Hyppää sisältöön

Etusivu Lomautettiinko sinut? Näin se vaikuttaa työsuhteeseesi

Lomautettiinko sinut? Näin se vaikuttaa työsuhteeseesi

Aiheet

  • Ansioturva
  • Lomautus
  • Työoikeus

Lomautus tarkoittaa sitä, että työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät työnantajasi aloitteesta väliaikaisesti. Työsuhteesi on kuitenkin muutoin edelleen voimassa.  

Lomautus voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan. Työnantajasi voi lomauttaa sinut joko kokoaikaisesti tai osittain esimerkiksi niin, että teet lyhennettyä työviikkoa tai työpäivää.  

Työnantajallasi on oltava työsopimuslain mukainen peruste lomautukselle. Työnantaja voi yksipuolisesti lomauttaa sinut perustuen joko: 

  • työn tilapäiseen vähentymiseen, jolloin lomautus voi kestää enintään 90 päivää (ns. määräaikainen lomautus) tai 
  • taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä. Tässä tapauksessa työn määrä on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi (ns. toistaiseksi voimassa oleva lomautus). 

Kun olet lomautettuna, on sinulla mahdollisuus saada työttömyyskassasta ansiosidonnaista päivärahaa. Jos olet osa-aikaisesti lomautettu, voit saada soviteltua päivärahaa.   

Vaikka lomautuksen aikana työnteko ja palkanmaksu on keskeytetty, on sinulla edelleen lojaliteettivelvollisuus työnantajaasi kohtaan. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että sinun tulee noudattaa salassapitovelvoitteitasi. Sinulla ei ole myöskään oikeutta harjoittaa lomauttaneen työnantajan kanssa sellaista kilpailevaa toimintaa, joka voisi vahingoittaa työnantajaa. 

Muistathan, että vaikka olisit kesän aikana lomautettuna, ei lomautus muuta oikeuttasi pitää vuosilomaa lomakauden aikana. Vuosilomalain mukainen lomakausi on 2.5. – 30.9. Eli vaikka olisit lomautettuna koko kesän, on sinulla oikeus saada pitää lomasi ja saada sen ajalta palkka. Työnantajan pitää myös kuulla näkemystäsi loman ajankohdasta, mutta viime kädessä työnantaja päättää asiasta. Muista ilmoittaa vuosiloma ja maksettu lomapalkka työttömyyskassalle, koska ne vaikuttavat ansiopäivärahaan.

Lomautuksella on vaikutusta vuosilomien kertymiseen. Vaikutus on erilainen riippuen siitä, onko lomautus kokoaikainen vai osittainen.

Lue lisää Työsuhdeoppaastamme!

Toimi näin, jos sinut lomautetaan:

  • Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työvoimaviranomaisen palvelussa viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.  
  • Kahden viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta voit lähettää työttömyyskassalle ensimmäisen päivärahahakemuksesi. Voit lukea lisää päivärahan hakemisesta lomautusaikana YTK Työttömyyskassan sivuilta