Hyppää sisältöön

Etusivu Hallitusohjelma tuo muutoksia työelämän pelisääntöihin

Hallitusohjelma tuo muutoksia työelämän pelisääntöihin

Aiheet

  • Työoikeus

Uuden hallitusohjelman myötä työelämän pelisääntöihin, eli muun muassa työlainsäädäntöön on mahdollisesti tulossa useita muutoksia. Esimerkiksi määräaikaisten työsuhteiden solmimista sekä työntekijöiden irtisanomista aiotaan helpottaa. YTK:n täysjäsenenä Lakikaveri on apunasi työsuhdettasi koskevissa kysymyksissä. Muista, että nämä ovat vasta suunnitelmia ja laeiksi ne muuttuvat vasta pitemmän ajan kuluessa!

Hallitusohjelma sisältää muun muassa tällaisia uudistuksia: 

  1. Määräaikainen työsopimus, joka on korkeintaan vuoden mittainen, ei vaadi jatkossa erityistä perustetta. Nykyisellään määräaikaiselle työsuhteelle on aina annettava lainmukainen peruste, työsuhteen pituudesta riippumatta.  
  2. Työnantajan ei enää tarvitse maksaa palkkaa ensimmäiseltä sairauspoissaolopäivältä, ellei niin sovita työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa. Ensimmäinen sairauspoissaolopäivä muuttuu siis niin sanotuksi omavastuupäiväksi. Jos sairausloma kestää viisi vuorokautta tai enemmän, tai työkyvyttömyys johtuu työtapaturmasta tai ammattitaudista, ei omavastuupäivää kuitenkaan sovelleta.
  3. Työnantaja voi jatkossa irtisanoa työntekijän ”asiallisella syyllä”. Nykyisellään irtisanomiseen ja työsopimuksen päättämiseen tarvitaan ”asiallinen ja painava” syy.
  4. Työnantajan velvollisuus ilmoittaa lomautuksesta lyhenee seitsemään päivään. Kirjausta on mahdollista noudattaa työehtosopimuksesta riippumatta.
  5. Alle 50 henkilöä säännöllisesti työllistäviltä yrityksiltä ja yhteisöiltä poistetaan niin sanottu työntekijän takaisinottovelvollisuus. Uudistusta on mahdollista noudattaa työehtosopimuksesta riippumatta.
  6. Hallitusohjelmassa on lisäksi useita kirjauksia, joiden tavoitteena on edistää niin sanottua paikallista sopimista, ennen kaikkea yritysten ja työntekijöiden välillä.
  7. Työntekijöiden lakko-oikeutta rajoitetaan esimerkiksi niin, että poliittiset mielenilmaukset saavat olla korkeintaan yhden vuorokauden mittaisia. Työtuomioistuimen tuomitsemaan laittomaan lakkoon osallistunut työntekijä voi jatkossa saada jopa 200 euron seuraamusmaksun.

Milloin lakimuutokset astuvat voimaan?

Hallitusohjelman mukaan työlainsäädännön muutokset pyritään toteuttamaan mahdollisimman pian. Ohjelmaan kirjatut uudistukset vaativat joka tapauksessa huolellisen lainvalmistelun, eikä ole varmaa, että kaikki kirjaukset saadaan sellaisenaan toteutettua. Lakimuutoksia sovelletaan niiden voimaantulon jälkeen myöhemmin tarkentuvien sääntöjen mukaisesti.

Lakikaveri auttaa työsuhteesi kysymyksissä ja kiemuroissa

YTK:n täysjäsenenä Lakikaveri on apunasi, kun pohdit työsuhteesi asioita. Työoikeudelliseen puhelinneuvontaan voit soittaa matalalla kynnyksellä ja tarvittaessa juristi voi selvittää asiaasi tarkemmin. 

T

Lue lisää hallitusohjelman vaikutuksista ansioturvaan