Hyppää sisältöön

Etusivu Mitä tekoälystä pitäisi tietää? Asiantuntijat valottavat tekoälyn mahdollisuuk­sia ja haasteita

Mitä tekoälystä pitäisi tietää? Asiantuntijat valottavat tekoälyn mahdollisuuk­sia ja haasteita

Aiheet

  • Jäsenetu
  • Opiskelu
  • Osaamisen kehittäminen

Suuren suosion saavuttanut 4T Summit -tapahtuma pureutui tänä vuonna työelämän murrokseen sekä tekoälyn merkitykseen tulevaisuuden työnteossa. YTK Työelämän ja Eduhousen yhteisessä tapahtumassa syntyi paljon pohdintaa tekoälyyn liittyen – mitä kaikkien olisi hyvä tietää, ja mihin tulevaisuuden käänteisiin kannattaisi valmistua? Eduhousen tekoälyasiantuntijat Petri Kettunen ja Esa Riutta vastaavat päivänpolttaviin kysymyksiin.

Vähenevätkö yksilöiden mahdollisuudet tulevaisuuden työelämässä, kun tekoälyn käyttö lisääntyy? Miten yksilöiden mahdollisuudet muuttuvat?

Esa Riutta: “Työelämä varmasti muuttuu jatkossa, ja on hyvin todennäköistä, että parhaiten siellä pärjäävät ne, joilla on ajantasaiset taidot. Tämä lisääntyvissä määrin tarkoittaa kykyä käsitellä sisältöä tekoälyn kanssa.”

Petri Kettunen: “Muutoksesta johtuen uskon myös, että mahdollisuudet voivat joissain tilanteissa jopa kasvaa. Teko- ja tukiälyn avulla pystymmekin olemaan paljon enemmän kuin ennen!”

Kuinka paljon työpaikkoja tekoäly todennäköisesti korvaa tulevaisuudessa, esimerkiksi seuraavan vuoden aikana?

Esa: “Tätä on hyvin hankala arvioida, koska tekoäly kehittyy nopeasti. Tekoäly tuskin suoraan korvaa montakaan työpaikkaa, mutta tekoälyä käyttävien tekijöiden työtehon kasvu voi korvata työpaikkoja jo lähivuosina.”

Petri: “Ei tarvitse mennä kuin pikaruokapaikkaan, ja kone ottaa tilaukseni vastaan sen sijaan, että keskustelisin ihmisen kanssa. En silti itsekään usko, että välittömästi tulisi tilanteita, joissa ihminen korvataan. Silti, kuten Esa totesi, työtehon kasvun myötä syntyy varmasti paineita vähentää käsipareja tietyissä tehtävissä. Niitä käsipareja kuitenkin tarvitaan uusissa rooleissa, joita ei vielä ole olemassakaan.”

Kiinnostuitko tekoälyn tarjoamista mahdollisuuksista?

Eduhousen verkkokoulutuspalvelusta löydät vaihtoehtoja tekoälytaitojen kehittämiseen aina etäkoulutuksista podcastien kuuntelemiseen asti. YTK Työelämän jäsenenä saat kaikki verkkokoulutuskirjaston sisällöt täysin veloituksetta käyttöösi. Lue lisää!

Missä tekoälyn käyttöä kannattaa opetella, ja mistä luotettavaa lisätietoa kannattaa etsiä?

Esa: “Eduhousen palveluista löytyy kattava joukko tekoälykoulutuksia, sisältäen muun muassa ChatGPT:n ja Bingin käytön, sekä monien muiden palveluiden hyödyntämisen, kuten äänen kloonaamisen ja kuvien generoinnin. Tuomme alustallemme jatkuvasti uusia koulutuksia. Juuri nyt työskentelemme esimerkiksi Copilot-koulutusten parissa.”

Petri: “Eduhouse palvelu on hyvä paikka startata, mutta myös oma käytännön harjoittelu esimerkiksi ChatGPT:n kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Ole utelias!”

