Skip to content

Hem Arbetslöshetskassa eller fackförening?

Arbetslöshetskassa eller fackförening?

Ämnen

  • Utkomstskydd
  • YTK

Kan man jämföra en arbetslöshetskassa och ett fackförbund? I princip finns det ingen anledning att jämföra de två, eftersom arbetslöshetskassan och facket är olika saker. Men som ett konsumentval kan jämförelsen vara meningsfull.

Ibland hamnar jag i en debatt eller stöter på en debatt där jag märker att man blandar ihop arbetslöshetskassor och fackföreningar. Det är förståeligt, eftersom arbetslöshetskassornas historia finns i fackföreningsrörelsen och än i dag är nästan alla arbetslöshetskassor nära knutna till fackföreningar. Det är också missvisande, särskilt om diskussionen handlar om att jämföra YTK som arbetslöshetskassa med en fackförening.

Kassan och facket har olika roller

Gemensamt för a-kassan och facket är att de är knutna till arbetslivet och att de tar in avgifter från sina medlemmar. De har dock olika uppgifter, finansiering och verksamhetslogik.

Arbetslöshetskassan är lätt att definiera eftersom dess verksamhet grundar sig direkt på lagen. Enligt lagen om arbetslöshetskassor är arbetslöshetskassan ett ömsesidigt ansvarigt organ vars uppgift är att betala ut en inkomstrelaterad dagpenning till sina medlemmar. Arbetslöshetskassan får inte göra något annat.

Fackföreningar är föreningar och deras verksamhet begränsas därför av föreningslagen. Föreningar är ganska fria att definiera sin verksamhet i sina stadgar. Vanligtvis anges i stadgarna att deras uppgift är att tillvarata, försvara och förbättra medlemmarnas sociala, ekonomiska, yrkesmässiga och utbildningsmässiga intressen. Arbetslöshetsunderstöd kan inte betalas ut av förbundet till dess medlemmar eftersom det inte är en arbetslöshetskassa.

Arbetslöshetskassan och fackföreningen är därför inte varandras paralleller. Medlemskap i arbetslöshetskassan utesluter inte medlemskap i föreningen, och medlemskap i föreningen utesluter inte medlemskap i arbetslöshetskassan. Dessutom har var och en sina egna funktioner som den andra inte har laglig rätt att utföra. Det är uppenbart att det inte är någon mening med att jämföra arbetslöshetskassan med facket.

Vad kan du få och för vilka pengar?

Skillnaden syns dock inte tydligt, eftersom fackförbunden i sin kommunikation och marknadsföring ofta presenterar den inkomstrelaterade dagpenningen som en del av fackförbundets serviceutbud och medlemsavgift. Poängen är att när man går med i ett fackförbund kan man också gå med i en arbetslöshetskassa som ligger nära fackförbundet. Ur medlemmens synvinkel omfattar då en medlemsavgift två medlemsavgifter: till facket och till arbetslöshetskassan.

Om man jämför en enskild a-kassa med en kombination av ett fackförbund och en a-kassa blir resultatet tydligt. Kombinationen av fackförbund och arbetslöshetskassa ger ett bredare utbud av tjänster men till ett betydligt högre pris. I den här jämförelsen ger den enda arbetslöshetskassan bara arbetslöshetsersättning, men den är billig.

Arbetslöshetskassan och facket är olika aktörer och det är inte meningsfullt att jämföra dem. Som ett konsumentval är det däremot helt rimligt att jämföra a-kassan och kombinationen av facket och a-kassan. I slutändan handlar det om vilken typ av tjänster man anser sig behöva och vad man är beredd att betala för dem.

Eftertanke

Som en självständig och separat aktör uppfattas YTK ofta som ett alternativ till fackföreningar. Då kan något som uppfattas som obehagligt i facket förvandlas till ett skäl att gå med i YTK. Mekanismen är kopplad till den jämförelselogik som är inbyggd i systemets struktur och som YTK självt inte har något att göra med. Detta kan dock leda till en försiktig inställning till YTK i föreningarna. Lyckligtvis håller tiderna på att förändras och sådana attityder håller på att övervinnas. 

Ursprungligen publicerad 13.8.2019.

Petja Eklund

Specialexpert

Petja Eklund vid YTK har gjort tillräckligt många misstag för att kunna titulera sig specialexpert. Och visst är det något speciellt med att YTK har ett sådant renässansgeni som bloggar om vad som helst. Han skriver om fakta och analyser, men kan sällan låta bli att flika in små humoristiska inslag. Trots alla sina dygder slutar Eklund aldrig att försvara människan och det öppna samhället. Normer och institutioner finns till för medborgarna, aldrig tvärtom.