Skip to content
Hem Olycksfallsförsäkring för fritid
 • Studentmedlemmar
 • Kompletta medlemmar

Olycks­falls­försäkring för fritid

Olycksfallsförsäkringen för fritiden skyddar kompletta medlemmar när det händer saker i livet. Försäkringen gäller överallt i världen.

Mies hymyilee käsi kantositeessä.

Trampade du i en grop på din löprunda och vred fotleden?
Föll du med cykeln och slog huvudet i asfalten?
Slog du dig i benet med yxan när du högg bastuved?
Föll du ner från kökspallen när du sträckte dig efter en påse mjöl från skåpet?

Ingen fara! Lyckligtvis är du komplett medlem i YTK och du är försäkrad med en olycksfallsförsäkring för fritiden!

Olycksfallsförsäkringen för fritid för kompletta medlemmar gäller i hela världen. Försäkringen gäller kompletta medlemmar i YTK som är fast bosatta i Finland och som har betalat sin medlemsavgift samt YTK:s studerandemedlemmar.

Från och med 2022 är olycksfallsförsäkringen för fritid en Gruppolycksfallsförsäkring som beviljas av LokalTapiola.

Vad ersätter olycksfalls­försäkringen för fritid?

Försäkringen gäller inte ​​​​​​​​​​​​​i händelse av en trafikolycka eller i avlönat arbete, eller i tävlingsidrott eller i träning för tävlingsidrott. Med tävlingsidrott avses tävlingar eller matcher som har arrangerats av ett idrottsförbund eller en idrottsförening, träningar i enlighet med ett träningsprogram samt andra träningar som är typiska för idrottsgrenen ifråga oberoende av tävlingsidrottens nivå eller den försäkrades ålder. Hobby- och seniorserier i ett idrottsförbund eller en idrottsförening anses inte vara tävlingsidrott.

Om du är på väg på resa bör du observera att det är bra om du tecknar en separat reseförsäkring som också ersätter om du blir sjuk under resan eller om resan ställs in. Olycksfallsförsäkringen ersätter endast kostnader för olycksfallet.

Läs mer om försäkringens innehåll i försäkringsvillkoren


Om olyckan är framme

 1. Kontrollera i tjänsten OMA+ att avgiften för komplett medlemskap är betald. Uppsök vård på den vårdenhet du valt eller den vård som skadan kräver och gör en skadeanmälan till LokalTapiola.
 2. LokalTapiolas största samarbetspartner (t.ex. Mehiläinen, Suomen Terveystalo, Pihlajalinna) kan fakturera för det första besöket och undersökningar i samband med samma olycka som ordineras vid samma besök samt mindre ingrepp, t.ex. bilddiagnostik. Den slutliga ersättningsgiltigheten bedöms på LokalTapiolas ersättningsavdelning.
 3. Om du uppsöker vård hos någon annan än LokalTapiolas samarbetspartner ska du först betala fakturan själv och ansöka om ersättning för kostnaderna i samband med skadeanmälan eller meddela kostnaderna i efterhand.
 4. Om du behöver en betalningsförbindelse för en dyrare undersökning eller behandling, skickar vårdanstalten en begäran om betalningsförbindelse till LokalTapiola för den behandling eller undersökning du behöver. 

Anmäla om skada och ansöka om ersättning efter behandling

Kontrollera i tjänsten OMA+ att avgiften för komplett medlemskap är betald.​​​​ Försäkringsbolaget kontrollera giltigheten för det kompletta medlemskapet i samband med handläggningen av skadan. Anmäl skadan till försäkringsbolaget:

 1. Gör en skadeanmälan i LokalTapiolas nättjänst. Välj ”Privat olycksfallsförsäkring eller distansarbetsförsäkring” .
 2. I skadeanmälan fyller du i dina personuppgifter och exakta uppgifter om skadefallet.
 3. Försäkringsnumret för den olycksfallsförsäkring för fritiden som YTK Arbetsliv tecknat för sina medlemmar är 353-4908380-K. Försäkringsbolaget kontrollera giltigheten för det kompletta medlemskapet.
 4. Du behöver inte bifoga bilagor till skadeanmälan. Spara alla verifikat som rör skadan i ett år. Försäkringsbolaget meddelar dig om det behöver verifikat som gäller skadan.
 5. Du kan anmäla utlägg som du betalat själv med blanketten för anmälan om kostnader. För att anmäla kostnader behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat och ett olycksfallsnummer. Du får skadenumret per sms när skadan har öppnats hos LokalTapiola. Du kan bekanta dig med anvisningarna för att fylla i blanketten för anmälan om kostnader.

Läs mer

Om du behöver råd om ersättning eller mer närmare information om försäkringens innehåll kan du kontakta vår ersättningsservice:

E-mail [email protected]

Telefon 09 453 3222 (mån-fre kl 9-15). 
Du kan också skicka en kontaktförfrågan till callcentret kl 8-16.

Våra medlemmar rekommenderar

Olen hyödyntänyt vapaa-ajan tapaturmavakuutusta useita kertoja ja kerran ihan magneettikuviinkin asti. On helppo ja huoleton olo, kun tietää laittaneensa vakuutukset kuntoon kaiken varalta, myös vapaa-ajalle. Äärettömän hyvä jäsenetu!

Sami


Övriga försäkringar