Skip to content
Hem Inkomstrelaterad dagpenning
  • Kompletta medlemmar
  • Kassamedlemmar

Inkomst­relaterad­ dag­penning

Dagpenningen är avsedd att skydda din inkomst och ditt arbetssökande under arbetslöshet. Du kan också ansöka om inkomstrelaterad dagpenning under perioder av permittering, deltidsarbete och deltidsanställning. Du kan också använda din arbetslöshetsförmån för att studera.

Mies tekee laskelmia.

Om du är kassamedlem eller komplett medlem i YTK kan du ansöka om arbetslöshetsersättning från YTK Arbetslöshetskassan vid arbetslöshet, permittering och deltidsarbete. Om du uppfyller alla villkor och det inte finns några hinder, kan YTK Arbetslöshetskassan betala dig en inkomstrelaterad dagpenning. Beloppet beror på dina inkomster innan du blev arbetslös. Mer information om den inkomstrelaterade dagpenningen, dess villkor, begränsningar och belopp finns på YTK Arbetslöshetskassans webbplats.

Testa hur mycket du kan få i inkomst­relaterad dagpenning

Med YTK Arbetslöshetskassans dagpenningsräknare kan du uppskatta hur mycket dagpenning du skulle få under arbetslöshet, permittering, deltidsarbete och alterneringsledighet. Samtidigt får du en uppskattning av förmånens skattepliktiga belopp.

Gör så här om:

Nainen rapsuttelee koiraa.

Du har blivit arbetslös

Det viktigaste är att du genast anmäler dig som arbetssökande hos AN-byrån. Därefter kan du ansöka om dagpenning från oss med hjälp av dessa anvisningar:

Mies työmaakypärä kädessään rakennustyömaan edessä.

Du har blivit permitterad

Även om du har blivit permitterad ska du anmäla dig som arbetssökande hos AN-byrån. Se anvisningarna om hur du ansöker om dagpenning:

Mies odottaa bussia asemalla.

Du arbetar på deltid

Om du arbetar deltid kan du ansöka om en justerbar dagpenning för att täcka eventuella underskott i din månadsinkomst enligt dessa riktlinjer:

När betalas dagpenningen ut?

Du kan kontrollera arbetslöshetskassans betalningsprognos för att se när din ansökan kommer att behandlas.


Övriga kassatjänster:


Behöver du hjälp med att hitta ett jobb?

Det finns ett brett utbud av stöd och tips för kompletta medlemmar i YTK för att hjälpa dig att hitta ett jobb.