Skip to content
Hem Omställningsskydd

Omställnings­skydd

Om du har fyllt 55 år och ditt arbetsavtal sägs upp, omfattas du av omställningsskyddet. Syftet med omställningsskyddet är att du ska få arbete snabbare.

Du har rätt till en omställningspenning för personer som är 55 år eller äldre om

Till omställningsskyddet för dem som fyllt 55 år hör

Gör så här

Kom överens med arbetskraftsmyndigheten om omställningsskydd och tjänster i anslutning därtill.

Omställningspenningen motsvarar din genomsnittliga månadslön. Den kan vara lägre om du har haft obetald frånvaro, till exempel vid permitteringar, under 12-månadersperioden. Du ska ansöka om ersättning från arbetslöshetskassan eller FPA inom tre månader från det att din anställning upphört. Ansökningsanvisningar och andra uppgifter finns på YTK Arbetslöshetskassans webbplats.


Övriga kassatjänster