Hyppää sisältöön

Lomaraha

Lomarahaan ei ole oikeutta ilman eri sopimusta. Sen maksaminen perustuu joko työehtosopimukseentyösopimukseen tai työpaikalla noudatettuun käytäntöön. Lomaraha maksetaan joko vuosilomapalkan yhteydessä ennen loman alkua tai loman jälkeen, sopimuksesta riippuen.

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi

Kaikissa työehtosopimuksissa ei ole annettu mahdollisuutta vaihtaa lomarahaa vapaaksi. Jos tämä kuitenkin työehtosopimuksen mukaan on mahdollista, on lomarahan vaihtamisesta vapaaksi sovittava työnantajan kanssa. Työntekijällä ei siis ole subjektiivista oikeutta tähän.

Lomarahan määrä on 50 % lomapalkan määrästä

Yleensä lomarahan saaminen edellyttää töihin palaamista loman jälkeen ja usein se maksetaan kahdessa erässä, ennen lomaa ja loman jälkeen.

Huomaa, että vuosilomapalkka on lakisääteinen ja lomarahasta sovitaan paikallisesti tai TES:ssa.

Onko työnantaja velvollinen maksamaan minulle lomarahaa?

Vuosilomalaissa ei ole säännöksiä lomarahan maksamisesta. Lomarahan maksaminen voi perustua työehtosopimukseen tai työpaikan vakiintuneeseen käytäntöön. Edellytykset lomarahan maksamiselle on tarkistettava sovellettavasta työehtosopimuksesta tai työnantajalta.

Mikäli toimialalla ei ole noudatettavana yleissitovaa työehtosopimusta eikä lomarahan maksaminen myöskään ole vakiintunutta, ei työnantajalla ole velvollisuutta lomarahan maksamiseen.