Skip to content

Hem Fakta om anställningsavtal: Har du rätt till semester under din första sommar? Vem bestämmer när du kan ta ledigt?

Fakta om anställningsavtal: Har du rätt till semester under din första sommar? Vem bestämmer när du kan ta ledigt?

Ämnen

  • Arbetskontrakt
  • Arbetsrätt

Semester intjänas under semesteråret (1.4.–31.3.), dvs. största delen av semestern intjänas under det föregående kalenderåret. Om anställningsförhållandet har varat mindre än ett år i en enda period fram till slutet av mars, intjänas 2 dagar semester för varje full semester intjäningsmånad. Därefter intjänas semester med 2,5 dagar per månad. I allmänhet överförs inte semester från en arbetsgivare till en annan, men semesterersättning betalas ut för outtagen semester när anställningsförhållandet upphör och årlig semester börjar intjänas från noll i det nya jobbet.

Det betyder att du kanske ännu inte har tjänat in några betalda semesterdagar på ditt nya jobb, men innan du undertecknar ett anställningsavtal bör du förhandla om möjligheten att ta ut betald semester under den första sommaren.  

Om det inte finns något avtal om betald semester kan du be om obetald semester. Särskilt om du har betalda semesterdagar från ditt tidigare jobb är detta ett alternativ att pröva.

Hur är det med deltidsarbete?

Enligt semesterlagen tjänar deltidsanställda inte in semester om de antingen arbetar mindre än 14 dagar eller mindre än 35 timmar per månad. I detta fall intjänas dock 2 vardagar semester per månad för de kalendermånader under vilka anställningsförhållandet är i kraft. Detta innebär att arbetstagaren har rätt till 2 vardagar semester per arbetsmånad om han eller hon så önskar. Deltidsanställda har också rätt till semesterersättning, som betalas ut antingen i slutet av semesterperioden (30.9.) eller i samband med semestern.

Hur är det med visstidsanställning?

En visstidsanställd tjänar in semester för den tid som anställningen normalt varar. Om anställningsförhållandet fortsätter efter det tidsbegränsade avtalet med samma arbetsgivare utan avbrott eller endast med ett kort avbrott under ett nytt tidsbegränsat avtal, anses anställningsförhållandet ha fortgått under en period i syfte att beräkna antalet semesterdagar.

I synnerhet i kortare tidsbegränsade avtal, såsom sommaravtal, tas semester vanligtvis inte ut utan betalas som semesterersättning i slutet av anställningsförhållandet. Om anställningsförhållandet fortsätter efter det tidsbegränsade avtalet, till exempel, beaktas intjänad semester och semesterersättning enligt ett deltidsavtal på normalt sätt.

Saker att notera

Om arbetsgivaren bestämmer tidpunkten för semestern (VL 20§), måste 24 arbetsdagar av den årliga semestern (så kallad sommarsemester) tas ut under semesterperioden (2.5.-30.9.). Återstoden måste beviljas före början av nästa semesterperiod. Sommar- och vintersemester måste tas ut under en och samma period, såvida det inte är nödvändigt att dela upp den del av sommarsemestern som överstiger 12 arbetsdagar i flera delar för att hålla arbetet igång.

Om det vid säsongsarbete medför betydande svårigheter för arbetsgivaren att bevilja semester under semesterperioden, kan sommarsemester beviljas utanför semesterperioden under samma kalenderår. 
 
Arbetsgivaren beslutar i sista hand om tidpunkten för semestern, men arbetstagaren ska ges möjlighet att framföra sin åsikt. Arbetsgivaren ska behandla arbetstagarna lika vid förläggningen av semestern.

Om arbetsgivaren och arbetstagaren gemensamt kommer överens om förläggningen av semestern (VL 21 §§), kan de komma överens om att arbetstagaren får ta ut den del av semestern som överstiger 12 arbetsdagar i en eller flera perioder. Parterna kan gemensamt avtala om att semestern tas ut mellan början av kalenderåret (1.1) för semesterperioden och början av semesterperioden följande år. Dessutom kan parterna komma överens om att ta ut den del av semestern som överstiger 12 arbetsdagar senast inom ett år efter det att semesterperioden har löpt ut.

När du undertecknar ett anställningsavtal, vänligen notera:

  • Förhandla med din arbetsgivare om du kan ta ut semester under din första sommar.
  • Förhandla om eventuell semester under det första året ska vara betald eller obetald.
  • Det är också värt att diskutera arbetsgivarens semesterpolicy i allmänhet: kan du till exempel överföra semesterdagar till nästa år om det behövs?
  • Om du t.ex. börjar som sommarvikarie har du ingen semester den sommaren, men det är bra att komma överens om eventuella semesterrättigheter när ni undertecknar avtalet. Prata samtidigt om eventuella möjligheter att sätta arbetstimmar på lager och möjligheten att ta ut kompensationsledighet.

Obs! Semesterlagen är en allmän lag som gäller för anställda som befinner sig i ett anställnings- eller tjänsteförhållande. Kollektivavtal kan föreskriva andra arrangemang än årlig semester, till exempel betalning av semesterlön och ersättningar och semesterperioden.