Skip to content

Hem Förfrågan: arbetslösheten påverkar just inte rekryteringsproffsens vilja att anställa någon

Förfrågan: arbetslösheten påverkar just inte rekryteringsproffsens vilja att anställa någon

Ämnen

  • Arbetslöshet
  • Jobbsökande

YTK frågade proffsen, hurdana tankar som väcks av sökandens arbetslöshet. Enligt en aning över ett hundra som svarade, så inverkar inte arbetslösheten på viljan att anställa en person, men för en del intresserar orsaken till arbetslösheten, speciellt om man varit borta från arbetslivet en längre tid.

Många arbetslösa grubblar på hur perioden som arbetslös jobbsökande tar sig ut i cv:n. Kommer rekryterarnas inställningar emot, fastän den egna kompetensen och attityden är som de ska vara? Kan man som arbetslös bli sysselsatt i sitt drömjobb  eller är möjligheterna dåliga i jämförelse med dem som byter jobb? 

För att få klarhet i saken gjorde vi i början av maj en enkät bland finländska rekryteringsproffs samt de chefspersoner som rekryterar arbetstagare. Vi fick 110 svar på vår enkät. Bland dem som svarade var 74 personer inom företaget, vilka svarade för rekryteringen och 31 rekryteringsproffs utanför företaget.

Resultaten medförde lättnad. Under det sista året av arbetslöshetsperioden har det just inte någon inverkan på rekryterarnas vilja att anställa den sökande, om denna annars är lämplig för uppgiften. Vi fick som ett medeltal 5,1, då 0 var ”minskar min vilja att rekrytera sökanden” och 10 ”ökar min vilja att rekrytera sökanden”. 

Arbetslösheten intresserar en del av rekryteranra

I de fria svaren öppnade rekryteringsproffsen sin inställning till arbetslösheten mera ingående. För många som lämnade kommentarer ter sig till arbetslösheten som en naturlig och förståelig del av livet. En del är igen intresserad av orsakerna till arbetslösheten.

”Egentligen inget alls. Livssituationerna varierar och hos de arbetslösa och sysselsatta finns det på samma sätt vilja till arbete. Det är personens egen attityd som är avgörande”, kommenterar en av dem som svarade frågan om vilka tankar sökandenas arbetslöshet väcker. 

En annan som svarat, konstaterade att coronan gjort arbetslösheten till något mera sedvanligt än tidigare, men fortsatte med att en långvarig arbetslöshet väcker frågor:”förra året var så speciellt att arbetslösheten inte inte inverkar på något sätt  attls. Om arbetslösheten har pågått i åratal väcks frågan, varför?” 

Mången anställd hos YTK har upplevt arbetslöshet

YTK:s personalchef Anne Pihlava beskriver resultaten som uppmuntrande. 

“Det är glädjande att märka att man i genomsnitt upplever arbetslösheten neutralt. Rekryteringsproffsen vill se människan bakom situationen.”

YTK har under de senaste året rekryterat ansenligt med nya kunniga. Många av dem som valts för uppgifterna har i sin bakgrund haft arbetslöshet, permittering eller byte av bransch. 

“När vi blickar tillbaka på början av detta år, har det till oss kommit nya kollegor med en bakgrund eller erfarenhet av mångahanda slag. Många har också haft perioder av arbetslöshet”, berättar Anne Pihlava.