Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Työnantajan takaisinotto­velvollisuus

Työnantajan takaisinotto­velvollisuus

Työsopimuslain mukaan työnantajalla on työntekijän takaisinottovelvollisuus tietyin edellytyksin. Kun työntekijä on irtisanottu taloudellisista ja/tai tuotannollisista syistä tai yrityksen saneerausmenettelyn yhteydessä, työnantajalla on velvollisuus tarjota työtä em. syistä irtisanotuille tilanteessa, jossa työnantaja tarvitsee uusia työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin neljän kuukauden sisällä työsuhteen päättymisestä. Jos työsuhde on ennen sen päättymistä kestänyt vähintään 12 vuotta, työnantajalla on takaisinottovelvollisuus kuusi kuukautta.

Jos yrityksellä on irtisanottujen lisäksi lomautettuja työntekijöitä, uutta työtä on ensiksi tarjottava lomautetuille. Myös velvollisuus tarjota lisätyötä yrityksen osa-aikaisille työntekijöille menee takaisinottovelvollisuuden edelle.

Takaisinottovelvollisuus koskee vain niitä em. syin irtisanottuja, jotka ovat edelleen työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistossa. Hänen ei tarvitse olla työtön työnhakija, riittää että hän hakee työtä työ- ja elinkeinotoimiston välityksellä. Jos työnhakija on toisessa työssä, työnantajalla ei ole velvollisuutta odottaa tämän vapautumista, mikäli työpaikka on saatava täytettyä nopeasti. Mikäli työntekijä ilman hyväksyttävää syytä kieltäytyy tarjotusta työstä, ei hänelle tarvitse tarjota enää uudestaan vastaavanlaista työtä. Jos irtisanottuja työntekijöitä on työnhakijoina useampia, saa työnantaja itse valita kenelle työtä ensiksi tarjotaan. Tällaisessa tilanteessa ei saa käyttää syrjiviä valintakriteereitä.

Takaisinottovelvollisuus koskee myös liikkeenluovutuksensaajaa silloin, kun luovuttaja on irtisanonut työntekijän työsopimuksen päättymään ennen luovutushetkeä. Luovutuksensaajan on tiedusteltava paikalliselta työ- ja elinkeinotoimistolta, onko irtisanottu työntekijä työnhakijana.

Takaisinottovelvollisuutta ei ole mm. seuraavissa tilanteissa:

  • työsuhde on päättynyt työntekijän henkilöön liittyvällä perusteella
  • kyseessä on työsuhteen purkaminen
  • työntekijä on itse irtisanoutunut
  • määräaikainen työsuhde on päättynyt
  • työsuhde on irtisanottu työnantajan kuoleman tai konkurssin perusteella
  • avoinna oleva työpaikka täytetään sisäisin siirroin
  • työnantaja alkaa käyttää vuokratyövoimaa tai alihankintaa
  • tehtävään käytetään palkatonta työharjoittelijaa

Takaisinottotilanteessa on kyse uuden työsuhteen alkamisesta, jolloin työsuhteesta tehdään uusi työsopimus. Ehtojen tulee täyttää lakien ja työehtosopimusten vähimmäisvaatimukset.

Koulutusvinkkejä aiheesta

Voit tutustua aiheeseen lisää myös jäsenetuihisi kuuluvassa työelämän verkkokoulutuskirjastossa. Katsellaksesi koulutuksia, sinun tulee olla rekisteröitynyt verkkokoulutuskirjaston käyttäjäksi. Jos olet jo hyödyntänyt maksuttoman jäsenetusi ja ottanut palvelun käyttöön, kirjaudu sisään ja klikkaa suoraan koulutuksiin alla olevista linkeistä. Jos et vielä ole rekisteröitynyt palveluun, voit tehdä sen jäsentemme OMA+-palvelussa osiossa Webinaarit ja koulutukset. 

Tuotannollinen ja taloudellinen irtisanomisperuste ja takaisinotto