Skip to content
Hem Medlemskap Byte av arbetslöshetskassa

Byte av arbets­löshets­kassa

Det är enkelt! När du blir medlem i YTK kan du också befullmäktiga oss att säga upp ditt medlemskap i din tidigare kassa. De medlemskaps- och arbetstider som du redan har intjänat överförs med dig.

Iloinen mies työhaalareissa

När du ansluter dig till en ny löntagarkassa genast efter att du har utträtt ur den föregående löntagarkassan, överförs den intjänade arbets- och medlemstiden till den nya kassan. Denna övergång skyddas av en övergångstid på en månad. Om övergångsperioden överskrids ansluter du dig till den nya kassan som en s.k. ny medlem och börjar tjäna in arbetsveckor om från början.

Gör så här när du ansluter dig till oss från en annan arbetslöshetskassa:

  1. Välj kassamedlemskap komplettt medlemskap i YTK och fyll i en elektronisk medlemsansökan.
  2. När du får ett e-postmeddelande från oss om att ditt medlemskap godkänts, ska du skicka en anmälan om utträde till din tidigare arbetslöshetskassa.
  3. Med medlemsansökan kan du också befullmäktiga YTK Arbetslöshetskassa att sköta utträdet ur den tidigare kassan för din räkning. Då behöver du inte själv se till att göra anmälan om utträde.
  4. Om du redan har utträtt ur den tidigare arbetslöshetskassan, kom ihåg att ansluta dig till oss inom en månad efter utträdet, så att du behåller det arbetsvillkor som du tjänat in i den tidigare kassan och överföra det till YTK Arbetslöshetskassa.
  5. Meddela din löneräknare att uppbörden av medlemsavgifter för din tidigare arbetslöshetskassa kan avslutas.

YTK Arbetslöshetskassa

Finlands största arbetslöshetskassa är avsedd för personer som arbetar inom alla branscher!

Nainen fiilistelee kuulokkeet korvilla.