Skip to content
Hem Rörlighetsunderstöd

Rörlighets­under­stöd

Jobb på lut längre borta? Jättebra, dessutom kan du ansöka om rörlighetsunderstöd. Då stjälper inte ens en längre arbetsresa din ekonomi.

Rörlighetsunderstödet är avsett att stödja dig när du efter arbetslösheten tar ett arbete som innebär lång pendling eller kräver att du flyttar. Du kan också få rörlighetsunderstöd för arbetsrelaterad utbildning.

Rörlighetsunderstödet är högst 800 euro per månad och kan betalas ut i 1-2 månader.

Du kan ansöka om rörlighetsunderstöd från YTK Arbetslöshetskassan.

När kan du få ett rörlighetsunderstöd?

Du är berättigad till rörlighetsunderstöd om du har rätt till arbetslöshetsersättning och börjar ett arbete eller en relaterad utbildning som varar minst 2 månader och den genomsnittliga dagliga pendlingstiden är mer än 3 timmar. För deltidsarbete och relaterad utbildning måste den genomsnittliga pendlingstiden vara mer än 2 timmar.

Mer information om rörlighetsunderstödet finns på YTK Arbetslöshetskassas webbplats.