Skip to content

Hem Löneönskemål, erfarenhetstillägg och pekkasdagar – många blir förvirrade av lönefrågor

Löneönskemål, erfarenhetstillägg och pekkasdagar – många blir förvirrade av lönefrågor

Ämnen

  • Arbetsrätt
  • Jobbsökande
  • Lön

Har du någon gång behövt hjälp med lönefrågor? Du är inte ensam, eftersom en stor del av medlemmarna i YTK Arbetsliv ibland har varit i behov av lönerelaterad rådgivning, berättar vår omfattande medlemsenkät. De löneönskemål som frågas efter i platsannonser skapar ofta frågor, men många grubblar också över sin egen lönespecifikation: får jag betalt så som jag ska få?

Även om lönen är grunden för det arbete som görs, är det inte alls en tydlig fråga. Det framgick av vår medlemsenkät som vi fick nästan 6 000 svar på. Drygt hälften av svararna (ungefär 58 %) hade behövt hjälp med lönefrågor någon gång under sin karriär. Som bekant är ett löneönskemål som frågas i de flesta platsannonser något som kräver reflektion.

Många berättade att de också funderar på om deras egen lön är på samma linje med branschens allmänna nivå och om de får samma lön som andra som gör motsvarande jobb. Svararna hade också behövt hjälp med att be om och motivera en löneförhöjning.

Även om den egna grundlönen är i sin ordning gör branschspecifika och föränderliga kollektivavtal det inte lätt att tolka lönespecifikationen. Många av dem som svarade på enkäten saknade hjälp med att försäkra sig om vilken typ av tillägg, bonusar och löneavtal för semestrar de är berättigade till och om de är rätt betalade. Bland annat anställningsförmåner, dagpenning och systemet för arbetstidskontot var frågor man grubblade över”, berättar YTK Arbetsliv r.f.:s direktör Ilona Kangas.

Överlag blir många råddiga av begrepp som berör löner och det är inte alls så konstigt: Pekkasdag, semesterpenning, semesterersättning, utryckningspenning, jourersättning, allmänt lönepåslag, meritförhöjning… det kräver koncentration också av dem som är mer insatta i de här begreppen. Det lönar sig att söka hjälp med att förstå olika begrepp i till exempel vår omfattande databank om anställning.

Många har blivit ensamma med oklarheterna

Många av svararna hade också behövt hjälp eftersom arbetsgivaren inte hade uppfyllt sina skyldigheter, utan lönen hade kommit för sent eller alla tillägg, semesterersättningar eller bonusar inte hade betalats och svararen upplevde att hen blev ensam med frågan. “Vår tjänst Lakikaveri hjälper redan nu till i de här frågorna”, påminner Ilona Kangas.

Det verkar finnas ett behov av allmän lönehjälp eftersom en del av svararna berättade att de inte hade gått vidare med att lösa eventuella oklarheter gällande sin lön eftersom de fruktade för sitt jobb eller för att det verkade för besvärligt att reda ut ärendet. YTK Arbetsliv har som avsikt att ännu i år pröva en rådgivningstjänst gällande det här, eftersom behovet alldeles tydligt är stort”, tillägger hon.

Svarstiden för medlemsenkäten var 18.-25.1.2023 och på den svarade 5 664 medlemmar från YTK Arbetsliv r.f. I enkäten undersöktes hurdan hjälp YTK Arbetsliv skulle kunna ge sina medlemmar i framtiden i anknytning till lönen. Redan nu får medlemmarna i YTK Arbetsliv hjälp med problem i anställningsfrågor av Lakikaveri-tjänsten.


Lue myös: