Hyppää sisältöön

Etusivu Pääl­lek­käisistä tapa­turma­vakuu­tuk­sista voi olla mer­kit­tävä taloudellinen hyöty

Pääl­lek­käisistä tapa­turma­vakuu­tuk­sista voi olla mer­kit­tävä taloudellinen hyöty

Aiheet

  • Hyvinvointi ja vapaa-aika
  • Jäsenetu
  • Vakuutus

YTK Työelämän jäsenenä sinulla on käytössäsi kattava vapaa-ajan tapaturmavakuutus, joka on voimassa kaikkialla maailmassa. Toisinaan saamme kysymyksiä siitä, onko tapaturmavakuutuksesta hyötyä, jos on vakuutettu vapaa-ajan tapaturmien varalle jo muuta kautta. Ehdottomasti on, sanoo LähiTapiolan palvelupäällikkö Marianne Noori.

YTK Työelämän jäsenyyteesi kuuluva vapaa-ajan tapaturmavakuutus korvaa tapaturman, joka on äkillinen, tahtomattasi sattuva tapahtuma, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa ruumiinvamman. Vapaa-ajalla sattuneen tapaturman hoitokuluja voidaan korvata sinulle aiheutuneiden hoitolukujen mukaisesti, jopa yli 8 000 euroon asti ilman omavastuuta.  

”Tapaturman hoitokulujen korvausta voi lähtökohtaisesti hakea yhdestä vakuutuksesta kerrallaan. Jos vakuutuksen katto tulee vastaan, voi kuitenkin hakea korvausta toisesta, samaan aikaan voimassa olevasta vakuutuksesta. Näin ollen useammasta voimassa olevasta tapaturmavakuutuksesta voi olla hyötyä”, sanoo Marianne Noori. 

Muun muassa lonkkaleikkaukset sekä polven tai olkapään vahingot ja vammat voivat olla kalliita hoitaa.  

”Jos tapaturman seurauksena tarvitaan esimerkiksi leikkausta, usein leikkauksen jälkeen on tarvetta myös fysioterapialle ja lääkärinhoidolle. Tällöin summat kasvatat lääkkeineen ja matkakuluineen suuriksi, jolloin useista vakuutuksista voi olla merkittävä rahallinen hyöty”, hän sanoo.

Ilmoita heti, kun vahinko sattuu

”Vahingoista kannattaa aina ilmoittaa vakuutusyhtiölle mahdollisimman pian, vaikka menisi lääkäriin vasta myöhemmin. Tämä koskee varsinkin isompia tapaturmia. Vakuutusyhtiön on hyvä olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tietoinen tapaturmasta.” 

Kun vakuutuksesta haetaan korvausta, asiakkaalta pyydetään tiedot muun muassa lääkärikäynneistä ja hänen saamastaan hoidosta. Hoitoketjun on hyvä olla mahdollisimman selkeä. 

Pysyvien haittojen ja kuolemantapausten korvaukset ovat suurempia, mutta onneksi harvinaisia

Jos vapaa-ajan tapaturma aiheuttaa sinulle pysyvää haittaa, voit YTK Työelämän jäsenenä saada haittakorvausta jopa 50 000 euroon asti. Kuolemaan johtavat tapaturmat ovat onneksi erittäin harvinaisia, mutta myös näissä tilanteissa on mahdollista saada yli 20 000 euron korvaus.  

”Yleensä tieto kuolemasta tulee vakuutusyhtiölle vakuutetun läheiseltä tai omaiselta. Korvauskäsittely lähtee liikkeelle tästä ja vakuutusyhtiö pyytää tarvittavia tietoja omaisilta tai kuolinpesältä.” 

Marianne Noori muistuttaa, että myös pysyvissä haitoissa ja kuolemantapauksissa korvausta voi hakea ja saada kaikista voimassa olevista vakuutuksista. 

Pysyvissä haitoissa asiakkaalle maksetaan tietty prosenttiosuus vakuutussummasta (reilu 50 000 euroa). Myös kuolemantapauksessa korvattava summa vaihtelee tapauksesta riippuen. 

”Tilanteessa, jossa henkilölle on maksettu pysyvän haitan korvausta ja myöhemmin henkilö kuolisi tapaturman seurauksena, haittakorvauksen määrä vähennetään kuolemantapauksen summasta.” 

Jotta itsellä on selkeä käsitys siitä, mitä korvausta saa miltäkin taholta, suosittelee Noori kuitenkin käyttämään yhtä vakuutusta kerrallaan. Jos yksi vakuutus ei riitä kattamaan esimerkiksi useita fysioterapiakäyntejä, voi korvausta toki hakea useammasta vakuutuksesta samanaikaisesti. 

Noori kertoo, että pysyvissä haitoissa korvausprosessit ovat usein pitkiä. 

”Kun puhumme pysyvästä haitasta, se voi olla rajuimmillaan vaikka neliraajahalvaus tai sormen menetys, joka taas vaikuttaa toimintakykyyn rajatummin. Haitta voidaan katsoa pysyväksi, jos se ei korjaannu hoidon tai ajan myötä. Yleensä haitan pysyvyyttä voidaan arvioida vasta aikaisintaan vuosi tapaturman sattumisen jälkeen.” 

Tutustu aina vakuutusehtoihin huolella 

Marianne Noori kannustaa jokaista tutustumaan vakuutusehtoihin mahdollisimman tarkasti, sillä ehdoissa voi joskus olla vakuutuskohtaisia eroja. Vakuutusehtoihin perehtyminen ennakkoon tekee myös korvausprosessista sujuvamman.  

”Varsinkin alkuvuosi on usein kiireistä aikaa vakuutusyhtiöissä, kun on vielä liukkaat kelit ja toisaalta moni viettää talviloman tai pääsiäisen liikunnan ja muiden aktiiviteettien parissa. Tällöin korvaushakemusten käsittelyssä voi olla ruuhkaa.” 

Kesän aikana vapaa-ajan tapaturmia aiheuttavat erityisesti padel ja sähköpotkulaudat. Lue lisää!