Skip to content
Hem Bli medlem

Bli medlem på det sätt som passar dig bäst

Komplett medlemskap, kassamedlemskap eller studerandemedlemskap? Du bestämmer!

Iloinen nainen sivellin kädessä hymyilee kameralle.

Ditt arbetslivs bästa beslut är snart gjort!

Välj det YTK-servicepaket som passar dig bäst. Som medlem i kassan har du en tryggad inkomst när det inte finns något arbete. Som komplett medlem får du också massor med nyttiga tjänster, från Juristkompis-rättshjälpstjänsten till olycksfallsförsäkring för fritiden för en tilläggsavgift på endast 24 euro!

Medlemsavgift för resten av året när du går med nu

79.94 €

Dagens pris 20.06.2024 inkluderar:

 • Kassamedlemskap för resten av året : 55,94 €
 • Arbetslivstjänsternas fasta årsavgift 2024 : 24,00 €

Alla tjänster för kompletta medlemmar

Innehåller medlemskap i YTK Arbetslöshetskassa (105 €) och YTK Arbetsliv (24 €). Obs! Du betalar endast för de återstående dagarna (8,75 €/mån.) om du går med mitt under året.

 • Utkomstskydd för arbetslöshet, permittering, deltidsarbete och företagsverksamhet som bisyssla från YTK Arbetslöshetskassan
 • Alterneringsersättning för alterneringsledighet från YTK Arbetslöshetskassan
 • Rörlighetsunderstöd från YTK Arbetslöshetskassan när det nya arbetet är långt hemifrån
 • Juristkompis för problem i anställningsförhållandet finns alltid tillgänglig
 • Olycksfallsförsäkring för fritiden som gäller i Finland och utomlands
 • Professionell rättsskydds- och ansvarsförsäkring
 • Ett bibliotek med tusentals onlineutbildningar för professionell kompetensutveckling
 • Stöd och verktyg för jobbsökning
 • Mångsidiga rabatter, från hotell till motionsförmåner och informationssäkerhet

Utkomstskydd för kassamedlemmar

Innehåller medlemskap i YTK Arbetslöshetskassa (105 €). Obs! Du betalar endast för de återstående dagarna (8,75 €/mån.) om du går med mitt under året.

 • Utkomstskydd för arbetslöshet, permittering, deltidsarbete och företagsverksamhet som bisyssla
 • Alterneringsersättning för alterneringsledighet
 • Rörlighetsunderstöd när det nya arbetet är långt hemifrån
 • Juristkompis för problem i anställningsförhållandet finns alltid tillgänglig
 • Olycksfallsförsäkring för fritiden som gäller i Finland och utomlands
 • Professionell rättsskydds- och ansvarsförsäkring
 • Ett bibliotek med tusentals onlineutbildningar för professionell kompetensutveckling
 • Stöd och verktyg för jobbsökning
 • Mångsidiga rabatter, från hotell till motionsförmåner och informationssäkerhet

Är du redan medlem i kassan? Lägg till arbetslivstjänster för en årsavgift på bara 24 euro!

Studerandebekanta dig med studerandemedlemskap i YTK!

Medlemsavgifter 2024

År 2024 är arbetslöshetskassans medlemsavgift 105 € och YTK Arbetslivs medlemsavgift 24 €, dvs. 129 € för komplett medlemskap.

Många goda skäl att bli komplett medlem

Med kassamedlemskap i YTK får du utkomstskydd. Genom att välja komplett medlemskap får du utöver utkomstskyddet även omfattande arbetslivstjänster!

Utkomstskydd om du inte har jobb

Som medlem i arbetslöshetskassan tryggar du din utkomst vid arbetslöshet, permittering, deltidsarbete och företagsverksamhet som bisyssla. Vi betalar också alterneringsersättning för alterneringsledighet och rörlighetsunderstöd när ditt nya arbete är långt hemifrån.

Ring Juristkompisen i knepiga situationer

I arbetslivet kan du stöta på knepiga situationer där det är bra att få juristhjälp. Vare sig det handlar om att diskutera villkoren i ett arbetsavtal, fråga om obetalda löner eller oklarheter vid uppsägning av ett anställningsförhållande, hjälper Juristkompisen till!

