Hyppää sisältöön

Etusivu Tiedätkö omat palkka­oikeutesi? Työnantaja­kaan ei aina tiedä, joten kannattaa olla tarkkana!

Tiedätkö omat palkka­oikeutesi? Työnantaja­kaan ei aina tiedä, joten kannattaa olla tarkkana!

Aiheet

  • Lakikaveri
  • Palkka

YTK Työelämän jäsenilleen tarjoama Lakikaveri-kokonaisuus on paljastanut, että palkka-asiat aiheuttavat paljon epäselvyyksiä niin työntekijöille kuin työnantajille. Työntekijä on saattanut saada liian pientä palkkaa tai hänellä voi olla lisiä saamatta. Työnantajatkaan eivät aina ole kartalla palkanmaksun käytännöistä, joten siksi on tärkeää olla itse hereillä.

Jopa yli 42 % tapauksista, jotka päätyvät YTK Työelämän Lakikaveri-palvelussa juristin tarkempaan selvitykseen koskevat palkkaa. ”Tyypillisessä tilanteessa työnantaja maksaa liian pientä tunti- tai kuukausipalkkaa tai työntekijällä on esimerkiksi ylitöistä kertyneitä palkkoja saamatta. Epäselvyydet ovat tavallisimpia pienissä ja keskisuurissa yrityksissä”, kertoo palkkahallinnon asiantuntija Kirsti Paloniemi. Hän auttaa työssään muun muassa YTK Työelämän jäseniä palkkaa koskevissa kysymyksissä.  

Paloniemi muistuttaa, että työntekijän tai työnantajan tulee aina sopia muun muassa ylitöistä erikseen. Samalla sovitaan myös, miten ylityöt korvataan: vapaina vai rahana.  

”Sekä laissa että työehtosopimuksessa on kirjaus siitä, että työntekijän tulee saada korvaus ylitöistä. Työehtosopimusta huonommista ehdoista ei voi sopia, paremmista kylläkin”, hän huomauttaa.   

Kun työsuhde on päättynyt, saattavat palkkojen epäselvyydet koskea esimerkiksi irtisanomisajan palkkaa, lomakorvauksia tai lomarahoja.  

Työnantaja­kaan ei aina tiedä, miten palkka-asiat tulisi hoitaa 

Kun työsuhde on päättynyt, epäselvyyksiin havahdutaan helpommin. Sitä vastoin on tyypillistä, että kun työsuhde jatkuu, työskennellään pitkäänkin liian pienellä palkalla tai ilman korvauksia ylitöistä.  

”Työntekijä on saattanut tehdä suurta ylityömäärää jopa parikin vuotta, sitten suuresta työkuormasta johtuen aletaan väsyä ja havahdutaan pohtimaan, onko tilanne oikeudenmukainen. Toisaalta saatetaan jutella samalla alalla työskentelevän tuttavan kanssa ja huomataan, että itse työskentelee huonommilla ehdoilla”, kuvailee Kirsti Paloniemi.  

Hän kertoo, että epäselvyydet johtuvat usein tietämättömyydestä, mutta toisinaan hän on törmännyt tahallisiinkin tilanteisiin.

Monessa pienessä yrityksessä palkanmaksu on ulkoistettu tilitoimistolle, joka huolehtii asiasta työnantajan ilmoittamien työtuntien perusteella. Ulkoinen palkanlaskija ei välttämättä tunne alan työehtosopimusta. Toisaalta vaikka tuntisikin, ei ulkoisella palkanlaskijalla ole velvollisuutta ottaa kantaa palkan suuruuteen tai esimerkiksi ylitöihin ja lisiin.

Vaikka palkanlaskija huomauttaisi mahdollisista virheistä tai puutteista, ei työnantaja välttämättä muuta tapojaan. Hän saattaa esimerkiksi vedota yrityksen pieneen kokoon tai siihen, että lisien maksaminen on kallista. Toisaalta hän saattaa väittää, että kyseisellä alalla tai vastaavilla toimijoilla ei ole tapana maksaa lisiä.  

”Lain ja työehtosopimuksen noudattaminen on aina työnantajan vastuulla ja hänen tulisikin tuntea alan työehtosopimus erittäin hyvin”, muistuttaa Paloniemi. 

Mikäli palkkoja joudutaan perimään jälkikäteen, summa voi nousta pienelle yritykselle kovin kalliiksi. On siis kaikkien etu hoitaa asiat jo matkan varrella oikein. 

Työsopimus ja palkkalaskel­mat suurennus­lasin alle 

YTK Työelämä kysyi jäseniltään alkuvuodesta, minkälaisia epäselvyyksiä heillä on ollut palkka-asioissa ja minkälaiselle avulle ja neuvonnalle jäsenillä olisi tarvetta. Lähes 6000 vastausta keränneessä kyselyssä reilusti yli puolet vastaajista (noin 58 %) oli joskus työurallaan kaivannut apua palkka-asioissa. 

”Kaikkein tärkeintä on tarkistaa oma työsopimus. Koskaan ei kannata allekirjoittaa sopimusta, jonka sisältöä ei ymmärrä. Työsopimukseen kannattaa aina ottaa kirjaus siitä, että työsuhteessa noudatetaan työehtosopimusta ja se pitää myös kirjata oikein”, ohjeistaa Paloniemi.  

Lisäksi kannattaa katsoa palkkalaskelma huolella läpi joka kuukausi. Täsmääväthän työtunnit ja maksettu palkka sovittuun?  

”Jos palkanmaksussa on epäselvyyksiä, aloita kysymällä ja keskustelemalla työnantajan kanssa. Mitä nopeammin ja aikaisemmassa vaiheessa mahdollisiin epäselvyyksiin tarttuu, sen parempi.”

Erittäin tärkeää on huolehtia siitä, että voi tarvittaessa saada asiantuntija apua, kun on kysyttävää tai jotakin epäselvää. YTK:n täysjäsenillä on käytössään Lakikaveri-palvelu, jossa voi matalalla kynnyksellä kysyä juristilta työsuhdeasioista. Ellei asia ratkea jo puhelinkeskustelun aikana, voi juristi selvittää tilannetta tarkemmin.  

Kirsti Paloniemi kertoo, että sopu löytyy yleensä nopeasti, kun yhdessä lasketaan kuinka paljon mahdollisia saatavia työntekijällä on ja Lakikaverin juristi sopii asiasta työnantajan kanssa. Jos kävisi niin ikävästä, ettei sopua löydy, on YTK:n täysjäsenillä oikeusturvavakuutus turvanaan.  

Huolehdi näistä:

  1. Varmista, että ymmärrät mistä olet sopimassa ennen kuin allekirjoitat työsopimusta.  
  2. Huolehdi siitä, että työsuhteessasi noudatetaan alan yleissitovaa työehtosopimusta. Tästä tulee olla maininta myös työsopimuksessa. Tarkista, että työehtosopimuksen nimi on kirjattu oikein.  
  3. Jos huomaat tekeväsi säännöllisesti pitkiä työpäiviä, sovi työnantajan kanssa, miten ne korvataan.
  4. Tarkista joka kuukausi palkkalaskelmaltasi, että maksettu palkkaa täsmää työtunteihin. Olethan saanut korvauksen myös mahdollisista lisä- ja ylitöistä tai esimerkiksi loma-ajasta? 
  5. Huolehdi ajoissa siitä, että voit saada tarvittaessa asiantuntija apua. YTK:n täysjäsenillä on käytössään Lakikaveri-palvelu, joka kattaa muun muassa työoikeudellisen puhelinneuvonnan, juristin selvityspalvelun sekä oikeusturvavakuutuksen.