Hyppää sisältöön
Etusivu Lakikaveri

Lakikaveri työsuhde­pulmiin

Päättyikö työsuhteesi mielestäsi väärin perustein tai haluatko varmistaa, onko palkkasi maksettu oikein? Kun työelämässä tulee vastaan kimurantti kysymys, käänny Lakikaverin puoleen! Saat nopeaa ja asiantuntevaa apua mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin. Lakikaveri sisältyy YTK Työelämän jäsenyyteen.

Mies puhuu puhelimessa ja katsoo läppäriä.

Työelämässä eteemme voi tulla kimurantteja tilanteita saamatta jääneistä palkoista kiistanalaiseen irtisanomiseen. Jos näin käy, hämmennys muuttuu herkästi ahdistukseksi, ja yksin on vaikea selvitä. Silloin Lakikaveri auttaa sinua. Ota yhteyttä OMA+ -palvelussa.

Lakikaveri on tarkoitettu kaikille YTK Työelämän jäsenille. Saat työoikeuteen tai palkkaan liittyvää neuvontaa heti jäsenyytesi alussa. Premium-palvelu on käytössäsi, kun  YTK Työelämän jäsenyyttä on kestänyt vähintään 6 kuukautta tapahtuman sattuessa.

Näin Lakikaveri auttaa

Oppaasta löydät kattavasti tietoa työsuhteeseen liittyvistä asioista aina työnhausta palkka-asioihin ja työsuhteen päättymiseen. Chatissa majaileva chatbot Sulo on haka löytämään työelämäoppaasta vastauksia etsimiisi kysymyksiin. Avaa työelämäopas.

Oli kyse työsopimuksen ehtoista, maksamatta jääneistä palkoista tai epäselvyyksistä työsuhteen päättymiseen liittyen, voit kysyä neuvoja Lakikaverilta heti, kun jäsenyytesi YTK Työelämässä on alkanut. ​

​Työsuhdejuristiin ja asiantuntijoihin voit ottaa yhteyttä joko soittamalla tai jättämällä soittopyynnön OMA+ -palvelun ”Viestit”-osiossa (kohdasta ”Lakikaverille”).

Jos jätät soittopyynnön OMA+ -palvelussa, Lakikaverit soittavat sinulle takaisin keskimäärin kolmen arkipäivän kuluessa. Puhelu tulee 020-alkuisesta numerosta.

Neuvonta puhelimitse tai soittopyynnön kautta kattaa yleisluontoisen, puhelimessa tapahtuvan neuvonnan.

Koskeeko asiasi päivärahaa? Olethan yhteydessä YTK Työttömyyskassaan.

Aina pelkkä neuvonta ei riitä, vaan juristin tai palkka-asiantuntijan apua tarvitaan laajemmin, esimerkiksi palkanmaksun tarkistamiseen tai vaatimuskirjelmän tekemiseen. Maksuttoman Premium-palvelun piiriin voit päästä, kun olet ollut YTK Työelämän jäsen vähintään 6 kk tapahtuman sattuessa. Edellytykset Premium-palvelun käytölle tarkistetaan kunkin tapauksen yhteydessä. Tutustu palvelun ehtoihin OMA+:ssa.

Jopa 90 % Lakikaverin tapauksista saadaan sovittua ilman riitelyä oikeudessa. Jos niin kuitenkin kävisi, sinulla on jäsenenä oikeusturvavakuutus turvanasi. Oikeusturvavakuutuksesta voit saada korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluihin riitautuneessa asiassa vakuutusehtojen mukaisesti. Tutustu vakuutukseen täältä.

”Suuri kiitos tästä palvelusta. Osoititte, että ihminen ei ole yksin, kun asioita työelämässä tapahtuu.”

Huippuammat­tilaisten verkosto, johon kuuluu lähes 60 juristia ja ammattilaista ympäri Suomen, on apunasi työsuhde­asioissasi. Jopa 9/10 Lakikaveri-palvelun käyttäjistä suosittelisi palvelua muillekin!

Esimerkkejä tilanteista, joissa Lakikaveri voi auttaa

 • Maksamatta jääneet palkat
 • Epäilys laittomasta irtisanomisesta
 • Työsopimukseen kirjattavat ehdot
 • Työsuhteen ehtojen muuttuminen
 • Päättämissopimukset
 • Työpaikkakiusaaminen
 • Työsopimusrikkomukset
 • Työsopimusten ketjuttaminen
 • Määräaikaisuus, perhevapaat, lomat… ja muut mieltäsi askarruttavat työsuhdeasiat
Mies ja nainen juttelee

Jäsentemme kokemuksia

Kun itselläni oli suuri hätä yllättävässä tilanteessa, lakipalvelu kaikkinensa toimi erittäin sujuvasti ja säästyin itse raskaalta selvittelytyöltä tilanteessa, jossa olin neuvoton ja ”hukassa”. Tunsin suurta helpotusta ja kiitollisuutta saamastani avusta.