Omfattande försäkringar ger trygghet

Som komplett medlem i YTK kan du ansöka om ersättning för olycksfall som inträffat på fritiden och om du är delaktig i en domstolstvist om ett problem som gäller ditt anställningsförhållande. Kom ihåg att läsa villkoren för försäkringsersättningar noggrant!

Öka ditt viktigaste kapital

Online-utbildningsbiblioteket för arbetslivet har överraskat många av våra medlemmar positivt. “Jag hade aldrig förväntat mig ett så högkvalitativt och omfattande kursutbud”, konstaterade en av våra medlemmar. Du får tillgång till ett ständigt uppdaterat bibliotek med mer än tusen viktiga utbildningar! I tjänsten ingår upptagningar av utbildningar gjorda av de bästa proffsen samt distansutbildning i realtid om många färdigheter som behövs i arbetslivet, från digital kompetens till att leda sig själv och andra, från Office-program till löneadministration.

Fördelar för plånboken och hela familjen

Vill du semestra förmånligare, ta hand om din familjs informationssäkerhet eller till exempel bli inspirerad av mindfulness? Bekanta dig med alla våra förmåner och ta reda på hur just du kan få ut det mesta av det kompletta YTK-medlemskapet!

Vanliga frågor om medlemskap

YTK Arbetslöshetskassa är en öppen kassa. Det betyder att du kan bli medlem hos oss oavsett vilket yrke du har, vilken bransch du arbetar inom eller vilken utbildning du har. Förutsättningen är att du är under 68 år och arbetar när du ansluter dig. Närmare information om behörighet som medlem finns här.

Du kan bli medlem i YTK Arbetsliv samtidigt som du blir medlem i kassan eller så kan du uppdatera ditt medlemskap till ett komplett medlemskap när som helst senare.

Kassamedlemskapet i YTK omfattar endast medlemskap i YTK Arbetslöshetskassa, dvs. utkomstskydd vid arbetslöshet. Till komplett medlemskap hör förutom medlemskap i arbetslöshetskassan även medlemskap i YTK Arbetsliv rf, genom vilket du får nyttiga tjänster för arbetslivet och förmåner för fritiden.

Som medlem i YTK Arbetslöshetskassa kan du också bli medlem i YTK Arbetsliv rf genom att fylla i medlemsansökan antingen här eller via OmaYTK.

Det går enkelt att byta arbetslöshetskassa. Bli medlem hos oss och befullmäktiga oss när du går med att sköta utträdet ur den tidigare kassan. Så enkelt är det!

Du kan också själv göra en anmälan om utträde till din tidigare kassa. Försäkra dig först in att ditt medlemskap i YTK har börjat innan du skickar in anmälan om utträde. På detta sätt säkerställer du att ditt medlemskap fortsätter utan avbrott och att du behåller det arbetsvillkor som du tjänat in i den tidigare kassan. Om det går mer än en månad mellan medlemskapen, måste intjänandet av medlems- och arbetsvillkoret börjas om från början.

Meddela också din löneräknare att uppbörden av medlemsavgifter för din tidigare arbetslöshetskassa kan avslutas.

Bara genom att höra till en arbetslöshetskassa kan du få inkomstrelaterad dagpenning som grundar sig på dina löneinkomster när du inte har något arbete. Om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa kan du få grunddagpenning som betalas av FPA och som är betydligt mindre än den inkomstrelaterade dagpenningen. Du kan få inkomstrelaterad dagpenning om du blir arbetslös eller permitterad, deltidsarbetar eller arbetar som företagare i bisyssla. Arbetslöshetskassan betalar även alterneringsersättning vid alterneringsledighet och rörlighetsunderstöd om det nya arbetet är långt hemifrån.

Alla arbetslöshetskassor betalar ut lika stor dagpenning enligt samma lagar.

Testa hur mycket inkomstrelaterad dagpenning du kan få med hjälp av dagpenningsräknaren!