Skip to content

Hem Lauri fick snabbt juridisk hjälp, när allt inte gick som det skullle gå på jobbet

Lauri fick snabbt juridisk hjälp, när allt inte gick som det skullle gå på jobbet

Ämnen

  • Försäkring
  • Medlemsförmån
  • Rättshjälp

I särskilt utmanande svängar i arbetslivet är det bra att komma ihåg, att du till ditt förfogande har en professionell rättsskyddsförsäkring, som ersätter skötseln av tviste- och brottmål som ansluter sig till ditt anställnings- eller tjänsteförhållande. Till exempel Lauri fick tack vare rättsskyddet juristhjälp i en besvärlig uppsägningssituation.

”När det började osa på jobbet genom uppsägning, fick jag lätt en rättsskyddssak anhängig. Jag ringde först till YTK Arbetslivet, man gick snabbt igenom situationen och jag fick snabbt komma till tals med en jurist”, berättar Lauri.

Stöd och trygghet i en besvärlig situation

Vem: Lauri, försäljare, 43 år
Vad hände: en uppsägning
Hur åtgärdades saken: den professionella rättsskyddsförsäkringen ersatte hjälpen av en jurist

Vår medlem Lauri hamnade i en besvärlig situation genom uppsägningen. ”Genast när jag kände på mig att här är något på tok, tänkte jag söka juristhjälp och det fick jag i själva verket lätt genom att först kontakta YTK Arbetslivet.”

Efter en kort inledningsredogörelse styrdes Lauri till en jurist, som snabbt svarade, att sakerna inte från arbetsgivarens sida hade skötts som den ska. Situationen förändrades alltså genast, när juristen hade kontaktats. ”Advokatens kunnande är av betydelse, för att utväxlandet av meddelanden med motparten ska löpa. Kännedomen om prejudikat och förslagen om ersättningsbeloppet är också viktiga”, summerar Lauri.

Ärendet sköttes bra, man kom överens om ersättningarna och nu håller redan de nya arbetena på att börja. ”Jag är beredd att betala till och med en högre medlemsavgift, om ersättningens maximibelopp vore högre”, skrattar Lauri. ”En medlemsförmån som absolut är pengar värd och även värd att minnas!”