Skip to content

Hem Padel och sparkcyklar syns i försäkringsbolagen – varje komplett YTK-medlem har en heltäckande olycksfallsförsäkring för fritid

Padel och sparkcyklar syns i försäkringsbolagen – varje komplett YTK-medlem har en heltäckande olycksfallsförsäkring för fritid

Ämnen

  • Försäkring
  • Medlemsförmån

Olyckor inträffar särskilt på onsdagar och torsdagar – och knäna är särskilt känsliga, framgår det i LokalTapiolas statistik. Lyckligtvis täcker YTK:s olycksfallsförsäkring för fritiden både vårdkostnader och eventuella skadeersättningar.

Knän är en särskilt olycksdrabbad kroppsdel, framgår det i statistiken från försäkringsbolaget LokalTapiola. Ungefär var tredje (28 %) olycksskada som behandlades i början av år 2023 gällde nämligen knäna. De näst vanligaste är vrist- och axelskador. 
 
– Olyckor inträffar ofta när man idrottar och rör sig, men också i vardagliga aktiviteter: när man faller i trappor, halkar eller stöter på något, säger Marianne Noori, tjänstchef på LokalTapiola.  
 
Det som är lite förvånande är dock de mest olycksdrabbade veckodagarna. Flest skador sker nämligen på onsdagar och torsdagar – och skador som inträffar på veckoslut är generellt färre än på vardagar.  
 
– Det finns säkert ingen enskild orsak till detta, men det här belyser naturligtvis det faktum att olyckor inträffar mitt i den vanliga vardagen, säger Noori.  
 
Det är därför bra att skaffa ett komplett medlemskap i YTK, och dess heltäckande olycksfallsförsäkring, så snart som möjligt – man vet aldrig var och när något kommer att hända. 

Försäkringen ersätter också de resekostnader som krävs för att få vården

Olyckor följer också sin tid, så försäkringsbolagen håller sig väl uppdaterade om trenderna. De senaste åren har skadeanmälningar visat på till exempel padel- och sparkcykelolyckor.

Ersättningar betalas mest för undersöknings- och vårdkostnader, läkararvoden och operationer. Fysioterapikostnader är de fjärde mest ersatta.  
 
Alla dessa omfattas av olycksfallsförsäkringen för kompletta medlemmar i YTK. 
 
– En olycka inträffar när det finns en extern, plötslig och oväntad orsak till skadan,
 definierar Noori. 

I praktiken innebär detta att till exempel vårdkostnader för fraktur- eller försträckningsskador som orsakats av ett olycksfall kan ersättas från försäkringen. Ersättningsbarheten kan dock påverkas av en bakomliggande skada eller sjukdom. Skador på egendom täcks inte heller av försäkringen. 
 
– Självklart hanteras olyckshändelser alltid från fall till fall. Olycksfallsförsäkringen för kompletta medlemmar i YTK täcker kostnaderna för undersökning och behandling av olycksfallsskador ganska bra. Resekostnader till undersökningar och behandlingar ersätts också. Vid behov kan vårdkostnaderna ersättas upp till 8 000 euro utan självrisker
, säger Noori.  
 
Om det gick så dåligt att olyckan skulle orsaka bestående skador kan du också ansöka om ersättning. 

 – Och om det råkar finnas flera överlappande olycksfallsförsäkringar kan man ansöka om skadeersättning från flera försäkringar, till skillnad från behandlingskostnaderna, tipsar Noori. 

Gör alltid en skadeanmälan när något händer

Om olyckan någon dag skulle vara framme ska du alltid anmäla det till ditt försäkringsbolag – även om du inte känner att du behöver vård och tror att skadan läker av sig själv.  
 
– Det lönar sig alltid att göra en skadeanmälan. Om tillståndet inte förbättras omedelbart hjälper en tidig skadeanmälan avsevärt, säger Noori.  
 
När kompletta YTK-medlemmar söker vård, lönar det sig att vända sig till LokalTapiolas samarbetspartner och anmäla skadan till LokalTapiola.  

 – Du måste själv meddela oss. Jag rekommenderar att du gör det på webben, men du kan också göra det via telefon. Vi inleder hanteringen av ärendet så snart som möjligt efter att vi fått skadeanmälan, berättar Noori och säger att särskilt fall som kräver brådskande vård prioriteras i behandlingen så att vården inte fördröjs. 

LokalTapiolas olycksfallsförsäkring hör till alla kompletta medlemmar i YTK som en del av medlemskapet i YTK Arbetsliv (24 euro per år). 

– YTK Arbetslivs olycksfallsförsäkring är ett ganska bra skydd för olycksfall som inträffar på fritiden. Det är ett utmärkt tillägg till de andra stora fördelarna med medlemskapet, säger Noori.