Skip to content

Hem Sommarsemestern närmar sig – kom ihåg det här om semester och semesterlön

Sommarsemestern närmar sig – kom ihåg det här om semester och semesterlön

Ämnen

  • Arbetskontrakt
  • Arbetsrätt
  • Deltidsarbete
  • Lön

Snart är sommaren här och för många av oss innebär det antingen en längre eller kortare semester. Ta reda på vad du behöver veta om hur du tjänar in och tar ut semester och vilken ersättning du får under din semester.

Hur mycket sommarsemester kan du ta ut?

Sommarsemestern är en del av den årliga semestern, som tjänas in i förskott under semesteråret (1.4.-31.3.). Större delen av semestern tjänas därför in under föregående kalenderår. Om du har varit anställd i mindre än ett år i en enda period vid semesterårets slut (dvs. 31.3.) har du tjänat in 2 semesterdagar för varje hel månad. Om du har varit anställd i ett år eller mer i slutet av mars har du tjänat in 2,5 semesterdagar per månad.

Semester kan i regel inte överföras från en arbetsgivare till en annan. Om din anställning upphör får du normalt semesterersättning för outtagna semesterdagar. I ditt nya jobb börjar du tjäna in semester från noll igen.

Om din anställning är väldigt ny kanske du alltså inte har hunnit samla semesterdagar ännu. Det är dock värt att prata med din arbetsgivare eller din chef om möjligheten att ta ut betald semester under den första sommaren. Det är en god idé att ta upp frågan innan du skriver på kontraktet.

Du kan också be din arbetsgivare om obetald semester. Särskilt om ditt tidigare jobb betalade semesterersättning är det här ett alternativ att överväga.

Intjänar man semesterdagar när man arbetar deltid?

Enligt semesterlagen tjänar man in semester för hela semesterintjänande månader. En sådan hel semestermånad är en månad då du har arbetat minst 14 dagar. Om du arbetar deltid och inte tjänar in några månader med 14 arbetsdagar eller bara en del av kalendermånaderna har 14 arbetsdagar, är en hel semestermånad en månad då du har arbetat minst 35 timmar.

Enligt semesterlagen tjänar du inte in semester för deltidsarbete om du arbetar antingen mindre än 14 dagar eller mindre än 35 timmar per månad. I detta fall tjänar du dock ändå in två arbetsdagar för de kalendermånader som du är anställd. I praktiken innebär detta att du har rätt till två lediga dagar per arbetsmånad om du så önskar.

Vad gäller för en visstidsanställning?

Som visstidsanställd tjänar du normalt in semester under den tid som anställningen varar. Om din anställning fortsätter hos samma arbetsgivare efter visstidsanställningen, utan eller med endast ett kort avbrott, anses det vara en enda anställningsperiod när semesterdagar räknas.

I synnerhet vid kortare visstidsanställningar, t.ex. sommarjobb, tas semestern vanligtvis inte ut, utan betalas ut som semesterersättning när anställningen upphör.

För mer information om intjänande av semesterdagar, t.ex. under sjukfrånvaro, klicka här.

När kan du ta ut semester?

Semesterlagen ger din arbetsgivare rätt att bestämma när du ska ta ut semester. Arbetsgivaren måste dock ge dig möjlighet att uttrycka din åsikt om tidpunkten för din semester och måste ta hänsyn till dina önskemål så långt det är möjligt. Arbetsgivaren måste också se till att det råder rättvisa mellan de anställda.

Då du har tjänat in tillräckligt många semesterdagar har du rätt att ta ut 24 arbetsdagar av din årliga semester under semesterperioden (2.5.-30.9.). De återstående dagarna (vintersemester) måste tas ut före början av nästa semesterperiod.

Du måste ha minst 12 arbetsdagar (mån-lö) av sammanhängande semester. Du har rätt att ta ut sommar- och vintersemester i en enda period, såvida det inte är nödvändigt att dela upp den del av sommarsemestern som överstiger 12 arbetsdagar i flera perioder för att arbetet ska kunna fortgå.

Läs mer om hur semestern förläggs.

Får du lön under semestern och hur mycket?

Enligt lag har du rätt till lön även under din semester. Din semesterlön beror bland annat på vilken typ av lönesystem du har i ditt anställningsförhållande. I regel får du din semesterlön utbetald innan semestern börjar, men i praktiken betalas lönen ofta under din semester på den vanliga lönedagen. Du får också en separat beräkning av din semesterlön. Kom alltid ihåg att kontrollera att den är korrekt!

Läs mer om hur semesterlönen tjänas in.

Vad är semesterpenning och när kan du få det?

Du kan ha rätt till semesterpenning utöver din semesterlön. Semesterpenningen grundar sig antingen på ett kollektivavtal, ett arbetsavtal eller en policy på din arbetsplats. Den betalas ut antingen med semesterlönen före eller efter semestern, beroende på vad som avtalats. Ofta är semesterpenningen ungefär 50 % av semesterlönen.

Hur stor är semesterpenningen och kan den bytas ut mot semester? Ta reda på mer!

Observera! Semesterlagen är en allmän lag som gäller för arbetstagare som är i ett anställnings- eller tjänsteförhållande. Ditt kollektivavtal kan innehålla bestämmelser som skiljer sig från semesterlagen, t.ex. om utbetalning av semesterlön och semesterersättning och om ledighetens längd. För mer information, klicka här.