Hyppää sisältöön

Etusivu Milloin entisellä työnantajallasi voi olla velvollisuus tarjota sinulle työtä?

Milloin entisellä työnantajallasi voi olla velvollisuus tarjota sinulle työtä?

Aiheet

 • Työoikeus
 • Työttömyys

Työsopimuslain mukaan työnantajan on tarjottava työtä irtisanomalleen työntekijälle, jos hän tarvitsee tietyn ajan kuluessa uusia työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin työtehtäviin, kuin irtisanotun työntekijän työtehtävät olivat. Niin sanottuun takaisinottovelvollisuuteen liittyy kuitenkin tiettyjä edellytyksiä.

Jotta työnantajallasi olisi takaisinottovelvollisuus, on kaikkien näiden ehtojen täytyttävä: 

 1. Sinut on irtisanottu TUTA-perusteilla tai saneerausmenettelyn yhteydessä.  
  Työsuhteesi on täytynyt päättyä irtisanomiseen työnantajasi puolelta tuotannollisin tai taloudellisin perustein tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä (eli saneerausmenettelystä) johtuvista syistä. Jos työsuhteesi on esimerkiksi päättynyt omaan irtisanoutumiseesi, työsuhteen purkamiseen, henkilöperusteiseen irtisanomiseen tai työnantajan konkurssiin, ei takaisinottovelvollisuus voi tulla kysymykseen. Jos työsuhteesi on ollut määräaikainen ja päättynyt määräaikaisuuden loppuun, ei työnantajallasi ole takaisinottovelvollisuutta.  
 2. Olet kirjoilla TE-palveluissa työnhakijana sillä alueella, jonne entinen työnantajasi tarvitsee uutta työvoimaa. 
  Sinun ei tarvitse olla työttömänä työnhakijana TE-toimistossa, vaan riittää, että olet ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon. Jos olet kuitenkin uudelleentyöllistynyt, ei entisellä työnantajallasi ole velvollisuutta odottaa mahdollista vapautumistasi, mikäli hän tarvitsee uusia työntekijöitä nopeasti.  
 3. Työsuhteesi on päättynyt enintään 4 tai 6 kuukautta sitten. 
  Neljän (4) kuukauden ehtoa noudatetaan, jos entinen työsuhteesi kesti alle 12 vuotta. Jos työsuhteesi jatkui yhtäjaksoisesti 12 vuotta tai enemmän, on entisellä työnantajallasi takaisinottovelvollisuus kuuden (6) kuukauden ajan. On hyvä muistaa, että työehtosopimuksesi irtisanomissuojasopimuksessa on saatettu sopia lakia pidemmistä takaisinottovelvollisuusajoista – muista siis tarvittaessa tarkistaa asia! 
 4. Tarjolla oleva työ on samaa tai samankaltaista kuin aiemmat työtehtäväsi. 
  Työn katsotaan olevan samankaltaista, jos työtehtävät muistuttavat aiempia työtehtäviäsi ja sinulla on tehtävään vaadittava ammattitaito, koulutus ja aikaisempi työkokemus. Takaisinottovelvollisuus ei edellytä, että entinen työnantajasi on velvollinen tarjoamaan sinulle lisäkoulutusta. 

Kannattaa muistaa, että työnantajan velvollisuus tarjota töitä lomautetuille työntekijöille tai lisätöitä osa-aikaisille työntekijöille ohittavat työnantajan takaisinottovelvollisuuden irtisanottuja työntekijöitä kohtaan. Työnantajalla ei myöskään ole takaisinottovelvollisuutta, jos avoinna oleva työpaikka täytetään sisäisin siirroin tai hän käyttää vuokratyövoimaa, alihankintaa tai palkatonta työharjoittelijaa.  

Jos täytät yllä mainitut ehdot, on entisen työnantajasi ensi sijassa tarjottava työtä sinulle, vaikka tehtävään olisi sinua pätevämpi ulkopuolinen hakija. Entisenä työntekijänä sinulla ei kuitenkaan ole velvollisuutta ottaa sinulle tarjottua työtä vastaan.  

Jos entinen työnantajasi ei ole noudattanut takaisinottovelvollisuutta, kannattaa YTK:n täysjäsenen* olla yhteydessä Lakikaverin puhelinneuvontaan. 

*Täysjäsen on sekä YTK Työttömyyskassan, että YTK Työelämä ry:n jäsen.  


Lue lisää aiheesta:

Työnantajan takaisinottovelvollisuus

Muutosneuvottelut