Skip to content

Hem Lönegarantin tryggar din lön – bara du agerar snabbt!

Lönegarantin tryggar din lön – bara du agerar snabbt!

Ämnen

  • Arbetsrätt
  • Rättshjälp

Under de senaste månaderna har vi på YTK Arbetslivs Juristkompis fått ett beklagligt antal kontakter om förseningar i löneutbetalningen. Det har också förekommit utmaningar med utbetalningen av slutlönen.

Om arbetsgivarens betalningssvårigheter förhindrar löneutbetalningen har arbetstagaren rätt att få sin lön från lönegarantifonden. Ansökan måste dock göras snabbt, annars går möjligheten förlorad.

När kan du få lönegaranti?

För att kunna omfattas av garantin måste orsaken till att löneutbetalningen eller andra fordringar försenas vara att arbetsgivaren är insolvent. Den mest uppenbara insolvenssituationen är arbetsgivarens konkurs. Insolvens indikeras också av situationer där arbetsgivaren inte kan betala sina skulder under verkställighet eller där företaget har underlåtit att betala sina förskottsskatter. 

Som lönegaranti till en anställd kan högst 19 000 euro och endast obestridda fordringar betalas ut. Om arbetsgivaren bestrider fordran och garantiförfarandet inte leder till någon lösning, kan fordran inte betalas ut som garanti förrän beloppet och grunden för fordran har avgjorts genom en lagakraftvunnen dom.

Garantin betalas endast ut till anställda. Därför har t.ex. verkställande direktören i ett aktiebolag inte rätt till en garanti för sin lön.

Agera nu!

Det viktigaste ur arbetstagarens synvinkel är att du måste ansöka om lönegaranti inom tre månader från den dag då lönefordran förfaller till betalning. Varje delbetalning och krav förfaller till betalning oberoende av varandra. Med andra ord måste varje löneperiod (t.ex. en månad) begäras separat inom tre månader från förfallodagen för varje löneperiod.

I regel förfaller fordringar som härrör från anställningsförhållandet till betalning under varje löneperiod och den så kallade ”slutredovisningen” förfaller till betalning när anställningsförhållandet upphör. Tiden för att ansöka om lönegaranti är därför relativt kort och för många löper tidsfristen ut medan de väntar. Så vänta inte utan var snabb med att göra anspråk på dina rättigheter!

Även om du vet att din arbetsgivare kommer att bestrida din ansökan är det viktigt att du gör det snart. Du kan alltså inte vänta med att lämna in din ansökan tills en eventuell tvist är över.

Var beredd på att vänta på beslut

Enligt NTM-centralen är den genomsnittliga behandlingstiden för ansökningar om lönegaranti cirka fyra månader. Om det behövs ytterligare utredningar kan handläggningstiden bli ännu längre. 90 procent av ansökningarna behandlas på mindre än åtta månader.

Lönegarantin är därför tyvärr inte en särskilt snabb lösning vid utebliven löneutbetalning. I situationer där arbetsgivaren är insolvent är det dock det enda sättet att se till att du får din lön. Därför är det inte en bra idé att vänta med att ansöka om en garanti, utan att göra det utan dröjsmål när du inte har fått ut din lön.

Kom ihåg detta om lönegarantin och den inkomstrelaterade dagpenningen

Det är bra att veta att garantin kan inverka på den inkomstrelaterade dagpenningen. I praktiken behandlas lön eller andra förmåner som betalas med garanti på samma sätt som om de hade betalats av arbetsgivaren.

När du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning ska du alltid komma ihåg att ange i din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning om du har utnyttjat din rätt enligt garantin. Du bör också ange om garantin har beviljats eller avslagits.

Hur ansöker du?

Du hittar ansökningsformuläret online här. Om du vill fylla i en pappersblankett hittar du en utskriftsvänlig version här.

Det är bra om du på förhand har tillgång till bland annat lönebesked och anställningsavtal. Du kan läsa mer om villkoren och ansökningsprocessen för garantin på NTM-centralens webbplats.

Som medlem i YTK Arbetsliv kan du också få hjälp av Juristkompisen i lönefrågor som gäller ditt anställningsförhållande. Du kan vända dig till Juristkompisen om du har svårt att beräkna storleken på dina lönefordringar, till exempel när du ansöker om lönegaranti. Du kan också få allmänna råd om hur du ansöker om lönegaranti.

Läs mer om Lönegarantin

Bekanta dig med Juristkompisen

T

Taija Numminen

Taija Numminen

Ledande jurist, YTK Arbetsliv

I mitt arbete utvecklar jag Juristkompisens servicepaket. Dessutom ger jag råd och hjälper våra medlemmar i arbetsrättsliga frågor och problem.

Mitt mål är att Juristkompisen är en lättillgänglig, okomplicerad och snabb hjälp för våra medlemmar då de funderar över något som berör deras arbete eller anställningsförhållande. Inom Juristkompisen strävar vi alltid efter att erbjuda lösningsorienterad hjälp och hitta en uppgörelse så snabbt som möjligt.