Hyppää sisältöön

Etusivu Sähkökatko työpaikalla – miten käy palkkani?

Sähkökatko työpaikalla – miten käy palkkani?

Aiheet

  • Palkka
  • Työoikeus

Työntekijänä sinulla on pääsääntöisesti oikeus palkkaasi, vaikka sähköt olisivat työpaikalla poikki. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan myös työturvallisuudesta poikkeustilanteissa.

Niin kotitalouksissa kuin työpaikoillakin varaudutaan mahdollisiin sähkökatkoksiin tulevana talvena energiapulan uhatessa. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan mahdolliset sähkökatkot olisivat pisimmillään noin kahden tunnin mittaisia, mutta niiden vaikutukset vaihtelevat toimialojen ja työpaikkojen kesken.

Lähtökohtaisesti työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus 14 päivän ajalta työsopimuslain 2 luvun 12 pykälän mukaisesti työnteon estyessä työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen työntekijästä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi.

Työntekijänä sinulla on myös oikeus palkkaasiellei toisin sovita, tilanteessa, jossa olet sopimuksen mukaisesti ollut työnantajan käytettävissä, mutta työnantajasta johtuvasta syystä et ole voinut tehdä töitä.

Maanlaajuista sähköpulaa ei kuitenkaan välttämättä katsottaisi työnantajasta johtuvaksi syyksi. Koska palkanmaksuvelvollisuudesta voidaan kyseisessä tapauksessa kuitenkin sopia toisin, saattaa työnantaja yrittää sopia palkanmaksusta kanssasi. Jos näin käy, kannattaa sinun YTK:n täysjäsenenä* olla yhteydessä Lakikaverin oikeudelliseen työsuhdeneuvontaan.

Sähkön puute ei ole suoranainen peruste lomauttamiselle

Lähtökohtaisesti työnantajalla on siis palkanmaksuvelvollisuus 14 päivän ajalta. Jos sähköpula pitkittyessään vaikuttaa töiden määrään, voi työnantajalla olla syy lomauttaa sinut tuotannollisella ja taloudellisella syyllä. Lomauttaessa työnantajan on aina noudatettava lainsäädäntöä sekä soveltuvaa työehtosopimusta. 

Epäselvää on, tulkittaisiinko valtakunnallinen sähköpula sellaiseksi lomautukseen rinnastettavaksi syyksi, jonka perusteella sinulla olisi työntekijänä oikeus työttömyysetuuteen. Asian ratkaisee TE-toimisto, joka antaa asiasta työttömyyskassaa sitovan lausunnon.

Työnantajan on huolehdittava työn turvallisuudesta

Käytännössä sähkökatkot voivat aiheuttaa esimerkiksi työvälineiden rikkoutumista, jolloin ne ovat riski työturvallisuudelle.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on varauduttava poikkeus- tai häiriötilanteisiin niin, että ne eivät aiheuta vaaraa tai haittaa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Työnantajalla on myös velvollisuus tehdä asianmukaisia toimia riskien välttämiseksi tai pienentämiseksi sekä koulutettava henkilöstöä poikkeus- ja vaaratilanteiden varalta. Jos tilanne tai varautuminen omalla työpaikalla huolettaa sinua, kannattaa asiasta keskustella oman esihenkilön tai työpaikan työsuojeluvaltuutetun kanssa.

Jokaisen omalla varautumisella ja energian säästämisellä on merkitystä

Kantaverkkoyhtiö Fingrid muistuttaa verkkosivuillaan, että kuluttajiin kohdistuvat sähkökatkot ovat viimeisimpiä toimenpiteitä, joita sähköpulassa tehdään. Jokainen meistä voi omalta osaltaan pyrkiä vähentämään sähköpulan riskiä arjen teoillaan. Alla olevien linkkien takaa löydät vinkkejä sähkön säästämiseen.

Ajankohtaista tietoa sähkön riittävyydestä sekä mahdollisista sähkökatkoista omalla alueellasi saat seuraamalla mediaa, oman sähköyhtiösi verkkosivuja, sähköpostiasi ja tekstiviestejä.

Lue lisää kantaverkkoyhtiö Fingridin sivuilta:

Näin vältät aamun ja alkuillan sähköruuhkan

Sähkön säästäminen on helpompaa kuin moni uskoo

Tietoa sähköpulasta ja sähkökatkoista saa joka tuutista


Täysjäsenille enemmän etuja

* YTK:n täysjäsen kuuluu sekä YTK Työttömyyskassaan että YTK Työelämään, (ent. YTK-Yhdistys).