Hyppää sisältöön

Etusivu Työsopimus voi olla elämäsi tärkein asiakirja – tee se aina kirjallisesti!

Työsopimus voi olla elämäsi tärkein asiakirja – tee se aina kirjallisesti!

Aiheet

 • Lakikaveri
 • Työoikeus
 • Työsopimus

”Työsuhteiden suurin kompastuskivi on, ettei työsopimusta tehdä kirjallisesti. Erityisesti tietyillä aloilla vallitsee edelleen suullisen sopimisen kulttuuri”, kertoo Lakikaveri, työoikeusjuristi Janika Räty. Hän auttaa työssään YTK Työelämän jäseniä työsuhteiden epäselvyyksissä.

Ilman kirjallista sopimusta työsuhteen ehdoista ollaan helposti sana sanaa vastaan -tilanteessa, jossa työntekijällä ei ole mitään, millä todentaa sovitusta.  

”Mikäli työsuhteen ehdoista ja palkasta sovitaan kirjallisesti, on epäselvyyksien syntyminen huomattavasti epätodennäköisempää. Kirjallinen työsopimus on ehdottomasti yksi elämäsi tärkeimmistä asiakirjoista”, painottaa Räty. 

Perehtyminen on tylsää, mutta se kannattaa 

Epäselvyyksiä työsuhteissa aiheuttaa myös välinpitämättömyys tai yksinkertaisesti se, että ei viitsi perehtyä tarpeeksi. Silloin ei ymmärrä, mistä on sopimassa ja se voi myöhemmin aiheuttaa ongelmia.  

”Työsuhteisiin liittyy laajasti lainsäädäntöä ja lisäksi on huomioitava työehtosopimukset. Eivät työnantajatkaan aina tiedä kuinka ehdoista tulisi sopia asianmukaisesti. Siksi on hyvä keskustella ja nostaa asioita esiin”, muistuttaa Räty.

Työsopimuksen epäselvyydet aiheuttavat ongelmia sitten, kun työssä tulee haasteita. ”Usein meihin juristeihin ollaan yhteydessä, kun halutaan tarkistaa, onko jokin omaa työsuhdetta koskeva ehto täysin oikein – ja työsopimusta on saatettu noudattaa sellaisenaan jo vuosien ajan. Vaikka saatetaan olla kartalla siitä, mitä työsopimuksessa on sovittu, ei tiedetä, ovatko ehdot riittäviä, laillisia tai päteviä.” 

Mikäli työsopimuksessa on jotakin epäselvää tai se pitää sisällään ehdon, jota ei itse ymmärrä, on tärkeää keskustella työnantajan kanssa ennen sopimuksen allekirjoittamista. Työntekijä voi aina pyytää työnantajalta aikaa perehtyäkseen työsopimukseen.  
 
Tarvittaessa sopimusta voi lisäksi käydä läpi asiantuntijan kanssa, kuten esimerkiksi YTK Työelämän jäsenet Lakikaverin kanssa. 

Tiesitkö?

YTK:n kassajäsen voi halutessaan liittyä täysjäseneksi* YTK Työelämään 24 € vuosimaksulla.
Täysjäsenellä on käytössään Lakikaverin puhelinneuvonta välittömästi liittymisen jälkeen. Kuuden kuukauden jäsenyysajan jälkeen on mahdollista saada juristi oman työsuhdeongelman selvittämiseen avuksi ja oikeusturvavakuutus. Osa palveluista edellyttää, että yhdistyksen jäsenyys on kestänyt 6 kk tapahtuman sattuessa. 

Liity siis jäseneksi nyt eikä vasta liian myöhään!

*YTK:n täysjäsen = henkilö, joka on sekä YTK Työttömyyskassan että YTK Työelämäpalveluiden jäsen. 

Tiedätkö työehto­sopimuksesi? 

Myös työehtosopimukset ovat työsopimuksen yleisimpiä sudenkuoppia. Työsopimuksesta saattaa esimerkiksi kokonaan puuttua tieto siitä, mitä työehtosopimusta työsuhteessa noudatetaan. 

”Työehtosopimuksilla määritetään lähtökohtaisesti työsuhteessa sovellettavat ehdot huomattavasti tarkemmin ja usein jopa paremmin kuin työsopimuksessa. Ellei omaa työehtosopimustaan tunne, voi tietämättömyyttään sopia muun muassa palkkauksen suhteen liian pienestä palkasta”, sanoo Janika Räty. 

Toisinaan työsuhteen osapuolille voi jälkikäteenkin tulla erimielisyyttä siitä, mikä työehtosopimus ylipäänsä soveltuu työsuhteeseen. Riidoilta vältytään, kun keskustelu käydään ennakkoon ja asia kirjataan työsopimukseen. 

Mistä voi sitten saada selville, mikä oma TES on?  

”Yleissitovaa työehtosopimusta on noudatettava kaikissa kyseisen toimialan yrityksissä. Voimassa olevien yleissitovien sopimusten lista on julkinen sekä kaikkien nähtävillä ja saatavilla Finlexissä. Asiaa kannattaa siis lähestyä yrityksen toimialasta ja verrata sitä työehtosopimuksen soveltamisalaan”, ohjeistaa Räty. 

Kaikilla aloilla ei kuitenkaan ole yleissitovaa työehtosopimusta. Tällöin kyseeseen voi tulla normaalisitova työehtosopimus, joka velvoittaa vain sellaisia työnantajia ja yhdistyksiä, jotka ovat sitoutuneet kyseessä olevaan työehtosopimukseen.  

“Jos omalla alalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, eikä oma työnantaja ole sitoutunut normaalisitovaan työehtosopimukseen, perustuvat työsuhteen ehdot työlainsäädäntöön. Tällaisessa tilanteessa työnantajan kanssa voi sopia, että työsuhteessa noudatetaan esimerkiksi alan vähimmäispalkkasuosituksia, jos sellaisia on. On myös olemassa yleisiä runkosopimuksia, joiden noudattamisesta voidaan sopia”, sanoo Räty. 

”Soveltuvan työehtosopimuksen selvittäminen voi välillä olla todella haastavaa. Tämän vuoksi työsopimuksessa tulisi olla tieto siitä, mitä työehtosopimusta työssä noudatetaan. Epäselvyyksien välttämiseksi työntekijän onkin erittäin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että soveltuva työehtosopimus tulee kirjatuksi työsopimukseen.” 

Varmista, että työsopimukseesi on kirjattu ainakin nämä keskeiset työsuhteen ehdot. Huolehdi myös, että ymmärrät ehtojen käytännön merkityksen!

 • Työntekijän ja työnantajan koti- ja liikepaikka 
 • Työn alkamisajankohta 
 • Työsuhteen kesto sekä mahdolliselle määräaikaiselle työsuhteelle lainmukainen peruste  
 • Koeaika 
 • Työn suorituspaikka 
 • Pääasialliset työtehtävät 
 • Työhön sovellettava työehtosopimus tai jos sitä ei ole 
 • Palkan ja muun vastikkeen määräytymisperusteet ja palkanmaksukausi 
 • Noudatettava työaika 
 • Vuosiloman määräytyminen 
 • Irtisanomisaika ja sen määräytymisperuste 
Elina Andersson-Finne

Elina Andersson-Finne

Viestintäpäällikkö

Vastuullani on jäsenviestinnän lisäksi erityisesti mediasuhteet ja vaikuttaminen. Tavoitteeni on kuunnella sinua ja kaikkia muita jäseniämme sekä toimintaympäristöämme tarkalla korvalla ja sen kautta pyrkiä parantamaan työelämää. Olethan siis rohkeasti yhteydessä!