Skip to content
Hem Medlemskap Uppgradera till komplett medlemskap

Vill du sen också få hjälp av en jurist?

Du får alltid ändra dig och därför kan du enkelt uppgradera ditt medlemskap i YTK! Om du har blivit medlem i YTK Arbetslöshetskassa kan du när som helst uppgradera ditt medlemskap till komplett medlem. Då har du genast möjlighet att kontakta till exempel en jurist och du omfattas av bl.a. en olycksfallsförsäkring för fritiden! Det lönar sig att vara snabb, eftersom villkoret för vissa tjänster är minst sex månaders medlemskap!

Käsi valitsemassa erilaisista kakkupaloista mieluista.

Arbetslivet är särskilt lätt för en komplett medlem

När du väljer komplett medlemskap för en årsavgift på 24 euro får du bl.a. stöd av jurister, en olycksfallsförsäkring för fritiden, en professionell ansvarsförsäkring, stöd för jobbsökning och verktyg för kompetensutveckling samt massor av förmåner för fritiden!

Komplett medlemskap 2024

129 €

Inkl. YTK Arbetslöshetskassa 105 € ja YTK Arbetsliv r.f. 24 €

Kassaservicen från YTK Arbetslöshetskassan

  • Utkomstskydd för arbetslöshet, permittering, deltidsarbete och företagsverksamhet som bisyssla
  • Alterneringsersättning för alterneringsledighet
  • Rörlighetsunderstöd när det nya arbetet är långt hemifrån

Arbetslivstjänsterna från YTK Arbetsliv

  • Juristkompis från problem i arbetslivet
  • Olycksfallsförsäkring för fritiden och professionell rättsskydds- och ansvarsförsäkring
  • Ett bibliotek med tusentals onlineutbildningar för professionell kompetensutveckling
  • Stöd och verktyg för jobbsökning
  • Mångsidiga rabatter, från hotell till motionsförmåner och informationssäkerhet

Många goda skäl att bli komplett medlem

Med kassamedlemskap i YTK får du utkomstskydd. Genom att välja ett komplett medlemskap får du också tillgång till omfattande arbetslivstjänster, till exempel följande:

Juristkompis för problem i arbetslivet

I arbetslivet kan du stöta på svåra situationer. Oavsett om det gäller villkoren i ditt anställningsavtal, obetalda löner eller oklarheter kring slutet av ditt anställningsförhållande kan Juristkompisen hjälpa dig!

Omfattande försäkringar som täcker dig

Med ett komplett medlemskap i YTK är du försäkrad för både fritids- och arbetsrelaterade tvister.

Verktyg för självutveckling

Kompletta medlemmar i JRC har tillgång till en ”ekonomiskt avgörande fördel” – ”Jag hade inte förväntat mig ett så högkvalitativt och omfattande kursutbud”. Se själv vad de talar om och dra nytta av onlineutbildningsbiblioteket för arbetslivet! Du hittar ett stort urval av utbildningsinspelningar och distanskurser i realtid om ett brett spektrum av färdigheter som behövs på arbetsplatsen, från digital kompetens till ledarskap.

Förmåner och rabatter för fritiden

Vårt utbud av förmåner omfattar en mängd olika fritidsaktiviteter, från att främja ditt välbefinnande till att garantera säkerheten för dina digitala enheter.

Vanliga frågor om medlemskap

Kassamedlemskapet i YTK omfattar endast medlemskap i YTK Arbetslöshetskassa, dvs. utkomstskydd vid arbetslöshet. Till komplett medlemskap hör förutom medlemskap i arbetslöshetskassan även medlemskap i YTK Arbetsliv rf, genom vilket du får nyttiga tjänster för arbetslivet och förmåner för fritiden.

Den årsavgiften för komplett medlemskap består av medlemsavgifterna till YTK Arbetslöshetskassa och YTK Arbetsliv rf. År 2024 är arbetslöshetskassans medlemsavgift 105 € och YTK Arbetslivs medlemsavgift 24 €. Medlemsavgiften för Arbetsliv gäller per kalenderår, dvs. den är densamma oavsett när du ansluter dig.

Som medlem i YTK Arbetslöshetskassa kan du också bli medlem i YTK Arbetsliv rf genom att fylla i medlemsansökan antingen här eller via OmaYTK.