Skip to content
Hem

Skapa den karriär du vill ha som en komplett YTK-medlem

Med YTK får du tillgång till den bästa paletten av trygghet i arbetslivet! Du kan utforma din karriär precis som du vill och ändå vara lugn även när det stormar i arbetslivet. Din dagpenning är tryggad om du inte råkar har något arbete. Dessutom har du alltid Juristkompisen, nyttiga försäkringar, hundratals inspirerande utbildningar och personligt stöd i bakfickan för att utforska en ny väg. Få ut det mesta av ditt arbetsliv med hjälp av YTK!

Nyheter

(Arbets)livet kan överraska, men YTK hjälper alltid till

Du får utkomstskydd om du inte har något arbete

Som medlem i arbetslöshetskassan får tryggar du din utkomst vid arbetslöshet, permittering, deltidsarbete och företagsverksamhet som bisyssla. Vi betalar också alterneringsersättning för alterneringsledighet och rörlighetsunderstöd när ditt nya arbete är långt hemifrån.

Juristkompisen hjälper i knepiga situationer

I arbetslivet kan du stöta på knepiga situationer där det är att få juristhjälp. Vare sig det handlar om att diskutera villkoren i ett arbetsavtal, fråga om obetalda löner eller oklarheter vid uppsägning av ett anställningsförhållande, hjälper Juristkompisen till!

Ersättning vid olycksfall eller anställningstvister

Som komplett medlem i YTK kan du ansöka om ersättning för olycksfall som inträffat på fritiden och om du är delaktig i en domstolstvist om ett problem som gäller ditt anställningsförhållande. Kom ihåg att läsa villkoren för försäkringsersättningar noggrant!

Öka ditt viktigaste kapital

Online-utbildningsbiblioteket för arbetslivet har överraskat många av våra medlemmar positivt. “Jag hade aldrig förväntat mig ett så högkvalitativt och omfattande kursutbud”, konstaterade en av våra medlemmar. Du har tillgång till ett ständigt uppdaterat bibliotek med mer än tusen viktiga utbildningar! I tjänsten ingår upptagningar av utbildningar gjorda av de bästa proffsen samt distansutbildning i realtid om många färdigheter som behövs i arbetslivet, från digital kompetens till att leda sig själv och andra, från Office-program till löneadministration.

Förmåner för plånboken och hela familjen

Vill du semestra förmånligare, ta hand om din familjs informationssäkerhet eller till exempel bli inspirerad av mindfulness? Bekanta dig med alla våra förmåner och ta reda på hur just du kan få ut det mesta av det kompletta YTK-medlemskapet!