Hyppää sisältöön

Etusivu Työttömyy­den uhkaa koetaan nyt etenkin rakennus­alalla sekä markkinoin­nin ja kulttuurin parissa

Työttömyy­den uhkaa koetaan nyt etenkin rakennus­alalla sekä markkinoin­nin ja kulttuurin parissa

Aiheet

  • Jäsenpulssi
  • Työttömyys

Vähiten työttömyys pelottaa finanssisektorin töissä sekä sosiaali- ja terveysalalla. YTK Työttömyyskassan kyselyyn vastasi yli 16 000 palkansaajaa.

YTK Työttömyyskassa kysyi jäseniltään, huolestuttaako heitä työttömyyden kasvu omalla toimialalla. Kyselyyn vastasi yli 16 000 YTK:n jäsentä eri aloilta ympäri Suomea. Kysely toteutettiin lokakuussa.* 

Kaikista vastaajista yli kolmasosa kertoi olevansa huolissaan työttömyyden kasvusta omalla alallaan. Yli puolet (53 %) ei ollut huolissaan asiasta. Vastaukset jakautuivat voimakkaasti toimialan mukaan. 

Eniten huolissaan työttömyyden kasvusta ollaan rakennusalalla, jossa huolta kokee selvästi eniten, eli peräti 73 % vastaajista. Työttömyyden kasvusta ollaan huolissaan myös markkinointi-, mainos- ja viestintäalalla sekä kulttuuri-, taide- ja viihdealalla, joissa yli puolet vastasi myöntävästi.  

“Rakennusalan ammattilaisten huoli on ymmärrettävää. Alan työtilanne on huonontunut ja työttömyys lisääntynyt, eikä käännettä parempaan ole vielä näköpiirissä. Markkinointiala puolestaan elää vahvasti yleisen taloussuhdanteen mukaan, mikä näkyy tuloksissa”, kertoo YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen

Sotesektorilla ja pankkialalla vähiten huolestuneita  

Vähiten huolissaan työttömyyden kasvusta omalla toimialalla ollaan pankki-, vakuutus- ja rahoitusalalla (15 %), yksityisellä sosiaali- ja terveysalalla (18 %) sekä julkisella sosiaali- ja terveysalalla (20 %).  

“Sosiaali- ja terveydenhuollossa työvoimapula on edelleen voimakasta ja työttömyys pientä. Pankki- ja vakuutusalan palvelut taas ovat monille välttämättömyyksiä, joiden kysyntä ei vaihtele voimakkaasti suhdanteiden mukaan”, Auli Hänninen sanoo.  

Myös lakialalla vain viidesosa vastaajista on huolissaan työttömyyden kasvusta omalla alla.  

*Jäsenpulssi-kyselytutkimus lähetettiin sähköpostitse kaikille YTK Työttömyyskassan jäsenille. Kyselyyn vastasi 16 570 YTK Työttömyyskassan jäsentä. Kyselyn vastausaika oli 5.10.–12.10.2023.