Hyppää sisältöön

Etusivu Työsopimusfakta: määräaikaisen työsopimuksen päättäminen

Työsopimusfakta: määräaikaisen työsopimuksen päättäminen

Aiheet

  • Työoikeus
  • Työsopimus
  • Työttömyys

Jos työsopimukseen on kirjattu koeaika, voi kumpi tahansa työsuhteen osapuolista purkaa määräaikaisen työsopimuksen koeajalla välittömästi. Koeajan jälkeen määräaikainen työsuhde päättyy lähtökohtaisesti määräajan umpeuduttua – ellei työsopimukseen ole erikseen kirjattu irtisanomisehtoa ja kyseessä ole niin sanottu sekamuotoinen sopimus.

Huomioi tämä

Työnantaja ja työntekijä voivat yhdessä sopia määräaikaisen työsuhteen päättämisestä ennen määräajan umpeutumista. On tärkeä huomioida, että tällä niin sanotulla päättämissopimuksella on luultavasti vaikutusta työntekijän työttömyysturvaan.

Mitä jos? 

Jos työnantaja päättää määräaikaisen työsuhteen ennen määräajan umpeutumista, hän joutuu maksamaan laissa säädetyn korvauksen. Jos työntekijä päättää määräaikaisen työsuhteen ennen määräajan umpeutumista ilman työnantajan suostumusta, hän voi joutua korvaamaan työnantajalle aiheuttamansa vahingon.

Paitsi jos

Työntekijä saa purkaa määräaikaisen työsopimuksen, jos työnantaja laiminlyö velvoitteitaan (esimerkiksi palkanmaksu tai työturvallisuus) niin vakavasti, ettei kohtuudella voida edellyttää työsuhteen jatkamista. 

Työnantaja saa purkaa määräaikaisen työsopimuksen vain erittäin painavasta syystä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työntekijä rikkoo tai laiminlyö olennaisesti velvoitteitaan.

Poikkeus

Viittä vuotta pidemmäksi määräajaksi tehty työsopimus on irtisanottavissa viiden vuoden kuluttua, samaan tapaan kuin toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

Huomioi nämä, kun olet tekemässä määräaikaista työsopimusta:

  • Määräaikaisuudelle on oltava aina perusteet ja työnantajalla on velvollisuus kirjata ne työsopimukseen tai erilliseen selvitykseen työsuhteen ehdoista. Perusteita voivat olla mm. sijaisuus tai työn kausiluontoisuus. 
  • Koeaika työsuhteen alussa ei ole automaatio, vaan se on mainittava työsopimuksessa.  
  • Voit yrittää neuvotella työsopimukseen määräaikaisen työsuhteen irtisanomisehdot, jolloin sopimus muuttuu ns. sekamuotoiseksi.