Hyppää sisältöön

Lomautus

Lomauttamisen aikana työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät työnantajan aloitteesta väliaikaisesti, mutta työsuhde on muutoin voimassa. Lomautus voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan sekä osittainen tai kokoaikainen. Jos kyse on osittaisesta lomautuksesta, voi kyseessä olla joko lyhennetty työviikko tai työpäivä.

Palkanmaksun keskeytymisen vuoksi lomautetulla työntekijällä on mahdollisuus saada työttömyyskassasta ansiosidonnaista päivärahaa. Osa-aikaisesti lomautetuille työntekijöille voidaan maksaa soviteltua päivärahaa.  

Jos sinut lomautetaan

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Kahden viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta voit laittaa työttömyyskassalle ensimmäisen päivärahahakemuksen. Voit lukea lisää päivärahan hakemisesta lomautusaikana YTK Työttömyyskassan nettisivuilta.

Perusteet lomautukselle

Työnantajalla on oltava työsopimuslain mukainen peruste lomautukselle. Työntekijä voidaan yksipuolisesti lomauttaa työnantajan aloitteesta perustuen joko: 

  1. työn tilapäiseen vähentymiseen, jolloin lomautus voi enintään kestää 90 päivää (ns. määräaikainen lomautus) tai
  2. taloudelliseen tai tuotannolliseen perusteeseen, eli työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi (ns. toistaiseksi voimassa oleva lomautus).  

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet lomautusaikana

Työntekijä ei saa ilmaista liike- tai ammattisalaisuuksia, rikkoa kilpailukieltoa tai tuottaa vahinkoa työnantajalleen. Lomautetulla on kuitenkin oikeus ottaa vastaan muuta työtä, jos muu työ ei riko kilpailukieltoa.  

Lomautuksen päätyttyä työntekijän on kuitenkin palattava takaisin siihen työhön, josta hän on ollut lomautettuna. Työntekijällä on oikeus irtisanoa lomautuksen ajaksi vastaanottamansa työ viiden päivän ilmoitusajalla. 

Lomautetulla työntekijällä on oikeus lomautusaikana irtisanoa työsopimus päättymään heti, eli ilman irtisanomisaikaa. Koska työntekijän irtisanoutuessa irtisanomisaikaa ei ole, työntekijällä ei ole myöskään pääsääntöisesti oikeutta irtisanomisajan palkkaan. Poikkeuksena tästä on yhtäjaksoisesti vähintään 200 päivää jatkunut kokoaikainen lomautus, jolloin työntekijällä on irtisanoutuessaan oikeus saada työnantajan noudattaman irtisanomisajan pituiselta ajalta korvaus.  

Jos työntekijällä on tiedossa lomautuksen päättymisajankohta, oikeutta päättää työsuhde ilman irtisanomisaikaa ei työntekijällä kuitenkaan enää ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana. Silloin työntekijä voi päättää työsuhteen normaalia irtisanomisaikaa noudattamalla. 

Saanko pitää luontoisedut lomautuksen aikana?

Pääsääntöisesti suurin osa luontoiseduista käyttäytyy kuten palkka, joten palkanmaksun katketessa katkeaa myös luontoisetujen käyttöoikeus.

Poikkeuksena tähän pääsääntöön on työsuhdeasunto. Työntekijällä on oikeus käyttää työsuhdeasuntoa myös lomautuksen aikana, mutta työnantajalla on oikeus vaatia työntekijää maksamaan kohtuullista vuokraa asunnon käytöstä. Kohtuullinen vuokra määräytyy alueen vuokratason perusteella.

Myös muiden luontoisetujen käytöstä lomautuksen aikana voidaan sopia, mutta tämä vaatii molempien osapuolten suostumuksen. Jos työnantaja antaa työntekijän käyttää työautoa lomautuksen aikana ilman vastiketta, katsotaan työnantajan maksavan työntekijälle palkkaa ja autoedusta on maksettava normaali tulovero ja palkan sivukustannukset.

Joskus luontoisetujen käyttöoikeudesta on sovittu toisin esimerkiksi työsopimuksessa tai tiettyjen luontoisetujen käyttöoikeus lomautusaikana on vakiintunut käytännöksi työpaikalla.

Voit lukea työttömyyskassan sivuilta luontoisetujen vaikutuksesta ansiopäivärahaan.

Lomautusjärjestys

Lomautusjärjestyksestä ei ole säädetty laissa, mutta työvoiman vähentämisjärjestyksestä on saatettu sopia työehtosopimuksessa. Työehtosopimuksissa olevissa lomautusjärjestyksissä on saatettu sopia siitä, että viimeiseksi lomautetaan muun muassa yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä ammattityöntekijöitä tai saman työnantajan alaisuudessa osan työkyvystään menettäneitä. Työehtosopimuksen lomautusjärjestyksessä on saatettu myös kiinnittää huomiota työsuhteen kestoaikaan tai työntekijän huoltovelvollisuuden määrään. Viimeiseksi voidaan yleensä lomauttaa työntekijöiden edustajiksi valitut henkilöt.  

Lomauttaminen sairausloman aikana ja sairastuminen lomautuksen aikana

Työntekijä voidaan lomauttaa sairausloman aikana, mutta lomautus alkaa vasta sairausloman päätyttyä. Jos työntekijä sairastuu lomautuksen aikana, ei hänellä ole oikeutta sairausajan palkkaan.

Työntekijän poissaolo määräytyy siis sen poissaolosyyn perusteella, joka on alkanut ensin. Lomautuksen katsotaan alkavan lomautusilmoituksen antamisesta. Jos työntekijän sairausloma alkaa samana päivänä kuin lomautus alkaa, sovelletaan todennäköisesti työntekijälle edullisinta vaihtoehtoa.

Koulutusvinkkejä aiheesta

Voit tutustua aiheeseen lisää myös jäsenetuihisi kuuluvassa työelämän verkkokoulutuskirjastossa. Katsellaksesi koulutuksia, sinun tulee olla rekisteröitynyt verkkokoulutuskirjaston käyttäjäksi. Jos olet jo hyödyntänyt maksuttoman jäsenetusi ja ottanut palvelun käyttöön, kirjaudu sisään ja klikkaa suoraan koulutuksiin alla olevista linkeistä. Jos et vielä ole rekisteröitynyt palveluun, voit tehdä sen jäsentemme OMA+-palvelussa osiossa Webinaarit ja koulutukset. 

Työsopimuslaki – 6. Lomautus

Esihenkilön työsuhdejuridiikka – 10. Lomautus