Skip to content
Hem Medlemskap Avslutande av medlemskap

Ett vemodigt farväl

När du till exempel går i pension, är det lönsamt för dig att avsluta ditt medlemskap. Det är alltid vemodigt att ta farväl, men som tur har resan tillsammans ofta varit fylld med fina stunder! Du kan naturligtvis avsluta ditt medlemskap även i andra situationer, men det är inte meningsfullt till exempel under beväringstjänst eller föräldraledighet. Här hittar du information om vad du kan göra med medlemskapet i olika situationer.

Pöydällä läppäri, YTK-muistikirja ja muita toimistotarvikkeita.

Välj orsaken till att medlemskapet avslutas:

Det är viktigt att hålla medlemskapet i kraft i en arbetslöshetskassa. Som medlem i YTK behöver du inte byta kassa även om du börjar arbeta i en annan bransch. Du betalar bara medlemsavgiften en gång om året och saken är i ordning. Hos YTK kan du välja bara det smidiga utkomstskyddet eller inkludera ett superförmånligt paket med nyttiga medlemsrabatter och arbetslivstjänster från Juristkompisen till verktyg som hjälper dig att utveckla dina kompetenser. Har du bekantat dig med förmånerna?

Om du går med i en fackförening, kom ihåg att ditt medlemskap i YTK inte hindrar fackföreningsmedlemskap. Du kan alltså samtidigt vara medlem hos oss och ett fackförbund inom din bransch. I fackförbundets medlemsavgift ingår vanligtvis också medlemsavgiften i en arbetslöshetskassa. Om du blir kvar hos oss, ska du se till att du inte betalar medlemsavgiften till en annan kassa i onödan.

Om du bestämmer dig för att lämna oss tackar vi dig för ditt medlemskap. Du är alltid välkommen tillbaka!

När du byter arbetslöshetskassa, kom ihåg att gå med i en annan arbetslöshetskassa inom en månad från utträdesdagen. Endast på detta sätt kan du ta med dig det medlemskaps- och arbetsvillkor som du intjänat hos oss till en annan arbetslöshetskassa. På det här sättet säkerställer du att ditt utkomstskydd inte avbryts.

När du går i ålderspension behöver du inte längre arbetslöshetskassans tjänster. Att gå i pension innebär dock inte automatiskt att ditt medlemskap hos oss avslutas. Skicka ett meddelande till oss för att avsluta ditt medlemskap via OmaYTK.

Via uppsägningsanmälan tackas vi ofta för de gångna åren. Vi gillar det och uppskattar det väldigt mycket!

Ditt arbetspensionsbolag behöver betalningsuppgifter från oss för att kunna räkna ut din pension. Vi skickar betalningsuppgifter elektroniskt till Pensionsskyddscentralen på begäran. Pensionsskyddscentralen förmedlar uppgifterna till ditt arbetspensionsbolag.

Pensionering är en av de få situationer där medlemskapet kan avslutas retroaktivt.

Vi tackar för ditt medlemskap och önskar dig lycka till och god hälsa under pensionstiden!

YTK:s medlemsavgift kan i vissa situationer vara för mycket. Vi beklagar att vi för närvarande inte har möjlighet att erbjuda befrielse från medlemsavgiften. Du kan dock be vår medlemstjänst om att få betalningstiden förlängd eller möjlighet att betala i rater. Tveka inte att kontakta oss, vi kan säkert komma överens om en lösning.

Om du vill avstå från komplett medlemskap i YTK Arbetsliv men ändå behålla ditt kassamedlemskap, kan du skicka ett meddelande om utträdesanmälan via OMA+.

Att låta bli att betala medlemsavgiften är inte ett bra sätt att avsluta medlemskapet. I en sådan situation blir vi tvungna att utesluta dig från medlemskapet retroaktivt, vilket kan påverka ditt utkomstskydd eller till och med leda till att inkomstrelaterad dagpenning återkrävs. Läs mera på arbetslöshetskassans sidor.

