Skip to content

Hem När kan din tidigare arbetsgivare vara skyldig att erbjuda dig ett jobb?

När kan din tidigare arbetsgivare vara skyldig att erbjuda dig ett jobb?

Ämnen

 • Arbetslöshet
 • Arbetsrätt

Enligt arbetsavtalslagen ska en arbetsgivare erbjuda arbete till en arbetstagare som har sagts upp, om arbetsgivaren inom en viss tid behöver nya arbetstagare för samma eller liknande arbetsuppgifter som den uppsagda arbetstagaren hade utfört. Den så kallade återanställningsskyldigheten förknippas dock med vissa villkor.

För att din arbetsgivare ska ha återanställningsskyldighet måste alla villkoren nedan uppfyllas:

 1. Du har blivit uppsagd av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker eller i anslutning till saneringsförfarande.
  Ditt anställningsförhållande måste ha upphört genom att din arbetsgivare sagt upp dig av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker, eller av anledningar som orsakas av omorganisering av verksamheten, dvs. saneringsförfarande. Om ditt anställningsförhållande till exempel har upphört genom att du sagt upp dig själv, på uppsägningsgrunder som har samband med arbetstagarens person eller genom arbetsgivarens konkurs, kan återanställningsskyldighet inte komma på fråga. Om du varit anställd för viss tid och anställningen upphört vid utgången av visstidsanställningen, är din arbetsgivare inte återanställningsskyldig.
 2. Du är registrerad hos TE-tjänsterna som arbetssökande i det område där din tidigare arbetsgivare behöver ny arbetskraft.
  Du behöver inte vara arbetslös arbetssökande hos TE-byrån, utan det räcker med att du har anmält dig som arbetssökande hos TE-byrån. Om du har fått ny sysselsättning är din tidigare arbetsgivare inte skyldig att vänta tills du eventuellt blir ledig igen, om arbetsgivaren behöver nya anställda snabbt.
 3. Ditt anställningsförhållande upphörde för högst 4 eller 6 månader sedan.
  Villkoret på fyra (4) månader följs om din tidigare anställning varade mindre än 12 år. Om anställningsförhållandet fortgick utan avbrott minst 12 år, har din tidigare arbetsgivare återanställningsskyldighet i sex (6) månader. Det är bra att komma ihåg att du och arbetsgivaren i ha kommit överens om längre återanställningsskyldigheter uppsägningsskyddsavtalet i ditt arbetsavtal kan – glöm inte att kontrollera detta vid behov!
 4. Det arbete som erbjuds är samma eller liknande som dina tidigare arbetsuppgifter.
  Ett jobb anses vara liknande om arbetsuppgifterna påminner om dina tidigare arbetsuppgifter och du har den yrkesskicklighet, utbildning och tidigare arbetserfarenhet som uppgiften kräver. Återanställningsskyldigheten innebär inte att din tidigare arbetsgivare är skyldig att ge dig kompletterande utbildning.

Det är viktigt att komma ihåg att arbetsgivarens skyldighet att erbjuda permitterade arbetstagare arbete eller deltidsanställda arbetstagare mer arbete går före arbetsgivarens återanställningsskyldighet mot uppsagda anställda. Arbetsgivaren har inte heller återanställningsskyldighet om en ledig arbetsplats tillsätts internt eller om arbetsgivaren anlitar hyrd arbetskraft, underleveranser eller en praktikant utan lön.

Om du uppfyller villkoren ovan ska din tidigare arbetsgivare i första hand erbjuda dig jobbet även om det finns en mer kvalificerad extern sökande till uppgiften än du. Som tidigare anställd är du dock inte skyldig att ta emot det jobb som erbjuds dig.

Om du är komplett medlem i YTK* och om din tidigare arbetsgivare inte har iakttagit sin återanställningsskyldighet, lönar det sig att kontakta Lakikaverins telefonrådgivning.

*En komplett medlem är medlem i både YTK arbetslöshetskassan och YTK Arbetsliv.


Läs mer om ämnet:

Arbetsgivarens återanställningsskyldighet

Omställningsförhandlingar