Hyppää sisältöön

Etusivu Kokemus työvoimapulasta keskittyy naisvaltaisille aloille

Kokemus työvoimapulasta keskittyy naisvaltaisille aloille

Aiheet

  • Jäsenpulssi

Tuore Jäsenpulssi kertoo, että työvoimapula tuntuu etenkin sosiaali- ja terveysalalla sekä MaRa-alalla. Pula työntekijöistä ei kuitenkaan ole valtaosalle vastaajista syy kiinnostua toisista toimialoista. Kuljetusala ja teollisuus vetävät miehiä puoleensa, sote-ala puolestaan naisia.

Yleinen työttömyyskassa YTK tiedusteli syyskuussa jäsenistönsä näkemyksiä työvoimapulaan. Kysely tehtiin osana säännöllisesti toteutettavaa Jäsenpulssi-kyselytutkimusta, johon vastasi tällä kertaa yli 17 000 YTK:n jäsentä 

40 % kyselyn vastaajista kokee, että omalla alalla on nyt työvoimapulaa, eli paljon avoimia työpaikkoja. Toimialoista korostuvat erityisesti julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto, jolla työskentelevistä 68 % kokee, että alalla on pulaa työvoimasta. Yksityisellä sotealalla näin kokee 64 %, matkailu-, majoitus-, ravintola-alalla 60 % ja ICT-alalla 56 % vastaajista.  

Vähiten työvoimapulaa koetaan lakialalla: vain 14 % siellä työskentelevistä kokee, että alalla on paljon avoimia työpaikkoja. Mainos-, markkinointi- ja viestintäalalla osuus on lähes yhtä pieni, 15 %.

Kuljetusala kiinnostaa nuoria, kaupan ala lomautettuja ja työttömiä 

17 % kyselytutkimuksen vastaajista on kiinnostunut toisista toimialoista sen vuoksi, että he uskovat niillä olevan työvoimapulaa. Valtaosa vastaajista (70 %) ei ole kiinnostunut vaihtamaan toimialaa työvoimapulan vuoksi.

Nuoria vastaajia kiinnostaa etenkin kuljetus-, liikenne- ja varastointiala: työvoimapulaan havahtuneista 18–24-vuotiaista jopa 28 % kertoo olevansa kiinnostunut tästä toimialasta. Kaupan ala (22 %) ja teollisuus (20 %) tulevat seuraavina.  

Työttömien ja lomautettujen vastaajien kiinnostavuuslistalla porskuttaa kaupan ala. 30 % lomautetuista ja 22 % työttömistä vastaajista nimesi juuri sen toimialaksi, jonka kiinnostavuus on lisääntynyt. Toisaalta myös 28 % osa-aikatyötä tekevistä ja 17 % kokopäivätyötä tekevistä on kiinnostunut kaupan alasta työvoimapulan perusteella.  

Kova työ ei pelota naisia – miehet haluavat tekniikan pariin 

Naisten ja miesten vastaukset eroavat toisistaan selvästi kysyttäessä, mitä toimialoja kohtaan kiinnostuksesi on lisääntynyt. 

Naisille vetovoimaisimmat alat työvoimapulan vuoksi ovat kovasta työtaakastaan tunnettu julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto (30 %), kaupan ala (20 %) sekä yksityinen sosiaali- ja terveydenhuolto (18 %). Myös koulutus- ja opetusala (17 %) kiinnostaa naisvastaajia. 

Miehille kiinnostavimmat alat työvoimapulan perusteella ovat kuljetus, liikenne ja varastointi (24 %), Teollisuus (20 %) sekä ICT-ala (18 %). 

”Tulosten perusteella alojen vetovoima on edelleen vahvasti jakautunut sukupuolen mukaan. Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä opetusala kiinnostavat naisia, miehiä puolestaan tekniikan parissa työskentely. Ainoastaan kaupan ala on tasaisen vetovoimainen: siitä on kiinnostunut 20 % naisista ja 17 % miehistä”, sanoo YTK:n asiakkuus- ja viestintäjohtaja Ilona Kangas