Hyppää sisältöön

Etusivu Lakimuutoskampanjamme on saanut hienon vastaanoton!

Lakimuutoskampanjamme on saanut hienon vastaanoton!

Aiheet

  • Ansioturva
  • Työnhaku
  • Työttömyys
  • YTK

Eduskuntavaalien alla olemme kampanjoineet työttömyyskassalain muutoksen puolesta. Haluaisimme työttömyyskassoille nykyistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa jäsentemme työllistymiseen. Pitäisiköhän lakia muuttaa? -kampanjamme on näkynyt mediassa sekä katukuvassa ympäri Suomen.

Olemme erittäin iloisia kampanjamme saamasta hienosta vastaanotosta ja teiltä saaduista lukuisista kommenteista! Kampanjasivujemme kysely on kerännyt melkein 3400 ääntä kysymykseen siitä, pitäisikö työttömyyskassoille antaa mahdollisuus auttaa jäseniään työllistymisessä. Vastaajista lähes 90 % kannattaa lakimuutosta. Vain alle 9 % suhtautuu kielteisesti.

”Ehdottomasti kassoille oikeus edistää työnhakijoiden työllistymistä.” 

”Järjetön laki!” 

”Nykyisessä tilanteessa on otettava käyttöön kaikki työllistymistä parantavat tekijät.” 

”Kaikki asiat, jotka auttavat ihmisiä työllistymään helpommin ja nopeammin ovat yhteiskunnalle hyväksi.” 

”Tämähän olisi valtavan hyvä idea!” 

”Ehdottomasti työttömyyskassalla pitäisi olla mahdollisuus tiedottaa avoimista työpaikoista ja koulutuksista. Kaikki tarpeellinen yhdestä paikasta. Hyvä idea.” 

Nykyisen lain perusta pohdituttaa

Olemme saaneet jonkin verran kysymyksiä siitä, mihin nykyinen laki perustuu ja miksi se kieltää työttömyyskassoja tukemasta jäsentensä työllisyyttä. 

Vuodelta 1984 oleva hallituksen esitys toteaa: ”Työttömyyskassat toimivat yleensä ammattijärjestöjen yhteydessä vaikkakin näistä erillään olevina itsenäisinä yhteisöinä. Kassojen itsenäisyyden säilyttämiseksi ehdotetaan, että kassa ei saa harjoittaa muuta kuin työttömyysturvalaissa tarkoitettua toimintaa eikä se myöskään saa olla sellaisessa yhteydessä muunlaista toimintaa harjoittavaan yhdistykseen, järjestöön tai muuhun yhteenliittymään, jossa kassan itsenäisyys tulisi rajoitetuksi. Säännös vastaa nykyisen lain vastaavaa säännöstä ja nykyistä käytäntöä.” 

Voimassa oleva laki on vanha ja maailma on myös muuttunut sen ympäriltä. Nykyisin monet työttömyyskassat ovat entistä itsenäisempiä ja Suomen suurin kassa YTK Työttömyyskassa täysin itsenäinen toimija. Lisäksi työttömyyden rakenne ja sen hoito ovat muuttuneet neljässä vuosikymmenessä merkittävästi. Nyt olisikin aika katsoa lakia myös työllisyyden näkökulmasta. 

Tavoitteena vapaaehtoisuuteen perustuva malli ja pienempi jäsenmaksu

”Ei saa olla sitova eikä lisätä velvoitteita”, kommentoi eräs vastaaja.  

Olemme samaa mieltä. Ehdottamamme malli perustuisi täysin vapaaehtoisuuteen: työttömyyskassoilla ei olisi velvoitetta auttaa jäseniään työllistymisessä, eikä jäsenillä olisi velvollisuutta ottaa apua vastaan. Malli ei siis toisi uusia velvollisuuksia työttömille. Sillä ei myöskään olisi vaikutuksia päivärahaan.  

Tavoitteena on, että työllistymisen tuki maksaisi itsensä etuusmenojen säästönä. Kun palvelun avulla saataisiin työttömyysjaksoja lyhennettyä, työttömyyskassan etuusmenot pienenisivät. Tämän myötä voisimme myös tarjota entistä edullisempaa jäsenmaksua.  

Emme ole astumassa julkisten työvoimapalvelujen tontille 

”Suomessahan on jo julkinen työvoimapalvelu. Mihin kassoja tarvitaan työllistämisessä?”, kyseli osa vastaajista.  

Työttömyyskassoilla on suora yhteys jäseniinsä ja paljon dataa, jota voitaisiin soveltaa muun muassa avoimien työpaikkojen kohdentamisessa. Kassa ei siis itse tuottaisi työnvälityspalveluita.  

Esimerkiksi Tanskassa työttömyyskassoilla on vahva rooli jäsentensä työllisyyden tukemisessa, vaikka sielläkin on julkinen työvoimapalvelu. Tanskassa työttömyys on selvästi Suomea vähäisempää, joten malli selkeästi toimii. Mielestämme myös Suomessa olisi otettava kaikki keinot käyttöön työllisyyden edistämiseksi ja yhteisten varojen säästämiseksi.

​​​​​​​Mitä mieltä sinä olet? Tutustu kampanjasivuun ja kerro samalla omista näkemyksistäsi: ytk.fi/muutetaanlakia.

#muutetaanlakia