Eeva

Mahtavaa että tämä Lakikaveri-palvelu on olemassa, on pelastanut minut monesta tilanteesta kun on pitänyt varmistella pikaisella aikataululla asioita!

Jari

Erittäin hyvä kokemus ja sain paljon henkilökohtaista apua, ja opin paljon. Kiitos lakiavun pääsimme erittäin hyvään neuvottelutulokseen irtisanomistilanteessa.

Tapani

YTK Työelämän kumppanina toimivat asianajoverkosto OpusLex ja Henkilöstötieto Paloniemi. ​Yhteensä asiantuntijoita on yli 60 ympäri Suomen.


Katso myös Lakiruutu-videot!

Pohditko palkka-asioita, koeaikaan liittyviä käytänteitä tai vaikka vuosiloman kertymistä? Lakiruutu-webinaareistamme saat käytännön tietoa ja vinkkejä muun muassa näistä aiheista. Kaikki videot ovat katsottavissa jäsenten OMA+ -palvelussa.

Tiesitkö?

 • Yli 10 000 YTK Työelämän jäsentä on yhteydessä Lakikaveriin vuosittain.
 • Premium-palvelussa käydään tarkemmin läpi reilu 1000 tapausta joka vuosi.
 • Noin 90 % Lakikaverin asioista ratkeaa jo yleisen neuvonnan aikana.

Usein kysyttyä

Lakikaveri on YTK Työelämän jäsenille tarkoitettu palvelukokonaisuus, jonka kautta jäsen saa juridista apua työ- tai virkasuhteeseensa liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa. Palvelukokonaisuus on myös toimitusjohtajina työskentelevien täysjäsenten käytettävissä.

Lakikaveripalvelu koostuu neljästä eri osasta, jotka eroavat sisällöiltään ja jäsenyysaikavaatimuksiltaan:

 • Työsuhdeasioiden tietopankki, jonka löydät nettisivuiltamme.
 • Lakikaverin yleinen neuvonta, joka on käytössäsi heti, kun jäsenyytesi alkaa.
 • Lakikaverin Premium-palvelu, jonka piiriin voit päästä neuvonnan kautta, kun jäsenyytesi on kestänyt vähintään 6 kk ennen tapauksen sattumista.
 • Oikeusturvavakuutus on turvanasi, jos asia ei ratkea yleisessä neuvonnassa tai Premium-palvelussa ja jäsenyytesi on kestänyt vähintään 6 kk ennen tapauksen syntymistä.

OpusLex-asianajoverkoston juristi voi ottaa jäsenen työ- tai virkasuhteen ongelman – esimerkiksi palkkasaatavat tai työsuhteen päättämiseen liittyvät epäselvyydet työpöydälleen. Hän selvittää, onko tilanteessa toimittu väärin ja tilanteen mukaan vie asiaa eteenpäin. Tähtäimessä on tuoda osapuolet samanarvoisina ongelman äärelle ja löytää sovinto. Mikäli tämä ei onnistu, saattaa tapauksen ratkominen jatkua oikeudessa, jolloin kuluihin voi saada korvausta oikeusturvavakuutuksesta, mikäli vakuutusehdot täyttyvät.

Lakikaveri-palvelun tietopankki, työoikeudellinen neuvonta ja Premium-palvelu sisältyvät YTK Työelämä ry:n jäsenmaksuun, joka on 24 € vuonna 2024.

Mikäli tapaus vaatii ammatillisen oikeusturva- tai vastuuvakuutuksen käyttämistä, tulee täysjäsenen maksettavaksi vähintään vakuutuksen omavastuuosuus.

Puhelinneuvonta, nettisivujen tietopankki ja chatbot ovat käytössäsi heti YTK Työelämän ry:n jäsenyyden alusta alkaen. Premium-palvelu on käytössäsi, kun olet ollut jäsen vähintään 6 kuukautta ennen selvitystä vaativan tapahtumaketjun alkamista ja tapaus on saanut alkunsa aikaisintaan vuonna 2021. Oikeusturvavakuutuksen ehdot määrittelee vakuutusyhtiö. 

Voit olla yhteydessä Lakikaveriin työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä asioissa heti, kun jäsenyytesi YTK Työelämässä on voimassa. Sinulle vastaavat OpusLex-asianajoverkoston juristit tai palkka-asiantuntijat. ​Puhelimitse saat yleistä neuvontaa. Tarvittaessa sinut ohjataan Premium-palvelun piiriin.

