Skip to content
Hem Omställningsskydd
  • Kompletta medlemmar
  • Kassamedlemmar

Omställnings­skydd

Om du har fyllt 55 år och ditt arbetsavtal sägs upp, omfattas du av omställningsskyddet. Syftet med omställningsskyddet är att du ska få arbete snabbare.

Du har rätt till en omställningspenning för personer som är 55 år eller äldre om

Till omställningsskyddet för dem som fyllt 55 år hör

Gör det här

Kom överens med arbetskraftsmyndigheten om omställningsskydd och tjänster i anslutning därtill.

Omställningspenningen motsvarar en månadslön. Ansök om omställningspenning hos arbetslöshetskassan eller FPA senast inom tre månader från det att ditt anställningsförhållande upphörde. Ansökningsanvisningar och annan detaljerad information finns på YTK Arbetslöshetskassans webbplats.


Övriga kassatjänster