Skip to content

Hem Juristen upptäckte att arbetsgivaren inte hade betalat tilläggen rätt – överenskommelse om ett betydande belopp uppnåddes med Lakikaveris hjälp

Juristen upptäckte att arbetsgivaren inte hade betalat tilläggen rätt – överenskommelse om ett betydande belopp uppnåddes med Lakikaveris hjälp

Ämnen

  • Lön
  • Rättshjälp

En arbetstagare bad Lakikaveri om hjälp med ett lönebelopp som saknades. Då framgick det att arbetsgivaren i verkligheten låtit bli att betala ett belopp som var mer än tio gånger större. En överenskommelse uppnåddes snabbt i ärendet.

Vad handlar det om?

Arbetsgivaren hade underlåtit att betala en del av sin arbetstagares slutlön: det belopp som meddelades på det sista lönebeskedet motsvarade inte det eurobelopp som betalades ut på kontot. När arbetstagaren frågade om detta lovade arbetsgivaren att betala de saknade pengarna, men ingenting hände.

Hur löstes fallet? 

Arbetstagaren kontaktade YTK Arbetslivs tjänst Lakikaveri, och juristen åtog sig att reda ut saken. Juristen studerade arbetstagarens arbetsavtal, timlistor och lönebesked, och det framgick att lönebeskeden inte alls var i linje med det kollektivavtal som tillämpades på anställningsförhållandet. Dokumenten lämnades för kontroll till en löneräkningstjänst, varvid det blev klart att arbetsgivaren låtit bli att betala ett belopp som sammanlagt var mer än tio gånger större än den del av slutlönen som saknades. Juristen skrev ett yrkande till arbetsgivaren om de utestående tilläggen för hela arbetskarriärens tid. Arbetsgivaren meddelande avvikande åsikt – men ville ändå göra upp ärendet i godo. Ett ömsesidigt tillfredsställande förlikningsavtal nåddes snabbt.

Juristens kommentar:

”I kollektivavtal finns ofta bestämmelser om utbetalning av tillägg som inte är frivilliga för arbetsgivaren i de anställningsförhållanden på vilka kollektivavtalet tillämpas. Trots detta är det inte särskilt ovanligt att sådana tillägg blir obetalda. Därför är det viktigt att arbetstagaren är förtrogen med villkoren för sitt anställningsförhållande och kontrollerar lönebeskeden varje månad, så att det blir möjligt att slippa efterspel – och omedvetna förluster av tusentals euro – när anställningen upphör.”

Juristkompis

Exempelfall

Exemplen bygger på verkliga fall som utretts i tjänsten Juristkompis. Medlemmen i fråga har gett sitt samtycke till publicering av berättelsen, eller så har berättelsen ändrats på så sätt att det inte är möjligt att identifiera medlemmen eller arbetsgivaren.