Vi rekommenderar att du ansluter dig till företagarkassan genast när du börjar arbeta som företagare som huvudsyssla. Endast som medlem i företagarkassan tjänar du in arbetsvillkoret för företagare. Kom ihåg att ansluta dig till företagarkassan senast en månad efter att du utträtt från oss. På så sätt skyddar du dig i en situation där du blir arbetslös innan arbetsvillkoret för företagare uppfylls.

Om du blir företagare på heltid kan du behålla ditt medlemskap i YTK Arbetslöshetskassan i högst 18 månader, om du vill. Efter detta säger vi upp ditt medlemskap. Om du inte övergår till företagarkassan, kom ihåg att meddela startdatumet för din företagsverksamhet till oss. Detta alternativ kan komma på fråga om företagsverksamheten endast varar en kort tid. Kom dock ihåg att arbete som utförts som företagare inte ökar arbetsvillkoret i löntagarkassan och att du efter 18 månader förlorar det arbetsvillkor som du eventuellt har tjänat in tidigare. Läs mer om övergången från löntagare till företagare.

Om du samtidigt arbetar som företagare och löntagare kan du välja om du vill försäkra din utkomst hos oss eller i företagarkassan. Om du frågor kan du kontakta oss, så letar vi fram den bästa lösningen för dig, eller läs mer här.

Det lönar sig alltid att studera. Det finns många sätt att kombinera studier med arbetslöshetsersättning. Kom ihåg att du också kan samla in på ditt arbetsvillkor under studietiden. Det ger dig trygghet efter examen.

Enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring förlorar du inte det arbetsvillkor som du redan har tjänat in om du är frånvarande från arbetsmarknaden av en godtagbar orsak. Att studera är ett sådant giltigt skäl. Om du har arbetat innan du började studera, får du alltså behålla de arbetstimmar som du har tjänat in när du betalar avgiften för studietiden. Ett godtagbart skäl förlänger tiden för prövning av arbetsvillkoret med högst sju år. Ditt medlemskap i arbetslöshetskassan måste dock behållas och du behåller det bara genom att betala avgiften.

I regel ska en person försäkra sig mot arbetslöshet i det land där hen arbetar. Ett undantag är arbete som utförs som utsänd arbetstagare för en finländsk arbetsgivare. Då måste man höra till en löntagarkassa i Finland. Läs mer.

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa förlorar du inte det arbetsvillkor som du redan har tjänat in om du är borta från arbetsmarknaden av ett godtagbart skäl. Moderskapsledighet, föräldraledighet och tiden för hemvårdsstöd för barn upp till 3 år är sådana godtagbara skäl. Om du alltså har arbetat innan ledigheten börjar, behåller du de arbetsveckor du har tjänat in när du betalar medlemsavgiften normalt. Ett godtagbart skäl förlänger granskningsperioden för arbetsvillkoret med upp till sju år. Medlemskapet i arbetslöshetskassan måste dock behållas, och du kan behålla det endast genom att betala medlemsavgiften.

Vi ber om ursäkt för din dåliga upplevelse. Vi vill gärna lära oss av dina erfarenheter och strävar efter att göra bättre ifrån oss i framtiden. Vi är tacksamma för all respons. Du kan skicka din feedback enklast genom ett meddelande på OmaYTK. Vi läser och går igenom all respons som vi får.

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa förlorar du inte det arbetsvillkor som du redan har tjänat in om du är borta från arbetsmarknaden av ett godtagbart skäl. Sjukfrånvaro är ett sådant godtagbart skäl. Om du alltså har arbetat innan sjukledigheten börjar, behåller du de arbetsveckor du har tjänat in när du betalar medlemsavgiften normalt. Ett godtagbart skäl förlänger granskningsperioden för arbetsvillkoret med upp till sju år. Medlemskapet i arbetslöshetskassan måste dock behållas, och du kan behålla det endast genom att betala medlemsavgiften.