Tuleeko tekoälyn eettisyydestä olla huolissaan? Miten yksilön kannattaisi reagoida esimerkiksi lähdetiedon oikeellisuuden tai tekijänoikeudelli­siin asioihin?

Esa: “Tekoälyn tuottama sisältö pitää aina mieltää raakavedoksena – se ei korvaa asiantuntijaa tai asiantuntijuutta. Kaikki tekoälyllä tuotettu sisältö tulisi aina tarkistaa. Myös tekoälyn tekijänoikeustilanne on tällä hetkellä vielä ratkaisematta. Siksi kyseisen asian kanssa joudumme odottamaan, että meitä suuremmat toimijat tekevät päätöksensä.”

Petri: “Tulevaisuudessa tulemme näkemään entistä enemmän ratkaisuja, jotka kertovat myös lähteet siitä, mistä vastaus on tuotettu.”

Onko ChatGPT:n käytöstä mahdollista saada koulutusta, joka sisältää demon tekoälyn hyödyntämi­sestä?

Esa: “Eduhousen koulutuksista löytyy niin etäkoulutuksia kun videotallenteitakin, joiden avulla pääsee kätevästi käsiksi erilaisiin käytännön esimerkkeihin.

Lisää tietoa ChatGPT:n ajankohtaisista pohdinnoista voit lukea aiemmasta blogitekstistämme ChatGPT:n nousu: Mitä yksilöiden ja organisaatioiden tulisi nyt tehdä? Blogissa vastaamme Eduhousen käyttäjien ChatGPT-aiheisiin kysymyksiin.”

Kuka hallinnoi ja kontrolloi tekoälyä? Mitä kaikkea erilaisten tekoälysovel­lusten taustoista kannattaisi tietää?

Esa: “Eri tekoälyjä kontrolloivat eri tahot. Esimerkiksi ChatGPT:n takana on OpenAI.”

Muuttaako tekoälyn kasvava käyttö tietoturval­lisuuden asioita? Riittävätkö tämän­hetkiset perustiedot tietoturval­lisuudet tekoälyn aikakautena?

Petri: “Meidän kaikkien on oltava entistä enemmän tietoisia tietoturvasta ja huijauksista. Oma tiedostava asenne ja pieni kriittisyys on kultaa.”

Esa: “Tekoäly on erittäin hyödyllinen työkalu huijauksiin. Se mahdollistaa valitettavasti aiempaa yksityiskohtaisempia huijauksia ja huijausten lokalisointia sekä laskee huijaamisen kustannuksia. Nämä asiat yhdessä tekevät siitä tehokkaan työkalun huijarien työkalupakkiin, ja näemmekin varmasti enemmän huijauksia, joissa tekoälyä on hyödynnetty.”

Miten neuvonnan asiantuntija, konsultti tai muu asiantuntija­roolin työntekijä voi hyödyntää tekoälyä nyt ja tulevaisuu­dessa?

Esa ja Petri: “Vaihtoehtoja on monia. Tekoälyä voi hyödyntää työstä riippuen esimerkiksi sisällöntuotannon nopeuttamisessa, sparraamisessa, ideoinnissa ja valmistelussa sekä datan analysoinnissa.”

Mitkä tekoälyä hyödyntävät kuvan­käsittely­ohjelmat olisivat tutustumisen arvoisia graafikoille ja kuvankäsit­telijöille?

Esa: “Näissäkin vaihtoehtoja on monia. Kannattaa kokeilla esimerkiksi Photoshopin, Recraftin, Midjourneyn ja Dall-e3:n tarjoamia tekoälyominaisuuksia.”

Miten tekoälyä voi hyödyntää uuden työntekijän perehdyt­tämisessä?

Esa: “Tekoälyllä voi hyvinkin tehdä uuden työntekijän perehdytyksen materiaalit tai räätälöidä niitä eri tavoin. Tekoälyä hyödyntäen on myös mahdollista miettiä, mitä asioita pitäisi lisätä olemassa olevaan perehdytyssettiin.”

Petri: “Lisäksi tekoälyn avulla voi rakentaa vaikkapa koulutusohjelman aikatauluineen ja sisältöineen.”