Premium-palvelu kattaa työ- tai virkasuhteeseen liittyvien juridisten kysymysten ja ongelmien esiselvityksen OpusLex-asianajoverkoston juristin toimesta. Tämä voi pitää sisällään esimerkiksi tapauksen selvitystä ja asiakirjojen työstämistä. Palvelu auttaa myös YTK Työelämän jäsenenä olevia toimitusjohtajia. Käsittelyyn ei oteta ennen vuotta 2021 tapahtuneita asioita. Lisäksi täysjäsenyyden on oltava ollut voimassa vähintään 6 kuukautta ennen selvitystä vaativan tapahtumaketjun alkamista.

Ammatillinen oikeusturvavakuutus koskee työ- tai virkasuhteeseen liittyviä riita- ja rikosasioita. Oikeusturvavakuutuksen ehdot määrittelee vakuutusyhtiö.

Työelämäoppaastamme löydät tietoa muun muassa palkanmaksusta, työsopimuksista, vuosilomista ja työajoista. Myös chatbot Sulo auttaa sinua työsuhdekysymyksissä.

Jos sinulla YTK Työelämän jäsenenä on työsuhteeseesi liittyvä kysymys tai ongelma, johon haluaisit apua, tulee sinun ensin olla yhteydessä juristiin OMA+ -palvelun kautta. Jos tapausta ei pystytä ratkaisemaan tässä vaiheessa, juristi selvittää, voidaanko asia ottaa Premium-palvelun piiriin. Mikäli näin on, OpusLex-juristi varmistaa YTK Työelämä ry:ltä, että sinulla on oikeus Premium-palveluun ja pyytää sinulta tarvittavat suostumukset asian hoitamista varten.

OpusLex-juristin saatua tarvittavat luvat, alkaa asian selvittäminen. Juristi tutustuu asian yksityiskohtiin ja vie asiaa eteenpäin tilanteen vaatimalla tavalla. Usein asia ratkeaa selvittelyn puitteissa. Mikäli asiaa ei saada ratkaistuksi, ja tapauksesta syntyy riita, sinun kannattaa keskustella juristin kanssa oikeusturvavakuutuksen hyödyntämisestä. OpusLex-juristi voi tiedustella vakuutusyhtiöltä, sisältyykö tapauksen käsittely oikeusteitse oikeusturvavakuutukseen. Vakuutusyhtiö tekee korvauspäätöksen hyödynnettäessä oikeusturvavakuutusta. Mikäli tapaus ei ole oikeusturvavakuutuksen piirissä, tapauksen käsittely saattaa jäädä siihen tai jatkua esimerkiksi viranomaiskäsittelyssä.  

Jos tapausta ei saada ratkaistua työoikeudellisen neuvonnan tai Premium-palvelun avulla, Lakikaverin juristi voi tiedustella vakuutusyhtiöltä, sisältyykö tapauksen käsittely oikeusteitse oikeusturvavakuutukseen. Mikäli näin ei ole, tapauksen käsittely saattaa jäädä siihen tai jatkua esimerkiksi viranomaiskäsittelyssä.   

Et voi. Työoikeudellinen neuvonta ja premium-palvelu ovat YTK Työelämä ry:n yhteistyökumppani OpusLex-asianajoverkoston tuottamia.

Tämä tarkoittaa sitä, että sinun on käytettävä OpusLex-asianajoverkostoon kuuluvaa yhteistyötoimistoa. OpusLexillä on noin 60 työsuhteisiin perehtynyttä juristia 22 paikkakunnalla ympäri Suomen. Juristi määräytyy pääsääntöisesti paikkakuntakohtaisesti, etkä voi valita juristia itse.

Suurimmassa osassa tapauksia kyse on siitä, että täysjäsenyysedellytys ei täyty. YTK Työelämän jäsenyyttä on oltava vähintään 6 kuukautta ennen tapahtumaketjun alkamista. Esimerkiksi irtisanomistilanteessa tulee jäsenyyden olla ollut voimassa vähintään 6 kuukautta jäsenen saadessa irtisanomisilmoituksen, jotta tapaus voidaan ottaa Premium-palveluiden piiriin.

Ei. Premium-palvelussa ratkaisun jäsenen pääsystä palvelun piiriin tekevät asianajoverkosto OpusLexin juristi (juridinen arvio) ja YTK Työelämä ry. (jäsenyys- ja muiden palvelun ehtojen täyttyminen). Oikeusturvavakuutuksessa ratkaisun korvattavuudesta tekee vakuutusyhtiö. Näin ollen kielteinen päätös juristin selvityspalveluista ei tarkoita kielteistä päätöstä oikeusturvavakuutuksesta.

Oikeusturvavakuutus ja Premium-palvelu eroavat toisistaan ehdoiltaan. Esimerkiksi päättämissopimuksiin liittyvä kommentointi ja neuvonanto kuuluvat Premium-palveluiden piiriin, mutta oikeusturvavakuutuksen ulkopuolelle on rajattu työsuhteen päättämisen ehdot.

Et vielä jäsen?