Hyppää sisältöön

Etusivu Työttömyyskassa vai ammattiliitto?

Työttömyyskassa vai ammattiliitto?

Aiheet

  • Ansioturva
  • YTK

Voiko työttömyyskassaa ja ammattiliittoa verrata keskenään? Lähtökohtaisesti vertailussa ei ole järkeä, koska kassa ja liitto ovat eri asioita. Kuluttajavalintana vertailussa voi kuitenkin olla pointtia.

Silloin tällöin löydän itseni keskustelusta tai törmään keskusteluun, jossa huomaan työttömyyskassojen ja ammattiliittojen menevän autuaasti sekaisin keskenään. Tämä on ymmärrettävää, koska työttömyyskassojen historia on ammattiyhdistystoiminnassa ja vielä nykyäänkin lähes kaikki työttömyyskassat toimivat läheisessä yhteydessä ammattiliittojen kanssa. Se on samalla myös harhaanjohtavaa, varsinkin jos keskustelu kääntyy siihen, että YTK:ta työttömyyskassana verrataan ammattiliittoon.

Kassalla ja liitolla on eri tehtävät

Työttömyyskassalla ja ammattiliitolla on yhteistä se, että molemmat liittyvät työelämään ja molemmat keräävät jäsenmaksuja jäseniltään. Niillä on kuitenkin eri tehtävät, rahoitus ja toimintalogiikka.

Työttömyyskassa on helppo määritellä, koska sen toiminta perustuu suoraan lakiin. Työttömyyskassalain mukaan työttömyyskassa on keskinäisen vastuun perusteella yhteisö, jonka tehtävä on järjestää ansiosidonnainen päiväraha jäsenilleen. Muuta työttömyyskassa ei saa tehdä.

Ammattiliitot ovat yhdistyksiä, joten niiden toimintaa rajaa yhdistyslaki. Yhdistykset voivat melko vapaasti määrittää toimintansa säännöissään. Tyypillisesti liittojen säännöissä mainitaan tehtäväksi jäsenten yhteiskunnallisten, taloudellisten, ammatillisten ja koulutuksellisien etujen valvominen, puolustaminen ja parantaminen. Työttömyyspäivärahoja liitto ei voi maksaa jäsenilleen, koska se ei ole työttömyyskassa.

Työttömyyskassa ja liitto eivät siis ole toistensa vaihtoehtoja. Jäsenyys työttömyyskassassa ei estä jäsenyyttä liitossa eikä jäsenyys liitossa estä jäsenyyttä työttömyyskassassa. Lisäksi molemmilla on omat tehtävänsä, joita toinen ei lain mukaan saa hoitaa. On selvää, ettei työttömyyskassan ja liiton keskinäisessä vertailussa ole mieltä.

Mitä saa ja millä rahalla?

Ero ei kuitenkaan ole selkeästi näkyvissä, koska liittojen viestinnässä ja markkinoinnissa tuodaan usein esiin ansiosidonnainen päiväraha osana liiton palveluvalikoimaa ja jäsenmaksua. Kyse on siitä, että liittoon liittyessä voi liittyä myös liiton lähellä toimivaan työttömyyskassaan. Tällöin jäsenen näkökulmasta yksi jäsenmaksu pitääkin sisällään kaksi jäsenmaksua; liiton ja työttömyyskassan.

Jos vertaa pelkkää työttömyyskassaa liiton ja työttömyyskassan yhdistelmään, on tulos selvä. Liiton ja työttömyyskassan yhdistelmällä saa laajemmat palvelut mutta hinta on merkittävästi korkeampi. Tässä vertailussa pelkästä työttömyyskassasta saa vain työttömyysturvan, mutta se on edullinen.

Työttömyyskassa ja liitto ovat eri toimijoita, eikä niiden keskinäisessä vertailussa ole järkeä. Kuluttajavalintana on kuitenkin aivan järkeenkäypää arvioida työttömyyskassaa sekä liiton ja työttömyyskassan yhdistelmää keskenään. Silloin kyse on lopulta siitä, millaisia palveluja kokee tarvitsevansa ja mitä niistä on valmis maksamaan.

Jälkimiete

Koska YTK on itsenäinen ja erillinen toimija, koetaan se usein vaihtoehtona ammattiliitolle. Silloin jokin liitossa epämiellyttäväksi koettu asia voi kääntyä syyksi liittyä YTK:hon. Mekanismi liittyy järjestelmän rakenteesta johtuvaan vertailulogiikkaan, jonka kanssa YTK:lla itsellään ei ole mitään tekemistä. Tämä voi kuitenkin liitoissa aiheuttaa YTK:hon kohdistuvaa varautunutta suhtautumista. Onneksi ajat ovat muuttumassa ja tällaisista ajatusmalleista ollaan pääsemässä eroon.   

Julkaistu alunperin 13.8.2019.

Petja Eklund

Erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.