Skip to content

Information om medlemskap

Kassamedlemskap

Omfattar medlemskap i YTK Arbetslöshetskassa, dvs. utkomstskydd vid arbetslöshet.

Komplett medlemskap

Omfattar utkomstskyddet i YTK Arbetslöshetskassa och arbetslivstjänsterna i YTK Arbetsliv rf

Studentmedlemskap

Omfattar YTK Arbetslivs rf:s arbetslivstjänster utan kassamedlemskap och utkomstskydd.

YTK Arbetslöshetskassa är en öppen kassa. Det betyder att du kan bli medlem hos oss oavsett vilket yrke du har, vilken bransch du arbetar inom eller vilken utbildning du har. Förutsättningen är att du är under 68 år och arbetar när du ansluter dig. Närmare information om behörighet som medlem finns här.

Du kan bli medlem i YTK Arbetsliv samtidigt som du blir medlem i kassan eller så kan du uppdatera ditt medlemskap till ett komplett medlemskap när som helst senare.

Bara genom att höra till en arbetslöshetskassa kan du få inkomstrelaterad dagpenning som grundar sig på dina löneinkomster när du inte har något arbete. Om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa kan du få grunddagpenning som betalas av FPA och som är betydligt mindre än den inkomstrelaterade dagpenningen. Du kan få inkomstrelaterad dagpenning om du blir arbetslös eller permitterad, deltidsarbetar eller arbetar som företagare i bisyssla. Arbetslöshetskassan betalar även alterneringsersättning vid alterneringsledighet och rörlighetsunderstöd om det nya arbetet är långt hemifrån.

Alla arbetslöshetskassor betalar ut lika stor dagpenning enligt samma lagar.

Testa hur mycket inkomstrelaterad dagpenning du kan få med hjälp av dagpenningsräknaren!

Kassamedlemskapet i YTK omfattar endast medlemskap i YTK Arbetslöshetskassa, dvs. utkomstskydd vid arbetslöshet. Till komplett medlemskap hör förutom medlemskap i arbetslöshetskassan även medlemskap i YTK Arbetsliv rf, genom vilket du får nyttiga tjänster för arbetslivet och förmåner för fritiden.

Ett kassamedlemskap i YTK kostar 105 € år 2024. Om du går med i mitten av året betalar du bara för resten av året.

Komplett medlemskap i YTK kostar 129 € år 2024. Som komplett medlem får du två separata medlemsavgiftsfakturor: en från YTK Arbetslöshetskassan och en från YTK Arbetsliv.

Om du ansluter dig i mitten av året betalar du endast den återstående medlemsavgiften för resten av året.

YTK Arbetslivs medlemsavgift är 24 € år 2024. Arbetslivstjänsternas medlemsavgift är kalenderårsspecifik, dvs. den ska betalas i sin helhet oberoende av när du ansluter dig. Du får din medlemsfaktura inom ett par veckor efter anslutningen.

Det går enkelt att byta arbetslöshetskassa. Bli medlem hos oss och befullmäktiga oss när du går med att sköta utträdet ur den tidigare kassan. Så enkelt är det!

Du kan också själv göra en anmälan om utträde till din tidigare kassa. Försäkra dig först in att ditt medlemskap i YTK har börjat innan du skickar in anmälan om utträde. På detta sätt säkerställer du att ditt medlemskap fortsätter utan avbrott och att du behåller det arbetsvillkor som du tjänat in i den tidigare kassan. Om det går mer än en månad mellan medlemskapen, måste intjänandet av medlems- och arbetsvillkoret börjas om från början.

Meddela också din löneräknare att uppbörden av medlemsavgifter för din tidigare arbetslöshetskassa kan avslutas.

Som medlem i YTK Arbetslöshetskassa kan du också bli medlem i YTK Arbetsliv rf genom att fylla i medlemsansökan antingen här eller via OmaYTK.

I YTK:s studentmedlemskap ingår alla arbetslivstjänster som YTK Arbetsliv erbjuder, men inte medlemskap i arbetslöshetskassan. Studerandemedlemskapet är avsett för unga som är på väg in i arbetslivet och som ännu inte arbetar och därför inte ännu kan ansluta sig till arbetslöshetskassan. Det ger studerande de färdigheter som behövs för att stödja deras examen och förbereda dem för att börja arbeta.

Du kan inte gå med i arbetslöshetskassan under arbetslöshet eller uppsägning. Om du arbetar deltid eller har ett nollavtal, måste anslutningsdagen vara en arbetsdag.

Om du redan är medlem och vill bli fullvärdig medlem, kan du ansluta dig till YTK Arbetsliv även om du är arbetslös.

Medlemskapet börjar tidigast den dag vi tar emot din ansökan. Du kan inte bli medlem retroaktivt. För att säkerställa ditt medlemskap måste du betala din medlemsavgift i tid.

För att vara berättigad till arbetslöshetsersättning måste du ha varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor innan arbetslösheten eller permitteringen började.

På samma sätt kräver den avgiftsbelagda anställningsrådgivningstjänsten och den yrkesansvars- och rättsskyddsförsäkring som ingår i tjänsten Juristkompis, som är tillgänglig för kompletta medlemmar, minst 6 månaders komplett medlemskap innan en kedja av händelser som kräver reglering inleds eller ett försäkringsfall inträffar.

Medlemskapet i arbetslöshetskassan är ett viktigt stöd i arbetslivets vändningar. Det kan finnas tillfällen i ditt liv när du överväger att avstå från oss. Lyckligtvis är det inte nödvändigt göra i de flesta situationer. Se här för att ta reda på vad det lönar sig att göra med medlemskapet i olika situationer och gör en anmälan om utträde vid behov.