Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Palkkaturva

Palkkaturva

Jos työnantaja joutuu konkurssiin tai on muutoin maksukyvytön, on työntekijän saatavat turvattu palkkaturvajärjestelmän avulla.

Palkkaturvaa voi hakea ELY-keskuksen sähköisen asioinnin kautta.

Yleistä

Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen tilanteessa, jossa työnantaja on joutunut konkurssiin tai on muutoin maksukyvytön. Kaikki saatavat, jotka työnantaja olisi velvollinen maksamaan, voidaan maksaa palkkaturvana. Jos saatava on jäänyt maksamatta, työntekijän tulee ottaa yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoon tai ELY-keskukseen.

Palkkaturvahakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä. Hakemuslomakkeita saa työ- ja elinkeinotoimistoista tai ELY-keskuksista. Lomake löytyy myös ELY-keskuksen internetsivuilta tai suomi.fi -sivustolta, kohdasta asioi verkossa. Kätevimmin lomake löytyy kirjoittamalla hakukenttään ”palkkaturvahakemus”.
Yksityishenkilön tulee käyttää lomaketta Palkkaturvahakemus A.

Hakemuksen voi jättää paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon tai lähettää suoraan Uudenmaan ELY-keskukseen, joka tekee päätökset palkkaturva-asioissa.

Saatavat

Palkkaturvana voidaan maksaa sellaiset työsuhteesta johtuvat saatavat, jotka työnantaja olisi velvollinen työntekijälleen maksamaan. Tällaisia saatavia ovat mm. palkka, lomapalkka ja -korvaus, lomaltapaluuraha, lomaraha, työajan lyhennyskorvaus, odotusajan palkka lisineen, työkalu- ja matkakorvaus, päivärahat, irtisanomisajan palkka, työsuhteeseen perustuva vahingonkorvaus ja työaikapankkisaatava. Muiden kuin mainittujen saatavien osalta maksamisen edellytykset ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Hakeminen

Kun työnantaja on jättänyt saatavan maksamatta, työntekijän tulee ottaa yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoon tai ELY-keskukseen, joista saa palkkaturvahakemuslomakkeita. Lomake löytyy myös ELY-keskuksen internetsivuilta tai suomi.fi -sivustolta kohdasta asiointi ja lomakkeet. Kätevimmin löydät lomakkeen kirjoittamalla ao. sivun hakukenttään ”palkkaturvahakemus”. Yksityishenkilön tulee käyttää lomaketta Palkkaturvahakemus A.

Huolellisesti täytetty hakemus jätetään joko työ- ja elinkeinotoimistoon tai lähetetään suoraan Uudenmaan ELY-keskukseen. Uudenmaan ELY-keskuksen yhteystiedot löydät ELY-keskuksen sivuilta. Hakemukseen tulee liittää kopiot työsopimuksesta, työtodistuksesta ja palkkakuitista.

Työnantajan konkurssi

Työnantajan joutuessa konkurssiin pesänhoitaja on velvollinen viipymättä laatimaan luettelon maksamatta olevista palkkasaatavista. Työntekijällä on oikeus tarkastaa omat saatavansa luettelosta. Pesänhoitaja selvittää ELY-keskuksen kanssa, mitkä saatavista voivat tulla maksettavaksi palkkaturvana. Pesänhoitaja toimii yleensä palkkaturvan hakijana työntekijän puolesta. Tällöin hakemus käsitellään nopeutetussa menettelyssä. Saatavia, joita pesänhoitaja ei ota palkkaturvahakemukseen, voi työntekijä hakea omalla hakemuksella.

Määräaika

Työsuhteesta johtuvaa saatavaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa erääntymisestä. Saatavat erääntyvät yleensä palkanmaksukausittain ja lopputili työsuhteen päättyessä. Lakiin tai sopimukseen perustuvaa vahingonkorvausta on haettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on lainvoimaisella tuomiolla ratkaistu tai siitä on sovittu sopimuksella.

Jos hakemusta ei ole jätetty määräajassa, saatavaa ei voida maksaa palkkaturvana.

Lisätietoa palkkaturvasta

Työ- ja elinkeinotoimistot, sekä ELY-keskukset neuvovat palkkaturvaan liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoa saat myös ELY-keskuksen internetsivujen palkkaturva-osiosta.

Konkurssitilanteissa yleensä pesänhoitaja toimii palkkaturvan hakijana työntekijöiden puolesta. Ota siis näissä tilanteissa yhteyttä pesänhoitajaan.

Saatavan erääntymistä, työehtosopimusta tai muuta työsuhteeseen liittyvää asiaa voit tiedustella alueesi työsuojeluviranomaiselta. Oman asuinalueesi toimipisteen yhteystiedot löydät työsuojelu-sivustolta.

Hyödyllisiä linkkejä: