Skip to content

Hem Unga personer och kvinnor lider mer av arbetslösheten än andra grupper i samhället

Unga personer och kvinnor lider mer av arbetslösheten än andra grupper i samhället

Ämnen

  • Arbetslöshet
  • Medlemspuls
  • YTK

Hos finländarna väcker arbetslösheten starka negativa känslor såsom ångest, skam och rädsla. Å andra sidan har var femte person som arbetslös även upplevt en känsla av frihet och optimism. Hos personer under 35 år och hos kvinnor orsakar arbetslösheten ångest i betydligt högre grad än hos män och äldre åldersgrupper.

I Medlemspulsen i juni frågade vi hur arbetslösheten upplevs och vilka känslor arbetslösheten leder till. Mer än 20 000 svar mottogs på enkäten. Majoriteten av de svarande (69 %) hade egen erfarenhet av arbetslöshet.  

De svarande ombads att fundera över vilka känslor som har eller har haft att göra med deras egen arbetslöshet. De oftast förekommande svarsalternativen var ångest (47% av de svarande), otillräcklighet (38%) och skam (30%). Positiva känslor var mer sällsynta. De vanligaste av dessa var en känsla av frihet (19%) samt hoppfullhet (19%).  

Ångesten tilltar hos dem som är i början av sin karriär

Ångesten i samband med arbetslöshet var klart starkare bland ungdomar än bland andra. Hela 69 procent av de tillfrågade i åldern 18–24 år uppgav att de kände eller hade känt ångest på grund av sin arbetslöshet. Bland 35–44-åringar var siffran betydligt lägre (51 %). I allmänhet var negativa känslor särskilt framträdande bland kvinnor och personer under 35 år. Äldre åldersgrupper och män upplevde sammantaget känslor i lägre grad.  

“Statistiken ger oss många skäl till eftertanke. Det är mycket förståeligt att ungdomar som precis stiftar bekantskap med arbetslivet lättare drabbas av ångest än av de som har en längre erfarenhet av arbetslivet. Medelålders människor har kanske redan förstått att det ibland är vi och ibland andra som har arbete, säger Ilona Kangas, chef för kundrelationer och kommunikation vid GFC.

“Å andra sidan kan svaren också visa att unga överlag kan klä sina känslor i ord och att tröskeln till känslor av otrygghet eller ångest är lägre hos dem. Jag tror att det är bra för vårt samhälle att vi kan tala om känslor och uttrycka saker i ord. Den traditionella ”tigande” modellen kan också återspeglas i svaren från män och äldre åldersgrupper i våra enkäter”, fortsätter Ilona Kangas.

Arbetslösheten förtigs inte – bara 2 procent vill inte tala om den för någon

Enligt en GFC-enkät finns det inget stort hemlighetsmakeri i samband med den finska arbetslösheten. Hälften av de svarande (52 %) skulle vara beredda att öppet tala om sin arbetslöshet för vem som helst. Av de svarande är bara 26 procent beredda att öppet berätta om sin arbetslöshet för sin egen familj, 12 procent endast för sina vänner.

Endast 2 procent av de svarande är inte villiga att tala om sin arbetslöshet för någon alls.

“Man känner skam i samband med arbetslöshet, särskilt bland personer under 35 år. Å andra sidan är varannan av två likadana åldersgrupper beredd att tala om sin arbetslöshet för vem som helst. Detta tyder på att även om arbetslösheten är en källa till starka negativa känslor, särskilt hos unga människor, är den inte längre ett starkt tabubelagt ämne i vårt samhälle”, säger Ilona Kangas.