Skip to content

Hem Halk- och fallolyckor drabbar oftast händer eller fötter – Alla kompletta medlemmar i YTK har en heltäckande fritidsolycksfallsförsäkring

Halk- och fallolyckor drabbar oftast händer eller fötter – Alla kompletta medlemmar i YTK har en heltäckande fritidsolycksfallsförsäkring

Ämnen

  • Försäkring
  • Medlemsförmån
  • Välbefinnande och fritid

Att halka och falla är de vanligaste olyckorna på vintern. Lyckligtvis leder endast 4 % av dem till allvarliga skador. YTK Arbetslivs olycksfallsförsäkring ersätter vårdkostnader och eventuell ersättning för både små och stora skador.

”Ur försäkringsbolagets synvinkel hoppas vi att folk ska förbereda sig för olika väderförhållanden med lämpliga skor – och koncentrera sig när de tar sig fram”, säger Marianne Noori, servicechef på LähiTapiola.  
 
Detta skulle kunna förhindra många halk- och fallolyckor varje år. Kommunikationsministeriet uppskattar (2022) att cirka 75 000 halk- och fallolyckor inträffar varje år.  

”Halkolyckor är en av de vanligaste typerna av personskador som försäkringsbolagen täcker under vintern. I januari och februari ökar antalet halkolyckor markant och under vissa veckor kan antalet halkolyckor fördubblas”, säger Noori. 

Kanske något överraskande är halk- och fallolyckor vanligast bland personer i åldern 20-54 år (LVM 2022) – men konsekvenserna är ofta mycket värre för äldre personer.  
 
”Lyckligtvis är de flesta halkolyckor lindriga och leder inte till något allvarligt, men på grund av det stora antalet har halkolyckor en stor inverkan”, påpekar Noori. 

Enligt Kommunikationsministeriet uppgår dock samhällets kostnader för halk- och fallolyckor till cirka 1,4 miljarder euro per år. Detta inkluderar sjukvårdskostnader, rehabilitering och sjukfrånvaro.

Fritidsolycksfallsförsäkring täcker också resekostnader för en komplett medlem för att få behandling

Cirka 4 % av halk- och fallolyckorna leder till allvarliga skador och cirka 4 600 personer läggs in på sjukhus varje år (THL 2019). Detta händer vanligtvis när huvudet träffar ett hårt underlag. De vanligaste skadorna är vrister, knän, revben eller händer.  
 
”Ur försäkringsbolagets synvinkel innebär en olycka att det finns en yttre, plötslig och oväntad orsak till skadan. När det gäller en halkning stämmer detta oftast ganska bra”, säger Noori.  
 
LähiTapiolas fritidsolycksfallsförsäkring, för kompletta medlemmar i YTK, täcker kostnaderna för halkning ganska bra. Försäkringen ersätter både kostnaderna för undersökning och behandling av olycksfallet och resekostnaderna till undersökningar och behandlingar utan självrisk upp till 8 000 euro. Om halkolyckan orsakar bestående men får du också ersättning. 
 
”Ibland kan en underliggande skada eller sjukdom påverka rätten till ersättning, till exempel om återhämtningen är avsevärt förlängd. Ersättningen baseras på medicinskt bevisad förväntad återhämtning”, säger Noori och påpekar att medlemsavgiften för YTK Arbetsliv (24 €/år) ger ett heltäckande skydd mot halka och fall eller andra olyckor – utöver alla andra förmåner som är tillgängliga för kompletta medlemmar.  
 
”Var och en av oss har säkert någon gång ramlat på hala gator. För det mesta har vi tur som klarar oss med blotta förskräckelsen, men ibland kan det bli värre och då är det bra att ha en försäkring.”

Gör en skadeanmälan så snart som möjligt efter olyckan

Så vad ska en komplett medlem av YTK göra om dina fötter försvinner under dig i vintervädret? 
 
”Det viktigaste är naturligtvis att ta hand om sin egen hälsa först och söka vård om det blir illa”, säger Noori. 
 
Om skadan är lindrigare ska du först göra en skadeanmälan till LähiTapiola, som ger dig ett skadenummer och du kan söka vård på den privata sidan hos LähiTapiolas samarbetspartner.  
 
På YTK Arbetslivs webbplats finns mycket bra anvisningar om hur man gör, och naturligtvis kan man också få hjälp av vår skadeservice”, påpekar Noori och tillägger att försäkringsbolaget ofta vill veta när och var olyckan inträffade. 

 ”För försäkringsbolaget är det viktigt att veta vem som är ansvarig för att förhindra halka i området och om det har förekommit några brister”, förklarar Marianne Noori.

Pendlingen är den farligaste tiden på arbetsdagen

En viktig faktor som påverkar försäkringen är om halkan inträffar på väg till arbetet eller på fritiden. Om man halkar på väg till jobbet bör man i första hand kontakta arbetsgivaren, som rapporterar olyckan till försäkringsbolaget och ger råd om hur man ska gå vidare. 
 
”Faktum är att pendling ofta är den farligaste tiden på arbetsdagen. Enligt Olycksfallsförsäkringscentralen inträffade förra året 22 600 olyckor på väg till jobbet, varav cirka 80 procent orsakades av fallolyckor”, säger Marianne Noori.  
 
Men nuförtiden arbetar många på distans. Om du hämtar lunch mitt under en distansarbetsdag och råkar ut för en olycka på vägen, täcker inte din olycksfallsförsäkring det. 
 
”För kompletta medlemmar i YTK täcks en olycka under lunchrasten på en distansarbetsdag av fritidsolycksfallsförsäkringen”, säger Noori.   
 
Förutom när man pendlar är det vanligt att man halkar när man hämtar posten på morgonen, rastar hunden, tar genvägar och andra omvägar – och för att man scrollar i mobilen medan man går. 
 
”Om du inte tänker efter är det lättare att skada sig när du går på hala ytor”, påminner Noori oss.