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa förlorar du inte det arbetsvillkor som du redan har tjänat in om du är borta från arbetsmarknaden av ett godtagbart skäl. Beväringstjänst är ett sådant godtagbart skäl. Om du alltså har arbetat innan beväringstjänsten börjar, behåller du de arbetsveckor du har tjänat in när du betalar medlemsavgiften normalt. Ett godtagbart skäl förlänger granskningsperioden för arbetsvillkoret med upp till sju år. Medlemskapet i arbetslöshetskassan måste dock behållas, och du kan behålla det endast genom att betala medlemsavgiften.

Om du vill ändra ditt kompletta medlemskap till ett kassamedlemskap, kan du avsluta ditt medlemskap i YTK Arbetsliv genom att skicka ett meddelande om anmälan om utträde via OMA+. Kom ihåg att du efter detta inte längre har möjlighet att kontakta Juristkompisen eller få ersättning från olycksfallsförsäkringen för fritiden eller rättsskyddsförsäkringen. Du kan inte heller använda YTK:s övriga arbetslivstjänster.

Om du vill avsluta ditt medlemskap i YTK helt och hållet ska du fylla i anmälan om utträde.

Vi deltar varmt i sorgen. Förutom sorg lämnas anhöriga ofta med många praktiska saker att ta hand om, och vi önskar dig krafter att gå igenom dem. På YTK Arbetslöshetskassas webbplats har vi sammanställt råd om hur du kan slutföra ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa.

Om du vill avsluta ditt medlemskap i YTK, vänligen fyll i det elektroniska formuläret för uppsägning. Vid uppsägning av medlemskap i YTK Arbetslöshetskassan upphör ditt eventuella medlemskap i YTK Arbetsliv automatiskt.

Om du är komplett medlem i YTK och vill säga upp ditt medlemskap endast i YTK Arbetsliv, skicka din uppsägning via OMA+.

Praxis för uppsägning

Du kan avsluta ditt medlemskap när som helst. Utträde ur arbetslöshetskassan avslutar också automatiskt medlemskapet i YTK Arbetsliv.

Utträdesdagen är den dag då anmälan om utträde inkommer. Du kan utträda retroaktivt bara när du byter kassa eller går i pension. När du byter kassa är uttagsdagen dagen före den dag du ansluter dig till den andra kassan. Vid pensionering är utträdesdagen på motsvarande sätt dagen innan pensionen börjar.

Obs! Om du inte tänker betala medlemsavgiften för 2024, ange 1.1.2024 som datumet för utträde. Se dock till att du återansluter dig till oss eller en annan arbetslöshetskassa inom en månad från dagen för utträdet. Så säkerställer du att det inte blir några avbrott i din arbetslöshetsförsäkring.

Om du har betalat medlemsavgiften till arbetslöshetskassan för hela året och du utträder mitt under året, ska du ange ditt kontonummer på utträdesblanketten för återbetalning av medlemsavgiften. Om du har mer än 10 euro kvar av din medlemsavgift kan vi återbetala den på begäran.​​​​​​ YTK Arbetslivs medlemsavgift återbetalas inte.

Annat att observera

Du kan tjäna in arbetsvillkoret endast som medlem i en arbetslöshetskassa. Om du utträder ur kassan och inte ansluter dig tillbaka till oss eller någon annan arbetslöshetskassa inom en månad, förlorar du det arbetsvillkor som du har tjänat in.

Om du övergår till en arbetslöshetskassa som är avsedd för företagare, har du rätt till dagpenning för löntagare om du blir arbetslös innan arbetsvillkoret för företagare uppfylls. Förutsättningen för detta är att du ansluter dig till företagarkassan senast inom en månad efter att du har utträtt från oss.

Medlemskap i YTK Arbetslöshetskassa utgör inget hinder för medlemskap i ett fackförbund. Om du går med i ett fackförbund behöver du därför inte utträda ur YTK.