Skip to content

Hem Över­lappande olycks­falls­för­säkringar kan ge betydande ekonomiska för­delar

Över­lappande olycks­falls­för­säkringar kan ge betydande ekonomiska för­delar

Ämnen

  • Försäkring
  • Medlemsförmån
  • Välbefinnande och fritid

Som medlem i YTK Arbetsliv har du tillgång till en heltäckande olycksfallsförsäkring för fritiden som gäller i hela världen. Ibland får vi frågor om huruvida olycksfallsförsäkringen är till nytta om man redan har ett annat skydd för olycksfall under fritiden. Absolut, försäkrar Marianne Noori, servicechef på LokalTapiola.

Den olycksfallsförsäkring för fritiden som ingår i ditt medlemskap i YTK Arbetsliv ersätter olycksfall som är en plötslig, ofrivillig händelse som orsakas av en yttre faktor och som leder till kroppsskada. Sjukvårdskostnaderna för ett olycksfall på fritiden ersätts enligt de sjukvårdskostnader som du har haft, dock högst 8 000 euro utan självrisk.

”I princip kan du ansöka om ersättning för sjukvårdskostnader i samband med en olycka från en försäkring i taget. Men om du omfattas av en försäkring kan du göra anspråk på ersättning från en annan försäkring som gäller vid samma tidpunkt. Det kan därför vara bra att ha mer än en giltig olycksfallsförsäkring”, säger Marianne Noori.

Höftoperationer, knä- eller axelskador och skador kan till exempel vara dyra att behandla.

”Om en olycka till exempel kräver operation, finns det ofta behov av sjukgymnastik och medicinsk behandling efter operationen. I sådana fall blir det stora summor, inklusive läkemedel och resekostnader, och det kan därför vara en stor ekonomisk fördel att ha flera försäkringar”, säger hon.

Gör en anmälan så snart en olycka inträffat

”Det är alltid bra att meddela sitt försäkringsbolag så snart som möjligt, även om man inte uppsöker läkare förrän senare. Detta gäller särskilt vid större olyckor. Det är bra för försäkringsbolaget att få kännedom om olyckan så tidigt som möjligt.”

När kunden ansöker om ersättning från försäkringsbolaget efterfrågas bland annat uppgifter om antalet läkarbesök och vilken behandling kunden fått. Behandlingskedjan bör vara så tydlig som möjligt.

Ersättningar för bestående men och dödsfall är högre, men lyckligtvis sällsynta

Om du får bestående men av en olycka på fritiden kan du som medlem i YTK Arbetsliv få upp till 50 000 euro i ersättning. Lyckligtvis är olyckor med dödlig utgång ytterst sällsynta, men även i dessa situationer är det möjligt att få ersättning på mer än 20 000 euro.

”Vanligtvis rapporteras dödsfallet till försäkringsbolaget av en nära anhörig eller släkting till den försäkrade. Detta är startpunkten för ersättningsförfarandet, och försäkringsbolaget kommer att be de anhöriga eller dödsboet om nödvändig information.”

Marianne Noori påpekar att även i fall av permanent invaliditet och dödsfall kan ersättning begäras och erhållas från alla befintliga försäkringar.

Vid bestående men betalas en procentandel av försäkringsbeloppet ut till kunden (drygt 50 000 euro). Vid dödsfall varierar ersättningsbeloppet också från fall till fall.

”I en situation där en person har fått ersättning för bestående men och senare avlider till följd av en olycka, dras ersättningsbeloppet för skadan av från dödsfallsersättningen.”

För att få en klar uppfattning om vilken ersättning du kommer att få från vilken part rekommenderar Noori dock att du använder en försäkring i taget. Om en försäkring inte räcker för att täcka t.ex. flera sjukgymnastikbehandlingar kan man naturligtvis ansöka om ersättning från flera försäkringar samtidigt.

Noori säger att när det gäller permanenta men är ersättningsprocessen ofta utdragen.

”När vi talar om permanenta men kan det vara så allvarligt som en tetraplegiker eller förlust av ett finger, vilket i sin tur påverkar funktionsförmågan på ett mer begränsat sätt. En funktionsnedsättning kan anses vara permanent om den inte återhämtar sig med behandling eller tid. I allmänhet kan skadans varaktighet bedömas tidigast ett år efter olyckan.”

Läs alltid försäkringsvillkoren noggrant 

Marianne Noori uppmanar alla att läsa igenom försäkringsvillkoren så noggrant som möjligt, eftersom det ibland kan finnas skillnader mellan olika försäkringar. Om man bekantar sig med försäkringsvillkoren i förväg blir också skadeanmälningsprocessen smidigare.

”Början av året är ofta en hektisk tid för försäkringsbolagen, särskilt när vädret fortfarande är halt och många människor tillbringar vintersemestern eller påsken med sport och andra aktiviteter. Detta kan leda till en eftersläpning av skadeärenden.”

Under sommaren är padel och elektriska sparkbrädor de främsta orsakerna till fritidsolyckor. Läs mer här!