Skip to content
Hem Medlemskap Medlemsavgift och fakturering

Enkelt och transparent!

Du får två fakturor från oss en gång om året, en från YTK Arbetslöshetskassa och en från YTK Arbetsliv. Kassans medlemsavgift är avdragsgill i beskattningen. Faktureringen kan inte vara mer transparent än så! Om du vill göra det ännu enklare, beställa e-faktura!

Nainen näppäilee kännykkää iloisena.

Medlemsavgiften betalas för ett år i sänder

Medlemsavgiften till YTK Arbetslöshetskassa är bunden till medlemstiden. Det år du ansluter dig eller utträder ur kassan betalar du alltså endast för den del av den årliga medlemsavgiften då du har varit medlem. Arbetslöshetskassans medlemsavgift är 105 € år 2024. Som medlem i arbetslöshetskassan har du möjlighet att få dagpenning om du råkar bli arbetslös eller permitterad.

Om du är komplett medlem i YTK har du förutom utkomstskydd även tillgång till arbetslivstjänster som tillhandahålls av YTK Arbetsliv. YTK Arbetsliv rf:s medlemsavgift är en fast avgift per kalenderår, oberoende av anslutnings- eller utträdesdatum. YTK Arbetsliv rf:s medlemsavgift är 24 € år 2024.

Efter att du har betalat fakturan är ditt medlemskap i kraft

När du ansluter dig skickar vi dig en faktura för medlemsavgiften inom ungefär en vecka efter att du anslutit dig. Betala medlemsavgiften enligt fakturan så börjar ditt medlemskap från och med den dag då medlemsansökan inkommit.

Om du redan är medlem, skickar vi dig en faktura för medlemsavgiften i början av året. När du betalar medlemsavgiften senast på förfallodagen förblir ditt medlemskap i kraft utan avbrott.

Ditt medlemskap förblir i kraft endast om du betalar medlemsavgiften. Använd alltid rätt referensnummer när du betalar för att medlemsavgiften ska inriktas rätt. Observera på detta särskilt när du får fakturor från både arbetslöshetskassan och arbetslivstjänsterna.

Beställ en e-faktura för att göra livet lättare

Dina fakturor hålls i ordning när du använder e-faktura. Du kan börja använda e-faktura på två sätt:

 1. Gör en e-fakturafullmakt i din nätbank
  a) Logga in på din nätbank.
  b) Följ anvisningarna i nätbanken för att beställa e-faktura.
  c) Om du behöver ett referensnummer för fakturan, hittar du arbetslöshetskassans referensnummer i OmaYTK och referensnumret för arbetslivstjänsterna i OMA+ under Medlemsavgifter > Fakturauppgifter.
 2. Beställ ett e-fakturaförslag via e-tjänsten:
  a) Logga in på OmaYTK (Arbetslöshetskassans e-faktura) eller OMA+ (Arbetslivstjänsternas e-faktura) och klicka på Byt till e-faktura i fältet till höger.
  b) Välj din bank på listan.
  c) Klicka på Skicka e-fakturaförslag.
  d) VIKTIGT: Förslaget till e-faktura kommer till din nätbank inom 1–3 arbetsdagar och väntar där på ditt godkännande. Du måste godkänna förslaget inom 30 dagar. I annat fall upphör den att gälla och beställningen lyckas inte. Förslagen syns inte i vissa bankers mobilapplikationer. Du kan dock gå till webbläsarversionen av din nätbank för att godkänna förslaget.

Om du inte betalar medlemsavgiften

För att utkomstskyddet ska förbli i kraft utan avbrott är det av största vikt att du betalar medlemsavgiften. Om medlemsavgiften inte betalas måste blir vi tvungna att utesluta dig ur medlemskapet. I detta fall upphör ditt medlemskap fram till den tidpunkt som medlemsavgiften har betalats till, dvs. vanligtvis till slutet av föregående år. Om du senare ansluter dig till arbetslöshetskassan på nytt och det är över en månads uppehåll mellan medlemskapen, måste du börja tjäna in medlemskaps- och arbetstiden om från början.

Om inkomstrelaterad dagpenning har betalats till dig under innevarande år, ska medlemsavgiften betalas åtminstone till den tidpunkt som dagpenning har betalats. i annat fall måste den utbetalda inkomstrelaterade dagpenningen återkrävas.

Att låta bli att betala medlemsavgiften är inte ett bra sätt att avsluta medlemskapet. Om du har för avsikt att avsluta ditt medlemskap i YTK Arbetslöshetskassa eller YTK Arbetsliv, gör det genom att lämna in en anmälan om utträde.

Om ditt medlemskap i YTK Arbetslöshetskassa slutar, upphör också ditt eventuella medlemskap i YTK Arbetsliv och allt försäkringsskydd och alla tjänster som ingår i det.