Skip to content

Hem Känner du till dina rättigheter när det gäller lön? Inte ens din arbetsgivare vet alltid, så du bör vara försiktig!

Känner du till dina rättigheter när det gäller lön? Inte ens din arbetsgivare vet alltid, så du bör vara försiktig!

Ämnen

  • Lön
  • Rättshjälp

YTK Arbetslivs Lakikaveri, som är tillgänglig för medlemmar har avslöjat att det råder stor förvirring kring lönefrågor för både arbetstagare och arbetsgivare. Anställda kan ha fått för lite betalt eller inte fått sina bonusar. Arbetsgivarna är inte heller alltid medvetna om lönepraxis, så det är viktigt att vara vaksam.

Hela över 42 % av de ärenden som hamnar i YTK Arbetslivs Lakikaveri-tjänst för vidare utredning av en jurist angår löner. ”I en typisk situation betalar arbetsgivaren för lite i timlön eller månadslön, eller så är arbetstagaren skyldig lön för till exempel övertid. Missförstånden är vanligast i små och medelstora företag”, säger Kirsti Paloniemi, löneexpert. I sitt arbete hjälper hon bland annat YTK Arbetslivs-medlemmar med lönefrågor. 

Paloniemi påpekar att arbetstagaren och arbetsgivaren alltid bör komma överens om till exempel övertidsarbete separat. De bör också komma överens om hur övertidsarbetet ersätts: med ledighet eller i pengar. 

”Både lagen och kollektivavtalet föreskriver att arbetstagaren ska få ersättning för övertidsarbete. Man kan inte avtala om villkor som är sämre än kollektivavtalet, men man kan avtala om bättre villkor”, påpekar hon.  

När anställningsförhållandet har upphört kan lönetvister gälla t.ex. lön under uppsägningstid, semesterlön eller semesterersättning.

Även arbetsgivare vet inte alltid hur de ska hantera lönefrågor ​​​​​​​

När anställningsförhållandet har upphört är det lättare att ta reda på vad som är oklart. Å andra sidan är det typiskt att människor fortsätter att arbeta för låg lön eller utan övertidsersättning under lång tid när anställningsförhållandet fortsätter. 

”En anställd kan ha arbetat mycket övertid under ett par år, och sedan, på grund av den tunga arbetsbelastningen, blir de trötta och börjar undra om situationen är rättvis. Å andra sidan kanske du pratar med en bekant som arbetar inom samma område och upptäcker att du arbetar under sämre förhållanden”, säger Kirsti Paloniemi. 

Hon säger att oklarheter ofta beror på okunskap, men ibland har hon stött på medvetna situationer.

I många småföretag har löneutbetalningen lagts ut på en redovisningsbyrå, som sköter den på grundval av de timmar som arbetsgivaren deklarerat. Den outsourcade löneräknaren kanske inte är bekant med kollektivavtalet. Å andra sidan är den externa löneadministratören inte skyldig att ta ställning till lönens storlek eller till exempel övertid och bonus, även om han eller hon skulle göra det.

Även om löneräknaren påpekar eventuella fel eller brister kan det hända att arbetsgivaren inte ändrar sig. Han kan t.ex. hävda att företaget är litet eller att det är dyrt att betala ut bonusar. Å andra sidan kan han hävda att det inte är praxis att betala bonusar i den berörda sektorn eller hos liknande aktörer. 

”Det är alltid arbetsgivarens ansvar att följa lagen och kollektivavtalet, och han bör vara väl förtrogen med kollektivavtalet i branschen”, säger Paloniemi.

Om lönerna måste återkrävas efter händelsen kan det bli mycket dyrt för ett litet företag. Det ligger därför i allas intresse att göra rätt från början.

Anställningsavtal och lönespecifikationer under lupp ​​​​​​​

I början av året frågade YTK Arbetsliv sina medlemmar vilka oklarheter de har haft om sin lön och vilken hjälp och vilka råd de skulle behöva. I en undersökning som lockade nästan 6 000 svar hade långt över hälften av respondenterna (cirka 58%) behövt hjälp med lönen någon gång under sin karriär.

”Det viktigaste är att kontrollera sitt eget anställningsavtal. Skriv aldrig under ett avtal om du inte förstår dess innehåll. Det är alltid en bra idé att inkludera en klausul i ditt avtal som säger att anställningsförhållandet regleras av kollektivavtalet och att det ska skrivas ner korrekt”, säger Paloniemi. 

Det är också en god idé att titta noga på din lönespecifikation varje månad. Stämmer de arbetade timmarna och den utbetalda lönen överens med det avtalade beloppet? 

”Om det finns några tvivel om din lön, börja med att fråga och diskutera med din arbetsgivare. Ju förr och ju tidigare eventuella oklarheter åtgärdas, desto bättre.”

Det är mycket viktigt att se till att du kan få experthjälp om du behöver det, när du har frågor eller något är oklart. Kompletta medlemmar i YTK har tillgång till Lakikaveri-tjänsten, där de kan fråga en jurist om anställningsfrågor med låg tröskel. Om ärendet inte kan lösas under ett telefonsamtal, kan juristen utreda situationen ytterligare. 

Kirsti Paloniemi säger att en överenskommelse oftast nås snabbt genom att man gemensamt räknar ut hur mycket den anställde ska ha betalt och Lakikaveri-juristen kommer överens med arbetsgivaren. Om det skulle hända att ingen överenskommelse kan nås täcks de kompletta medlemmarna i YTK av en rättsskyddsförsäkring.

Se till detta:

  1. Se till att du förstår vad du går med på innan du undertecknar avtalet. 
  2. Se till att du förstår vad du skriver under innan du skriver under. Se till att ditt anställningsavtal är baserat på ett allmänt kollektivavtal. Kontrollera att namnet på kollektivavtalet är korrekt nedskrivet. 
  3. Om du upptäcker att du regelbundet arbetar långa dagar, kom överens med din arbetsgivare om hur du ska kompenseras.
  4. Kontrollera din lönespecifikation varje månad för att se till att den utbetalda lönen motsvarar de arbetade timmarna. Har du också fått ersättning för t.ex. övertid eller semester? 
  5. Se till att du har tillgång till experthjälp i god tid om du behöver det. Kompletta medlemmar i YTK har tillgång till Lakikaveri-tjänsten, som omfattar telefonrådgivning om arbetsrätt, juridisk rådgivning och rättsskyddsförsäkring