Skip to content

Hem Återvände från föräldraledighet och sades upp olagligt – fick betydande ersättning

Återvände från föräldraledighet och sades upp olagligt – fick betydande ersättning

Ämnen

  • Arbetsrätt
  • Rättshjälp

En arbetstagare som återvänt från föräldraledighet sades upp kort efter återkomsten i omställningsförhandlingar, trots att hen skulle ha haft rätt till en ny arbetsbild som skapats i organisationen. Ärendet löstes snabbt med hjälp av Lakikaverin.

Vad handlar det om?

En arbetstagare som hade arbetat som förman i ett fast anställningsförhållande återvände från föräldraledighet, men fick inte fortsätta i sina tidigare uppgifter. Hen tilldelades inte heller någon annan uppgift. Strax därefter inleddes omställningsförhandlingar i företaget och den anställde sades upp av ekonomiska och produktionsmässiga skäl.  
 
Som en del av omställningsförhandlingarna grundades en ny arbetsbild till vilken man utnämnde en person som hade fungerat som vikarie för arbetstagaren i fråga under föräldraledigheten. Den uppsagda arbetstagaren som återvänt från föräldraledighet skulle emellertid ha varit mer meriterad för denna uppgift på grundval av sin utbildning och erfarenhet.

Hur löstes fallet?

Arbetstagaren misstänkte att det var fråga om en olaglig uppsägning, så hen kontaktade YTK Arbetsliv rf:s tjänst Lakikaveri. En jurist granskade ärendet och dess handlingar och kom fram till att det inte fanns någon grund för uppsägning, utan arbetstagaren borde ha utsetts till den nya arbetsbilden. Arbetsgivaren hade också kränkt arbetstagarens rätt att återvända från familjeledigheten till sitt tidigare arbete eller något annat motsvarande arbete.  
 
Juristen i Lakikaveri-tjänsten skickade ett kravbrev till arbetsgivaren och krävde ersättning för diskriminering och olaglig uppsägning. Först förnekade arbetsgivaren kraven, men efter juristens svar ville arbetsgivaren ändå förhandla fram en förlikning. Man kom fram till en överenskommelse där arbetsgivaren betalade arbetstagaren över 20 000 euro i ersättning. Hela processen tog bara cirka 3,5 månader.

Juristens kommentar:

”Enligt min erfarenhet är det inte helt ovanligt att uppsägningar riktas mot anställda som har använt sin lagstadgade rätt till familjeledighet. I dessa fall är arbetstagarens behov av rättsskydd tämligen uppenbart. Uppsägningen kunde eventuellt ha förhindrats om arbetstagaren hade varit i kontakt med Lakikaverin redan innan arbetstagaren hördes före uppsägningen. Då kunde juristen ha berättat att det inte finns någon grund för uppsägning.”

Juristkompis

Exempelfall

Exemplen bygger på verkliga fall som utretts i tjänsten Juristkompis. Medlemmen i fråga har gett sitt samtycke till publicering av berättelsen, eller så har berättelsen ändrats på så sätt att det inte är möjligt att identifiera medlemmen eller arbetsgivaren.