Skip to content

Hem Om du redan har betalat din medlemsavgift gäller inte det brev om uppsägning som skickats med posten dig!

Om du redan har betalat din medlemsavgift gäller inte det brev om uppsägning som skickats med posten dig!

Ämnen

  • Jäsenyys

I början av juni uteslöt vi våra medlemmar som inte hade betalat sin medlemsavgift.

Tisdagen den 4.6. fattade vi beslut om uteslutning och besluten skulle skickas med post samma dag. På grund av ett systemfel skickades dock inte uteslutningsbesluten ut som planerat. Vi rättade till felet och postade besluten tisdagen den 11.6.

På grund av det försenade utskicket kan du redan ha betalat din medlemsavgift och ditt medlemskap är i sin ordning, men du får ändå uteslutningsbeslutet med posten. Om du redan har betalat din medlemsavgift kan du ignorera beslutet.

Så länge som du är medlem i YTK Arbetslöshetskassan kommer ditt utkomststöd inte att avbrytas. Genom att också vara medlem i YTK Arbetsliv behåller du också Juristkompisens tjänster, ditt försäkringsskydd och dina andra medlemskaps förmåner.

Gör så här

  1. Om du redan har betalat din medlemsavgift kan du bortse från beslutet om uteslutning. Du behöver inte kontakta oss separat.
  2. Om du inte har betalat din medlemsavgift ska du betala den förfallna medlemsavgiften senast den 18.7. I detta fall behöver du inte heller kontakta oss separat.
  3. Du kan enkelt kontrollera dina medlemsuppgifter och statusen för dina avgifter via våra onlinekanaler:
    Kontrollera ditt kassamedlemskap genom att logga in på OmaYTK.
    Kontrollera ditt medlemskap i arbetslivstjänsterna genom att logga in på OMA+.