Skip to content

Hem Juristkompisens utgångspunkt är att hjälpa dig snabbt

Juristkompisens utgångspunkt är att hjälpa dig snabbt

Ämnen

  • Arbetskontrakt
  • Arbetsrätt
  • Rättshjälp

Juristkompisen är en juridisk tjänst som tillhandahålls av YTK Arbetsliv för att hjälpa dig med utmanande frågor relaterade till arbetslivet. I Juristkompis premiumtjänsten förhandlar en jurist direkt med arbetsgivaren. De flesta av våra medlemmar får den hjälp de behöver omedelbart, så det finns så få tunga juridiska fall som möjligt.

Juristkompis-tjänsten har varit särskilt populär under våren. Orsakerna till denna popularitet har dock inte varit angenäma. Våra medlemmar har haft frågor om uppsägningar eller oegentligheter i löneutbetalningen till våra jurister.

På YTK Arbetsliv har vi tyvärr konstaterat att den snabbt ökande strömmen av frågor ibland har varit svår att hantera, och vi har varit tvungna att förlänga våra utlovade svarstider. Detta har varit priset för att utveckla våra tjänster. Saker och ting går inte alltid så bra som vi skulle vilja. Men vi arbetar hela tiden för att förbättra situationen.

Telefonrådgivning är vår huvudtjänst

Juristkompisen har varit kärnan i YTK Arbetslivs arbete sedan föreningen grundades. I tidernas begynnelse, för nästan 20 år sedan, var den första förmånen som erbjöds medlemmarna en rättsskyddsförsäkring. Den gav medlemmarna ersättning för eventuella rättegångskostnader om en arbetstvist hamnade i domstol.

För tio år sedan överträffades rättsskyddsförsäkringen i popularitet av en ny telefontjänst. Medlemmarna kunde ringa och be om råd från jurister med expertis inom arbetsrätt. Under årens lopp har tjänsten fått hundratusentals samtal. Detta är vår i särklass viktigaste kanal: bara förra året gav vi råd till cirka 16 000 medlemmar.

Förutom telefontjänsten introducerade vi Sulo-boten, som är snabb att förstå och hjälpa till med arbetsrättsliga frågor.

Mycket juridiskt skydd för 24 euro

2021 tog vi ett stort steg framåt i och med lanseringen av Juristkompis premiumtjänsten. Den har gjort det möjligt för oss att erbjuda en förstklassig service till våra medlemmar. I praktiken innebär det att det nu är möjligt att efter en telefonkonsultation få en jurist att hantera en tvist med din arbetsgivare. Premiumtjänsten är värdefull för våra medlemmar: de behöver inte längre förhandla och utarbeta ett avtal med sin arbetsgivare på egen hand, utan kan göra det med en arbetsrättsjurist vid rodret. Tjänsten är tillgänglig efter minst sex månaders medlemskap i YTK Arbetsliv. Priset för hela tjänsten är fortfarande detsamma, 24 euro per år.

Vi får ibland kritik i sociala medier – och ibland även i media – för att vi inte har en tillräcklig rättsskyddsförsäkring. Kritikerna känner dock inte till värdet av vår premiumtjänst ur en medlems synvinkel. Det övergripande syftet med de tjänster som Juristkompisen tillhandahåller är att lösa tvister så snabbt som möjligt genom överenskommelse. Att gå till domstol hjälper inte en person med ett problem att få det löst på ett effektivt sätt. Juridiska strider kan bidra till att ge fallet synlighet, men i strävan efter synlighet är det lätt att glömma personen och hans eller hennes situation.

Att avtala är det effektivaste och snabbaste sättet

Vår premiumtjänst hjälper våra medlemmar i nästan varje situation. I långt över 70% av fallen har våra medlemmar dragit nytta av den service de fått och endast en bråkdel av förhandlingarna har misslyckats. Det är därför tydligt att förhandlingar alltid är bättre och effektivare än tvister. Det är därför vi gärna betalar för den snabba och effektiva juridiska rådgivning som våra medlemmar får från de bästa experterna.

Förra året fick cirka 1 400 av våra medlemmar hjälp genom vår premiumtjänst. De största summorna som medlemmar har fått tillbaka i förhandlingar har varit fem- eller till och med sexsiffriga. Jag betonar igen: utan långdragna och dyra tvister.

Nya förmåner och medlemstjänster

Förra året började vi erbjuda lönerådgivning från experter inom området. Nu ger våra lönespecialister råd till våra medlemmar i frågor som semesterersättning, lönesättning och mycket mer.

I november förra året lanserade vi en uppringningskanal till vår OMA+ -tjänst. Där kan medlemmarna lämna sina uppgifter i förväg och skicka en samtalsbegäran till en advokat. Denna tjänst används redan av tusentals personer.

Detta är inte slutet på utvecklingen. I år har vi tagit ett stort nytt steg. Vi bygger upp vårt eget arbetsrättsteam tillsammans med vårt skickliga och unika nätverk av partners. Vår första jurist har börjat hos oss – du kommer snart att få höra mer om detta. 

Tack till alla som har gett feedback och kontaktat Juristkompisen genom åren. Tillsammans har vi byggt ett mer försonligt och lösningssökande samhälle i Finland!

Ilona Kangas

Ilona Kangas

Arbetslivstjänsternas direktör

Jag hjälper våra medlemmar och anställda att lyckas i arbetet på många olika sätt. Jag leder och utvecklar YTK Arbetslivs verksamhet och ansvarar för kundupplevelsen, marknadsföringen och kommunikationen i YTK Arbetslivstjänsterna och kassatjänsterna.