Hyppää sisältöön

Etusivu Kesälomakausi lähestyy – muista nämä lomapäivistä ja lomapalkasta

Kesälomakausi lähestyy – muista nämä lomapäivistä ja lomapalkasta

Aiheet

  • Osa-aikatyö
  • Palkka
  • Työoikeus
  • Työsopimus

Kesä on pian täällä ja monelle meistä se tarkoittaa joko pidempää tai lyhempää lomaa.  Lue, mitä sinun kannattaa tietää lomien kertymisestä ja pitämisestä sekä korvauksista, joita sinulle maksetaan loman aikana.

Kuinka paljon kesälomaa voi pitää?

Kesäloma on osa vuosilomaa, jota ansaitaan etukäteen lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) aikana. Suurin osa lomasta ansaitaan siis edellisen kalenterivuoden aikana. Jos työsuhteesi on lomanmääräytymisvuoden loppuun (eli 31.3.) mennessä kestänyt yhdenjaksoisesti alle vuoden, sinulle on kertynyt 2 päivää lomaa kultakin täydeltä kuukaudelta. Jos työsuhteesi on kestänyt maaliskuun loppuun mennessä vähintään vuoden, on lomaa kertynyt 2,5 päivää per kuukausi.

Lomat eivät pääsääntöisesti siirry työnantajalta toiselle. Jos työsuhteesi päättyy, sinulle maksetaan yleensä lomakorvaus pitämättömistä lomista. Uudessa työpaikassa alat kerryttää vuosilomaa uudestaan nollasta. 

Jos työsuhteesi on kovin tuore, et siis välttämättä ole vielä ehtinyt kerryttää lomapäiviä. Kannattaa kuitenkin jutella työnantajan tai esihenkilön kanssa mahdollisuudesta pitää jonkin verran palkallista lomaa ensimmäisenä kesänä. Asia on hyvä ottaa esille jo ennen työsopimuksen allekirjoittamista.   

Voit myös pyytää työnantajaltasi palkatonta lomaa. Etenkin jos edellisestä työpaikastasi on maksettu lomakorvaukset, kannattaa tätä vaihtoehtoa harkita. 

Kertyykö osa-aikatyössä lomapäiviä?

Vuosilomalain mukaan lomaa kertyy täysiltä lomanmääräytymiskuukausilta. Tällainen täysi lomanmääräytymiskuukausi on sellainen kuukausi, jonka aikana olet työskennellyt vähintään 14 päivänä. Jos työskentelet osa-aikaisesti siten, ettei sinulle kerry yhtäkään 14 työpäivää sisältävää kuukautta tai vain osa kalenterikuukausista sisältää 14 työpäivää, on täysi lomanmääräytymiskuukausi sellainen kuukausi, jonka aikana olet työskennellyt vähintään 35 tuntia.

Vuosilomalain mukaan sinulle ei kerry vuosilomaa osa-aikatöissä, jos työtä on joko alle 14 päivää tai alle 35 tuntia kuukaudessa. Tällöin sinulle kertyy kuitenkin vapaata kaksi arkipäivää niiltä kalenterikuukausilta, joina työsuhde on voimassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus saada kaksi vapaata päivää jokaista työkuukautta kohden, jos niin haluat.

Entä määräaikaisessa työsuhteessa?

Määräaikaisena työntekijänä ansaitset vuosilomaa normaalisti työsuhteesi ajalta. Jos työsuhteesi jatkuu määräaikaisuuden jälkeen samalla työnantajalla ilman keskeytyksiä tai vain lyhyellä keskeytyksellä, katsotaan työsuhteen jatkuneen yhdenjaksoisena, kun lasketaan lomapäiviä.   

Etenkään lyhyemmissä määräaikaisuuksissa, kuten esimerkiksi kesätöissä, lomia ei yleensä pidetä, vaan ne maksetaan lomakorvauksena, kun työsuhde päättyy.   

Lisätietoja vuosiloman kertymisestä esimerkiksi sairausloman aikana löydät täältä.

Milloin voi lomailla?

Vuosilomalain mukaan työnantaja saa määrätä vuosilomasi ajankohdan. Työnantajan on kuitenkin varattava sinulle mahdollisuus esittää mielipiteesi loman ajankohdasta ja hänen on mahdollisuuksien mukaan otettava toiveesi huomioon. Lisäksi työnantajan täytyy noudattaa tasapuolisuutta työntekijöiden välillä. 

Kun olet kerryttänyt riittävän määrän lomapäiviä, on sinulla oikeus pitää 24 arkipäivää vuosilomastasi lomakauden aikana (2.5.-30.9.). Muut lomapäivät (talviloma) sinun on pidettävä seuraavan lomakauden alkuun mennessä.  

Sinulla on oltava vähintään 12 arkipäivän (ma-la) mittainen yhdenjaksoinen loma. Sinulla on oikeus pitää kesä- ja talviloma yhdenjaksoisena, ellei työn käynnissä pitämiseksi ole välttämätöntä jakaa kesäloman 12 arkipäivää ylittävää osaa useampaan pätkään.  

Lue lisää vuosiloman pitämisen ajankohdasta.

Saako loman ajalta palkkaa ja kuinka paljon?

Lain mukaan sinulla on oikeus palkkaan myös loman ajalta. Se, miten lomapalkan suuruus lasketaan, riippuu siitä, minkälainen työaika ja palkkaustapa sinulla on.  Lain mukaan lomapalkka maksetaan työntekijälle ennen loman alkua, mutta käytännössä kuukausipalkka maksetaan normaalina palkanmaksupäivänä loman aikana. Saat myös erillisen laskelman lomapalkastasi. Muista aina tarkistaa, että se on oikein!  

Lue lisää lomapalkan kertymisestä.

Mikä on lomaraha ja milloin sitä voi saada?

Sinulla saattaa olla oikeus lomarahaan lomapalkan lisäksi. Lomarahan maksaminen perustuu joko työehtosopimukseentyösopimukseen tai käytäntöön, jota työpaikallasi noudatetaan. Lomaraha maksetaan joko lomapalkan yhteydessä ennen loman alkua tai loman jälkeen, sopimuksesta riippuen. Monilla lomaraha on 50 % lomapalkasta.

Kuinka paljon lomaraha on ja voiko sen vaihtaa vapaiksi? Lue lisää!

Huom! Vuosilomalaki on yleislaki, joka koskee palkansaajia, jotka ovat työ- tai virkasuhteessa. Työehtosopimuksessasi on saatettu sopia vuosilomalaista poikkeavasti esimerkiksi lomapalkan ja -korvauksen maksamisesta ja lomakaudesta. Omaan työehtosopimukseen kannattaa aina tutustua huolella! Lisätietoja löydät täältä.