Hyppää sisältöön

Etusivu Palkkaturva turvaa palkkasi – kunhan toimit nopeasti! 

Palkkaturva turvaa palkkasi – kunhan toimit nopeasti! 

Aiheet

  • Lakikaveri
  • Työoikeus

Viime kuukausien aikana YTK Työelämän Lakikaveri-palveluun on tullut valitettavan paljon yhteydenottoja palkkojen maksuun liittyvistä myöhästymisistä. Myös loppupalkkojen maksussa on ollut haasteita.  

Jos palkkojen maksamisen esteenä on työnantajan maksuvaikeudet, työntekijöillä on oikeus hakea palkkaansa Palkkaturvasta. Palkkaturvahakemus tulee kuitenkin tehdä nopeasti, muuten mahdollisuus menee sivu suun. 

Milloin palkkaturvaa saa?

Edellytys palkkaturvan maksamiselle on, että palkan tai muun saatavan viivästymisen syynä on työnantajan maksukyvyttömyys. Selkein maksukyvyttömyystilanne on työnantajan konkurssi. Maksukyvyttömyydestä kertovat myös tilanteet, joissa työnantaja ei pysty maksamaan ulosotossa olevia velkojaan tai yhtiö on laiminlyönyt ennakonpidätyksien tilittämisen.  

Palkkaturvana työntekijälle voidaan maksaa enimmillään 19 000 euroa ja vain riidattomia saatavia. Jos työnantaja kiistää saatavat, eikä niitä pystytä palkkaturvamenettelyssä selvittämään, saatavaa ei voida palkkaturvana maksaa, ennen kuin sen määrä ja peruste on ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla.   

Palkkaturvaa maksetaan vain työsuhteisille työntekijöille. Siksi esimerkiksi osakeyhtiön toimitusjohtaja ei ole oikeutettu palkkaturvaan. 

Toimi heti!

Tärkein asia työntekijän näkökulmasta on, että palkkaturvaa tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa palkkasaatavan erääntymisestä. Jokainen palkkaerä ja saatava erääntyy itsenäisesti. Eli jokaisen palkkakauden (esimerkiksi kuukauden) palkka täytyy hakea erikseen kolmen kuukauden kuluessa kunkin palkkaerän erääntymisestä lukien.  

Työsuhteesta johtuvat saatavat erääntyvät pääsääntöisesti palkanmaksukausittain ja niin sanottu lopputili erääntyy työsuhteen päättyessä. Palkkaturvan hakemusaika on siis suhteellisen lyhyt ja monella määräaika umpeutuu odotellessa. Älä siis jää odottamaan, vaan ole nopea saataviesi hakemisessa! 

Vaikka tietäisi, että työnantaja tulee kiistämään saatavat, on hakemus tärkeää tehdä pian. Hakemuksen kanssa ei siis voi jäädä odottamaan mahdollisen riitatilanteen päättymistä. 

Varaudu odottamaan päätöstä

Palkkaturvahakemusten keskimääräiset käsittelyajat ovat ELY-keskuksen mukaan noin neljä kuukautta. Jos asiassa tarvitaan lisäselvityksiä, voi käsittelyaika venyä vielä pidemmäksi. 90 % hakemuksista käsitellään alle kahdeksassa kuukaudessa. 

Valitettavasti Palkkaturva ei siis ole kovin nopea ratkaisu tilanteessa, jossa palkka jää saamatta.  Tilanteissa, joissa työnantaja on maksukyvytön, se on kuitenkin ainoa keino varmistaa, että saa omat palkkasaatavansa. Siksi palkkaturvahakemuksen tekemisen kanssa ei kannata jäädä aikailemaan vaan tehdä se viipymättä, kun palkka on jäänyt saamatta.  

Muista tämä palkkaturvasta ja ansiopäivärahasta

On hyvä tietää, että palkkaturvalla voi olla vaikutuksia ansiopäivärahaan. Käytännössä palkkaturvana maksettu palkka tai muu saatava käsitellään samoin, kuin jos palkat tai saatavat olisi maksettu työnantajan toimesta.  

Hakiessasi ansiopäivärahaa, muista aina ilmoittaa ansiopäivärahahakemuksessa, jos olet hakenut saataviasi palkkaturvasta. Ilmoita myös, jos palkkaturva on myönnetty tai evätty.

Miten hakemus tehdään?

Löydät sähköisen Palkkaturva-hakemuksen täältä. Jos tahdot täyttää paperisen lomakkeen, löydät tulostettavan version täältä.  

On hyvä ottaa etukäteen esille muun muassa palkkalaskelmat ja työsopimus. Voit lukea tarkemmin palkkaturvan saamisen edellytyksistä ja hakemusprosessista ELY-keskuksen verkkosivuilta.  

YTK Työelämän jäsenenä Lakikaveri on apunasi myös työsuhteesi palkka-asioissa. Voit kääntyä Lakikaverin puoleen, jos sinulla on vaikeuksia laskea palkkasaataviesi määrää esimerkiksi palkkaturvahakemuksen tekemistä varten. Voit lisäksi saada yleistä neuvontaa palkkaturvan hakemisesta. 

Lue lisää Palkkaturvasta 

Tutustu Lakikaveriin 

Taija Numminen

Taija Numminen

Johtava juristi, YTK Työelämä

Työssäni kehitän Lakikaverin palvelukokonaisuutta. Lisäksi neuvon ja autan jäseniämme työoikeudellisissa kysymyksissä ja pulmissa.

Tavoitteeni on, että Lakikaveri on helposti saavutettava, mutkaton ja oikea-aikainen apu jäsenillemme silloin, kun jokin omassa työ- tai virkasuhteessa pohdituttaa. Lakikaverissa pyrimme aina tarjoamaan ratkaisukeskeistä apua ja löytämään sovinnon mahdollisimman pian.