Skip to content

Hem Blev du permitterad? Så här påverkas ditt anställningsförhållande

Blev du permitterad? Så här påverkas ditt anställningsförhållande

Ämnen

  • Arbetsrätt
  • Permittering
  • Utkomstskydd

En permittering innebär att ditt arbete och din lön tillfälligt stoppas på initiativ av din arbetsgivare. Anställningsförhållandet fortsätter dock i övrigt att gälla.  

Permitteringen kan gälla tills vidare eller under en begränsad tid. Arbetsgivaren kan permittera dig på heltid eller deltid, t.ex. genom att förkorta arbetsveckan eller arbetsdagen.  

Arbetsgivaren måste ha en grund för permitteringen enligt arbetsavtalslagen. Din arbetsgivare kan ensidigt permittera dig på grund av antingen:

  • en tillfällig minskning av arbetsmängden, som kan vara upp till 90 dagar (s.k. temporär permittering), eller
  • av ekonomiska skäl eller produktionsskäl. I detta fall är arbetsminskningen väsentlig och permanent (permittering på obestämd tid).

När du blir permitterad har du rätt att få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan. Om du är deltidspermitterad kan du få jämkad dagpenning.

Även om ditt arbete och din lön har upphört under permitteringstiden har du fortfarande en lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare. Det innebär bl.a. att du måste respektera din tystnadsplikt. Du har inte heller rätt att bedriva någon konkurrerande verksamhet med den arbetsgivare som har permitterat dig som kan skada arbetsgivaren.

Kom ihåg att även om du är permitterad under sommaren ändras inte din rätt att ta ut semester under semesterperioden. Semesterperioden enligt semesterlagen är från den 2.5. – 30.9., så även om du är permitterad hela sommaren har du rätt att hålla din semester och få betalt för den. Arbetsgivaren måste också samråda med dig om när du ska vara ledig, men i slutändan är det upp till arbetsgivaren att bestämma. Kom ihåg att anmäla din semester och den semesterlön du har fått till arbetslöshetskassan, eftersom det påverkar din inkomstrelaterade dagpenning.

Intjänandet av semester påverkas av permitteringen. Effekten varierar beroende på om permitteringen är på heltid eller deltid.

Läs mer i vår arbetslivsguide!

Gör så här om du blir permitterad:

  • Anmäl dig som arbetslös arbetssökande på Arbetsförmedlingen senast den första dagen av permitteringen.
  • Två veckor efter permitteringens början kan du skicka din första ansökan om dagpenning till arbetslöshetskassan. Du kan läsa mer om ansökan om dagpenning under permittering på YTK Arbetslöshetskassans webbplats.