Skip to content

Användarvillkor för webbplatsen

Denna webbplats ägs av YTK Arbetsliv r.f. (f.d. YTK-Föreningen r.f.) 

Adress:  
Teollisuuskatu 4 
32200  
Loimaa 

Upphovsrätt

Upphovsrätten till denna webbplats tillhör YTK Arbetsliv r.f. Kopiering för kommersiella ändamål är förbjuden. Det är tillåtet att lagra informationen på användarens dator eller att skriva ut den för personligt bruk av en enskild person.

Ansvarsbegränsningar

Det material som publiceras på webbplatsen kan innehålla tekniska eller innehållsmässiga fel, och YTK Arbetsliv r.f. garanterar inte att webbplatsen alltid kan användas utan avbrott eller felfritt. YTK Arbetsliv r.f. ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakas av den tjänst som tillhandahålls på webbplatsen eller av avbrott i den. YTK Arbetsliv r.f. ansvarar inte på något sätt för de sidor som är tillgängliga via tredje parts länkar på webbplatsen eller för deras innehåll.

Tekniska rekommendationer

JavaScript 

Vår webbplats kräver JavaScript, så din webbläsare bör stödja dess användning.

Adobe Acrobat Reader

Webbplatsen har publicerat pdf-filer som kräver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsas. Ladda ner Acrobat här.

Sökning

Förutom att navigera på webbplatsen kan du söka efter information med hjälp av webbplatsens sökmotor och webbplatskartan.